| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy rodzinne > Pomoc Społeczna > Bezrobotni > Informacje o sytuacji na rynku pracy

Informacje o sytuacji na rynku pracy

Główny Urząd Statystyczny podał informacje o sytuacji na rynku pracy w poszczególnych województwach. Niestety, ale większość wskaźników nie napawa optymizmem.

Prawa do zasiłku nie posiadało 1512,7 tys. osób, tj. 79,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (w grudniu 2008 r. odpowiednio 1202,5 tys., tj. 81,6%). Największy udział zarejestrowanych bezrobotnych bez prawa do zasiłku odnotowano w woj. lubelskim (87,2%), natomiast najmniejszy w woj. pomorskim (75,8%). W porównaniu do analogicznego okresu ub. roku. wzrost liczby tej grupy bezrobotnych wystąpił we wszystkich województwach, w tym największy w woj. pomorskim (o 46,4%), a relatywnie najmniejszy – w woj. świętokrzyskim (o 3,7%), wobec wzrostu średnio w kraju na poziomie 25,8%.

W końcu grudnia 2009 r. zarejestrowanych było 398,8 tys. osób bezrobotnych dotychczas niepracujących, tj. o 21,2% więcej niż przed rokiem. Wzrost tej grupy
bezrobotnych wystąpił w 15 województwach, w tym największy w woj. pomorskim (o 48,3%) i wielkopolskim (o 35,4%). Spadek nastąpił w woj. świętokrzyskim (o 0,9%).

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w grudniu 2009 r. dotychczas niepracujący stanowili 21,1%. Największy udział tej grupy bezrobotnych zanotowano w woj. lubelskim (32,5%) a najmniejszy w woj. dolnośląskim (15,7%). Średni udział dla kraju przekroczyły także województwa: podkarpackie (27,1%), podlaskie (26,0%), świętokrzyskie (25,1%), małopolskie (23,8%) i mazowieckie (22,5%).

W końcu grudnia 2009 r. na wsi zamieszkiwało 832,9 tys. zarejestrowanych bezrobotnych, tj. o 162,5 tys. (o 24,2%) więcej niż przed rokiem. Wzrost wystąpił
we wszystkich województwach, największy w woj. wielkopolskim (o 43,6%), najmniejszy w woj. świętokrzyskim (o 3,6%). Udział osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi był największy w woj. podkarpackim i wyniósł 62,5%, najmniejszy w woj. śląskim 20,8% wszystkich zarejestrowanych. Mimo wzrostu liczby osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi, udział tej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych zmniejszył się we wszystkich województwach (średnio w kraju o 1,5 pkt proc. – z 45,5% do 44,0%), najwięcej w woj. podkarpackim (o 2,9 pkt proc.).

W strukturze bezrobotnych według grup wieku w 2009 r. wzrost wystąpił we wszystkich kategoriach; największy dotyczył osób w wieku poniżej 25 lat i wzrósł
w porównaniu do poprzedniego roku o 39,8%, a najmniejszy osób w wieku 45-54 lata (wzrost o 16,2%).

Bezrobotni poniżej 25 lat stanowili 22,5% ogółu bezrobotnych (wobec 20,7% w grudniu 2008 r.). Największy udział omawianej grupy wiekowej w liczbie bezrobotnych ogółem, zanotowano w woj. małopolskim (27,9%), najmniejszy w woj. dolnośląskim (18,7%). W tej grupie wiekowej wzrost bezrobocia wyniósł 39,8%, w tym największy w woj. wielkopolskim (o 60,5%),a relatywnie najmniejszy w woj. świętokrzyskim (o 13,2%). W skali roku we wszystkich województwach odnotowano wzrost udziału bezrobotnych w wieku do 25 lat od 2,9 pkt proc. w woj. śląskim do 0,3 pkt proc. w woj. lubuskim.

W strukturze bezrobotnych według poziomu wykształcenia najmniej korzystna sytuacja, w porównaniu do grudnia 2008 r., wystąpiła wśród bezrobotnych zarejestrowanych z wykształceniem wyższym (178,3 tys. osób). Wzrost liczby bezrobotnych z tej grupy odnotowano we wszystkich województwach (o 42,8% średnio w kraju); największy w woj. pomorskim (o 63,0%), najmniejszy w woj. świętokrzyskim (o 21,0%). Mimo największego wzrostu liczby osób zarejestrowanych z wykształceniem wyższym, udział tych osób w liczbie zarejestrowanych był najmniejszy i wynosił 9,4% wobec 8,5% w 2008 r. Wzrost udziału w liczbie ogółem bezrobotnych z wykształceniem wyższym kształtował się od 1,7 pkt proc. w woj. mazowieckim do 0,5 pkt proc. w woj. opolskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim.

Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym, których udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił odpowiednio 28,9% i 28,8%. Największy udział osób zarejestrowanych z wykształceniem zasadniczym zawodowym wystąpił w woj. wielkopolskim (31,8%), najmniejszy w woj. podlaskim (24,9%). Natomiast największy udział osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym wystąpił w woj. zachodniopomorskim (35,7%) a najmniejszy w woj. małopolskim (21,3%). Spadek udziału w liczbie zarejestrowanych odnotowano u osób z wykształceniem gimnazjalnym (o 1,7 pkt proc.) i średnim zawodowym (o 0,2 pkt proc.). W końcu grudnia 2009 r. na 1 ofertę pracy przypadało 89 osób bezrobotnych (przed rokiem 49 osób). Najkorzystniejsza sytuacja miała miejsce w woj. śląskim (43 osoby na 1 ofertę pracy), małopolskim (46 osób na 1 ofertę pracy) oraz dolnośląskim (60 osób na 1 ofertę pracy), natomiast najmniej sprzyjająca wystąpiła w woj. warmińsko- -mazurskim (277 osób na 1 ofertę pracy).

Pogorszenie sytuacji na rynku pracy potwierdzają także wyniki kwartalnego badania aktywności ekonomicznej ludności. W IV kwartale 2009 r. liczba bezrobotnych według BAEL wyniosła 1471 tys. osób i była wyższa w porównaniu do IV kwartału 2008 r. o 317 tys. osób, tj. o 27,5%. W IV kwartale 2009 r. stopa bezrobocia wyniosła średnio w kraju 8,5% (wzrost z 6,7% w IV kwartale 2008 r.). Najwyższą stopą bezrobocia charakteryzowały się woj. zachodniopomorskie (11,8%) i kujawsko-pomorskie (10,9%). Do województw o najniższej stopie bezrobocia należały woj. mazowieckie (6,3%) i podlaskie (6,4%). Wzrost stopy bezrobocia odnotowano w 15 województwach, od 4,7 pkt proc. w woj. lubuskim do 0,4 pkt proc. w woj. śląskim. Jedynie w woj. podlaskim wystąpił spadek o 0,5 pkt proc.

Stopa bezrobocia dla kobiet wyniosła 8,8% (wobec 7,6% przed rokiem) i kształtowała się na poziomie od 5,7% w woj. podlaskim do 12,4% w woj. zachodniopomorskim. Wzrost stopy bezrobocia kobiet odnotowano w 12 województwach, od 5,1 pkt proc. w woj. opolskim do 0,2 pkt proc w woj. łódzkim i mazowieckim. W województwach: podlaskim, świętokrzyskim, śląskim i dolnośląskim wystąpił spadek odpowiednio o 1,0 pkt proc., 0,7 pkt proc., 0,5 pkt proc. i 0,4 pkt proc.

W IV kwartale 2009 r. stopa bezrobocia w miastach wyniosła 8,6% (wobec 6,9% w IV kwartale 2008 r.), najwyższą odnotowano w miastach woj. świętokrzyskiego (12,5%), a najniższą woj. mazowieckiego (5,9%). Wśród bezrobotnych zamieszkałych na wsi stopa bezrobocia kształtowała się w granicach od 13,2% w woj. zachodniopomorskim do 3,5% w woj. podlaskim, przy średniej dla kraju 8,2% (wzrost o 1,8 pkt proc.). W 14 województwach wystąpił jej wzrost od 6,6 pkt proc w woj. lubuskim do 0,6 pkt proc w woj. małopolskim. W woj. podlaskim i śląskim odnotowano spadek (o 1,9 pkt proc. i 1,0 pkt proc.).

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Zobacz też: Pomoc społeczna

Narzędzia

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »