| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Pomoc Społeczna > Bezrobotni > Informacje o sytuacji na rynku pracy

Informacje o sytuacji na rynku pracy

Główny Urząd Statystyczny podał informacje o sytuacji na rynku pracy w poszczególnych województwach. Niestety, ale większość wskaźników nie napawa optymizmem.

Prawa do zasiłku nie posiadało 1512,7 tys. osób, tj. 79,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (w grudniu 2008 r. odpowiednio 1202,5 tys., tj. 81,6%). Największy udział zarejestrowanych bezrobotnych bez prawa do zasiłku odnotowano w woj. lubelskim (87,2%), natomiast najmniejszy w woj. pomorskim (75,8%). W porównaniu do analogicznego okresu ub. roku. wzrost liczby tej grupy bezrobotnych wystąpił we wszystkich województwach, w tym największy w woj. pomorskim (o 46,4%), a relatywnie najmniejszy – w woj. świętokrzyskim (o 3,7%), wobec wzrostu średnio w kraju na poziomie 25,8%.

W końcu grudnia 2009 r. zarejestrowanych było 398,8 tys. osób bezrobotnych dotychczas niepracujących, tj. o 21,2% więcej niż przed rokiem. Wzrost tej grupy
bezrobotnych wystąpił w 15 województwach, w tym największy w woj. pomorskim (o 48,3%) i wielkopolskim (o 35,4%). Spadek nastąpił w woj. świętokrzyskim (o 0,9%).

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w grudniu 2009 r. dotychczas niepracujący stanowili 21,1%. Największy udział tej grupy bezrobotnych zanotowano w woj. lubelskim (32,5%) a najmniejszy w woj. dolnośląskim (15,7%). Średni udział dla kraju przekroczyły także województwa: podkarpackie (27,1%), podlaskie (26,0%), świętokrzyskie (25,1%), małopolskie (23,8%) i mazowieckie (22,5%).

W końcu grudnia 2009 r. na wsi zamieszkiwało 832,9 tys. zarejestrowanych bezrobotnych, tj. o 162,5 tys. (o 24,2%) więcej niż przed rokiem. Wzrost wystąpił
we wszystkich województwach, największy w woj. wielkopolskim (o 43,6%), najmniejszy w woj. świętokrzyskim (o 3,6%). Udział osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi był największy w woj. podkarpackim i wyniósł 62,5%, najmniejszy w woj. śląskim 20,8% wszystkich zarejestrowanych. Mimo wzrostu liczby osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi, udział tej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych zmniejszył się we wszystkich województwach (średnio w kraju o 1,5 pkt proc. – z 45,5% do 44,0%), najwięcej w woj. podkarpackim (o 2,9 pkt proc.).

W strukturze bezrobotnych według grup wieku w 2009 r. wzrost wystąpił we wszystkich kategoriach; największy dotyczył osób w wieku poniżej 25 lat i wzrósł
w porównaniu do poprzedniego roku o 39,8%, a najmniejszy osób w wieku 45-54 lata (wzrost o 16,2%).

Bezrobotni poniżej 25 lat stanowili 22,5% ogółu bezrobotnych (wobec 20,7% w grudniu 2008 r.). Największy udział omawianej grupy wiekowej w liczbie bezrobotnych ogółem, zanotowano w woj. małopolskim (27,9%), najmniejszy w woj. dolnośląskim (18,7%). W tej grupie wiekowej wzrost bezrobocia wyniósł 39,8%, w tym największy w woj. wielkopolskim (o 60,5%),a relatywnie najmniejszy w woj. świętokrzyskim (o 13,2%). W skali roku we wszystkich województwach odnotowano wzrost udziału bezrobotnych w wieku do 25 lat od 2,9 pkt proc. w woj. śląskim do 0,3 pkt proc. w woj. lubuskim.

W strukturze bezrobotnych według poziomu wykształcenia najmniej korzystna sytuacja, w porównaniu do grudnia 2008 r., wystąpiła wśród bezrobotnych zarejestrowanych z wykształceniem wyższym (178,3 tys. osób). Wzrost liczby bezrobotnych z tej grupy odnotowano we wszystkich województwach (o 42,8% średnio w kraju); największy w woj. pomorskim (o 63,0%), najmniejszy w woj. świętokrzyskim (o 21,0%). Mimo największego wzrostu liczby osób zarejestrowanych z wykształceniem wyższym, udział tych osób w liczbie zarejestrowanych był najmniejszy i wynosił 9,4% wobec 8,5% w 2008 r. Wzrost udziału w liczbie ogółem bezrobotnych z wykształceniem wyższym kształtował się od 1,7 pkt proc. w woj. mazowieckim do 0,5 pkt proc. w woj. opolskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim.

Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym, których udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił odpowiednio 28,9% i 28,8%. Największy udział osób zarejestrowanych z wykształceniem zasadniczym zawodowym wystąpił w woj. wielkopolskim (31,8%), najmniejszy w woj. podlaskim (24,9%). Natomiast największy udział osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym wystąpił w woj. zachodniopomorskim (35,7%) a najmniejszy w woj. małopolskim (21,3%). Spadek udziału w liczbie zarejestrowanych odnotowano u osób z wykształceniem gimnazjalnym (o 1,7 pkt proc.) i średnim zawodowym (o 0,2 pkt proc.). W końcu grudnia 2009 r. na 1 ofertę pracy przypadało 89 osób bezrobotnych (przed rokiem 49 osób). Najkorzystniejsza sytuacja miała miejsce w woj. śląskim (43 osoby na 1 ofertę pracy), małopolskim (46 osób na 1 ofertę pracy) oraz dolnośląskim (60 osób na 1 ofertę pracy), natomiast najmniej sprzyjająca wystąpiła w woj. warmińsko- -mazurskim (277 osób na 1 ofertę pracy).

Pogorszenie sytuacji na rynku pracy potwierdzają także wyniki kwartalnego badania aktywności ekonomicznej ludności. W IV kwartale 2009 r. liczba bezrobotnych według BAEL wyniosła 1471 tys. osób i była wyższa w porównaniu do IV kwartału 2008 r. o 317 tys. osób, tj. o 27,5%. W IV kwartale 2009 r. stopa bezrobocia wyniosła średnio w kraju 8,5% (wzrost z 6,7% w IV kwartale 2008 r.). Najwyższą stopą bezrobocia charakteryzowały się woj. zachodniopomorskie (11,8%) i kujawsko-pomorskie (10,9%). Do województw o najniższej stopie bezrobocia należały woj. mazowieckie (6,3%) i podlaskie (6,4%). Wzrost stopy bezrobocia odnotowano w 15 województwach, od 4,7 pkt proc. w woj. lubuskim do 0,4 pkt proc. w woj. śląskim. Jedynie w woj. podlaskim wystąpił spadek o 0,5 pkt proc.

Stopa bezrobocia dla kobiet wyniosła 8,8% (wobec 7,6% przed rokiem) i kształtowała się na poziomie od 5,7% w woj. podlaskim do 12,4% w woj. zachodniopomorskim. Wzrost stopy bezrobocia kobiet odnotowano w 12 województwach, od 5,1 pkt proc. w woj. opolskim do 0,2 pkt proc w woj. łódzkim i mazowieckim. W województwach: podlaskim, świętokrzyskim, śląskim i dolnośląskim wystąpił spadek odpowiednio o 1,0 pkt proc., 0,7 pkt proc., 0,5 pkt proc. i 0,4 pkt proc.

W IV kwartale 2009 r. stopa bezrobocia w miastach wyniosła 8,6% (wobec 6,9% w IV kwartale 2008 r.), najwyższą odnotowano w miastach woj. świętokrzyskiego (12,5%), a najniższą woj. mazowieckiego (5,9%). Wśród bezrobotnych zamieszkałych na wsi stopa bezrobocia kształtowała się w granicach od 13,2% w woj. zachodniopomorskim do 3,5% w woj. podlaskim, przy średniej dla kraju 8,2% (wzrost o 1,8 pkt proc.). W 14 województwach wystąpił jej wzrost od 6,6 pkt proc w woj. lubuskim do 0,6 pkt proc w woj. małopolskim. W woj. podlaskim i śląskim odnotowano spadek (o 1,9 pkt proc. i 1,0 pkt proc.).

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Zobacz też: Pomoc społeczna

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

More7 Polska Sp. z o.o.

More7 Polska Sp. z o.o. to poznański producent i integrator dedykowanego systemu do zarządzania relacjami z Klientem CRM7.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK