reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Inne

Uzasadnienie wyroku w sprawie karnej

Aktualizacja: 04.01.2011

W procedurze karnej podobnie jak w cywilnej zasadą jest, że sąd sporządza uzasadnienie zapadłego wyroku na pisemne żądanie uprawnionego. »

Uznanie pisma za doręczone a pozbawienie oskarżonego wolności

Aktualizacja: 31.12.2010

Zasadniczą powinnością każdej strony postępowania karnego – zwłaszcza oskarżonego jest powiadomienie organów procesowych o zmianie adresu zamieszkania. »

Sprawca młodociany

Aktualizacja: 22.12.2010

Ustawowa definicja sprawcy młodocianego została zawarta w art. 115 § 10 kk. Młodocianym jest sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat. »

Prawo do informacji w postępowaniu karnym

Aktualizacja: 14.12.2010

Państwa członkowskie UE poparły projekt przepisów prawnych zapewniających oskarżonym prawo do informacji w postępowaniu karnym, po zaledwie 4 miesiącach od przedłożenia przez Komisję wniosku ustawodawczego . »

Nietrzeźwy rowerzysta niekoniecznie straci prawo jazdy

Aktualizacja: 08.12.2010

Wobec pijanego rowerzysty sąd nie będzie miał obowiązku orzekania zakazu prowadzenia samochodu-wynika z ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny. »

Osoba najbliższa w rozumieniu prawa karnego

Aktualizacja: 08.12.2010

Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. »

Dlaczego nie warto kraść choinki?

Aktualizacja: 20.12.2010

Wyrąb drzewa z lasu jest nielegalny i podlega karze. Nielegalny wyrąb karany jest tak samo jak kradzież dlatego też można być za to pozbawionym wolności. Kodeks karny w art. 290 penalizuje zachowanie polegające na wyrębie drzewa w lesie i przywłaszczaniu go sobie. Tak więc samo wycinanie drzewa nie jest jeszcze karane istotne jest, żeby osoba przywłaszczała je sobie. »

Instytucja świadka incognito w procesie karnym

Aktualizacja: 13.12.2010

Świadkiem incognito jest świadek w znaczeniu procesowym, którego tożsamość dla celów procesowych została zachowana w tajemnicy. »

Przestępstwo obcowania płciowego z osobą poniżej 15-roku życia

Aktualizacja: 17.11.2010

Czyn stypizowany w art. 200 kodeksu karnego w sposób szczególny chroni nieletnich poniżej 15 roku życia przed obcowaniem płciowym lub poddaniu się innej czynności seksualnej. »

Naruszenie nietykalności cielesnej

Aktualizacja: 10.11.2010

Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej zostało opisane w art. 217 kodeksu karnego. Zgodnie z powołanym artykułem kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. »

Wyższe kary za zabójstwo i napaść na funkcjonariusza

Aktualizacja: 08.11.2010

 Za zaostrzeniem kodeksu karnego głosowało 389 posłów, przeciw był jeden, nikt nie wstrzymał się od głosu. Zmiany są przede wszystkim następstwem śmiertelnego ataku młodocianych przestępców na interweniującego po cywilnemu policjanta w Warszawie, w lutym 2010 roku. Nie wzięto jednak pod uwagę krytycznych uwag ekspertów o tym projekcie. »

Świadek – prawa i obowiązki w procesie karnym

Aktualizacja: 05.11.2010

Świadek jest podstawowym źródłem dowodowym w procesie karnym. Może być nim każdy. Ponieważ nie obowiązuje żadna granica wieku świadkiem może być zarówno małoletni, osoba ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo jak i osoba z zaburzeniami psychicznymi (w tych przypadkach przesłuchanie odbędzie się z udziałem biegłego). »

Regulacje odnośnie stalkingu przyjęte przez rząd

Aktualizacja: 22.10.2010

Rada Ministrów przyjęła przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości przepisy chroniące osobę narażona na ataki stalkera. Przepis , który ma być wprowadzony do Kodeksu Karnego przewiduje karę do lat 3 za umyślne nękanie. »

Przemoc w rodzinie

Aktualizacja: 22.10.2010

Przemoc w rodzinie to jednorazowa albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, które narusza prawa lub dobra osobiste osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. »

Przestępstwo zgwałcenia w świetle prawa

Aktualizacja: 18.10.2010

Prawo w sposób szczególny chroni (zarówno mężczyznę jak i kobietę) przed przemocą, groźbą bezprawną oraz podstępem, których celem jest doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radców Prawnych i Mediatorów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama