reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Inne

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK)?

Aktualizacja: 12.10.2018

Zaświadczenie o niekaralności jest niezbędnym dokumentem wymaganym przez pracodawcę przy rekrutacji na stanowisko, na które ustawa wymaga niekaralności. Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać przez Internet, w punkcie informacyjnym lub listownie. »

Kara za znęcanie się nad zwierzętami

Aktualizacja: 02.03.2012

Znowelizowana ustawa o ochronie zwierząt zaostrza odpowiedzialność sprawcy za okrutne traktowanie zwierząt. »

Czy sąd może ograniczyć zakaz prowadzenia pojazdów do pojazdów określonej kategorii?

Aktualizacja: 13.01.2012

W razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji – sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów. »

Zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności

Aktualizacja: 13.01.2012

Sąd wymierzając oskarżonemu karę pozbawienia wolności może jej wykonanie warunkowo zawiesić na okres próby – jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary, a w szczególności zapobieżeniu powrotowi do przestępstwa. »

Odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu pod wpływem a po użyciu środka odurzającego

Aktualizacja: 16.12.2011

O ile stan nietrzeźwości został precyzyjnie określony w kodeksie karnym o tyle żadna ustawa nie zawiera kryteriów kiedy osoba znajduje się pod wpływem środka odurzającego a kiedy po użyciu środka odurzającego. »

Czy można odpowiadać karnie za pomówienie innej osoby w piśmie procesowym?

Aktualizacja: 16.12.2011

Zgodnie z art. 212 kk - Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności – podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności. »

Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży.

Aktualizacja: 15.12.2011

Przedstawiamy raport prezentujący wyniki projektu badawczego Fundacji Dzieci Niczyje na temat prostytucji dziecięcej, który został przeprowadzony w Polsce oraz na Ukrainie od maja do sierpnia 2011 roku. »

Skutki nieuiszczenia grzywny w terminie

Aktualizacja: 18.11.2011

Zgodnie z art. 44 kodeksu karnego wykonawczego – Sąd po uprawomocnieniu się wyroku wzywa skazanego do uiszczenia grzywny, wyznaczając 30 dniowy termin na opłacenie należności. Jeżeli grzywna była orzeczona w stawkach dziennych, w wezwaniu podaje się wysokość grzywny podlegającej uiszczeniu, a więc kwotę będącą wynikiem pomnożenia liczby stawek dziennych przez ich wysokość określoną w wyroku. »

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

Aktualizacja: 18.11.2011

Od dziesięciu lat 19 listopada jest Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. W jego ramach, ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata tworzy międzynarodową koalicję, która inicjuje obchody tego dnia, organizuje krajowe i lokalne akcje, adresuje postulaty i rekomendacje do rządów swoich krajów. Polską organizacją w koalicji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci jest Fundacja Dzieci Niczyje. »

Czy lekarz ma obowiązek powiadomienia organów ścigania o przestępstwie?

Aktualizacja: 07.11.2011

Lekarz udzielając pomocy medycznej niejednokrotnie spotyka się z urazami lub wynikami badań, które mogą świadczyć o popełnieniu bądź przez pacjenta bądź też na pacjencie czynu zabronionego. Czy w takim wypadku ma obowiązek powiadomienia policji o wynikach swoich ustaleń czy też musi uzyskać zgodę pacjenta na powiadomienie organów ścigania. »

Jawność rozprawy w postępowaniu karnym

Aktualizacja: 07.11.2011

Przepisy kodeksu postępowania karnego wskazują, że zasadniczo wszystkie rozprawy karne są jawne – czyli dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Jawność rozprawy trwa od chwili wywołania sprawy do chwili zamknięcia rozprawy i ogłoszenia wyroku (za wyjątkiem narady nad wyrokiem). W rozprawie biorą udział strony, ich obrońcy i pełnomocnicy, osoby będące świadkami, biegłymi oraz publiczność. »

Łatwiejsze poszukiwanie zaginionych dzieci-System Child Alert w Polsce

Aktualizacja: 04.11.2011

MSWiA rozstrzygnęło otwarty konkurs ofert na „Prowadzenie działań związanych z przygotowaniem do uruchomienia w Polsce systemu Child Alert”. Konkurs wygrała Fundacja ITAKA, która na realizację zadania otrzyma 100 tysięcy złotych. »

Walka z seksualnym wykorzystywaniem dzieci

Aktualizacja: 28.10.2011

Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej. »

Elektroniczne obrączki coraz bardziej powszechne

Aktualizacja: 10.10.2011

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego funkcjonującą od roku 2009 elektroniczną obrączkę można założyć na wniosek osoby skazanej na karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe nieprzekraczające 6 miesięcy pozbawienia wolności. »

Praca skazanych na rzecz społeczeństwa

Aktualizacja: 05.10.2011

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Stanisław Chmielewski oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej – gen. Jacek Włodarski wzięli udział w uroczystości podpisania Porozumienia o pracy skazanych na rzecz społeczeństwa. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama