| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Inne

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK)?

Aktualizacja: 15.02.2018

Zaświadczenie o niekaralności jest niezbędnym dokumentem wymaganym przez pracodawcę przy rekrutacji na stanowisko, na które ustawa wymaga niekaralności. Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać przez Internet, w punkcie informacyjnym lub listownie. »

Kara za znęcanie się nad zwierzętami

Aktualizacja: 02.03.2012

Znowelizowana ustawa o ochronie zwierząt zaostrza odpowiedzialność sprawcy za okrutne traktowanie zwierząt. »

Czy sąd może ograniczyć zakaz prowadzenia pojazdów do pojazdów określonej kategorii?

Aktualizacja: 13.01.2012

W razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji – sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów. »

Zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności

Aktualizacja: 13.01.2012

Sąd wymierzając oskarżonemu karę pozbawienia wolności może jej wykonanie warunkowo zawiesić na okres próby – jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary, a w szczególności zapobieżeniu powrotowi do przestępstwa. »

Odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu pod wpływem a po użyciu środka odurzającego

Aktualizacja: 16.12.2011

O ile stan nietrzeźwości został precyzyjnie określony w kodeksie karnym o tyle żadna ustawa nie zawiera kryteriów kiedy osoba znajduje się pod wpływem środka odurzającego a kiedy po użyciu środka odurzającego. »

Czy można odpowiadać karnie za pomówienie innej osoby w piśmie procesowym?

Aktualizacja: 16.12.2011

Zgodnie z art. 212 kk - Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności – podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności. »

Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży.

Aktualizacja: 15.12.2011

Przedstawiamy raport prezentujący wyniki projektu badawczego Fundacji Dzieci Niczyje na temat prostytucji dziecięcej, który został przeprowadzony w Polsce oraz na Ukrainie od maja do sierpnia 2011 roku. »

Skutki nieuiszczenia grzywny w terminie

Aktualizacja: 18.11.2011

Zgodnie z art. 44 kodeksu karnego wykonawczego – Sąd po uprawomocnieniu się wyroku wzywa skazanego do uiszczenia grzywny, wyznaczając 30 dniowy termin na opłacenie należności. Jeżeli grzywna była orzeczona w stawkach dziennych, w wezwaniu podaje się wysokość grzywny podlegającej uiszczeniu, a więc kwotę będącą wynikiem pomnożenia liczby stawek dziennych przez ich wysokość określoną w wyroku. »

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

Aktualizacja: 18.11.2011

Od dziesięciu lat 19 listopada jest Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. W jego ramach, ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata tworzy międzynarodową koalicję, która inicjuje obchody tego dnia, organizuje krajowe i lokalne akcje, adresuje postulaty i rekomendacje do rządów swoich krajów. Polską organizacją w koalicji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci jest Fundacja Dzieci Niczyje. »

Czy lekarz ma obowiązek powiadomienia organów ścigania o przestępstwie?

Aktualizacja: 07.11.2011

Lekarz udzielając pomocy medycznej niejednokrotnie spotyka się z urazami lub wynikami badań, które mogą świadczyć o popełnieniu bądź przez pacjenta bądź też na pacjencie czynu zabronionego. Czy w takim wypadku ma obowiązek powiadomienia policji o wynikach swoich ustaleń czy też musi uzyskać zgodę pacjenta na powiadomienie organów ścigania. »

Jawność rozprawy w postępowaniu karnym

Aktualizacja: 07.11.2011

Przepisy kodeksu postępowania karnego wskazują, że zasadniczo wszystkie rozprawy karne są jawne – czyli dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Jawność rozprawy trwa od chwili wywołania sprawy do chwili zamknięcia rozprawy i ogłoszenia wyroku (za wyjątkiem narady nad wyrokiem). W rozprawie biorą udział strony, ich obrońcy i pełnomocnicy, osoby będące świadkami, biegłymi oraz publiczność. »

Łatwiejsze poszukiwanie zaginionych dzieci-System Child Alert w Polsce

Aktualizacja: 04.11.2011

MSWiA rozstrzygnęło otwarty konkurs ofert na „Prowadzenie działań związanych z przygotowaniem do uruchomienia w Polsce systemu Child Alert”. Konkurs wygrała Fundacja ITAKA, która na realizację zadania otrzyma 100 tysięcy złotych. »

Walka z seksualnym wykorzystywaniem dzieci

Aktualizacja: 28.10.2011

Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej. »

Elektroniczne obrączki coraz bardziej powszechne

Aktualizacja: 10.10.2011

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego funkcjonującą od roku 2009 elektroniczną obrączkę można założyć na wniosek osoby skazanej na karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe nieprzekraczające 6 miesięcy pozbawienia wolności. »

Praca skazanych na rzecz społeczeństwa

Aktualizacja: 05.10.2011

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Stanisław Chmielewski oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej – gen. Jacek Włodarski wzięli udział w uroczystości podpisania Porozumienia o pracy skazanych na rzecz społeczeństwa. »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »