| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Praca > Praca > Słownik > Fundusz pracy

Fundusz pracy

Fundusz pracy funkcjonuje od 1 stycznia 1990 r. i jest państwowym funduszem celowym.

Podstawowym zadaniem Funduszu Pracy jest finansowanie świadczeń przysługujących bezrobotnym oraz finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.

Pieniądze na ten cel pochodzą z wpłacanych co miesiąc obowiązkowych składek. Te z kolei są ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej). Kwoty te nie mogą być niższe niż:

 • równowartość minimalnego wynagrodzenia (w 2009 roku jest to kwota 1276zł),
 • 80 proc. minimalnego wynagrodzenia – dotyczy to pracowników w pierwszym roku pracy,
 • 50 proc. minimalnego wynagrodzenia - w przypadku osób wykonujących pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.

Składki na Fundusz Pracy opłacają:

 • pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne m.in. za osoby pozostające w stosunku pracy lub stosunku służbowym, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz za osoby z nimi współpracujące, wykonujące pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierające stypendia sportowe, otrzymujące świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym, świadczenie górnicze lub górniczy zasiłek socjalny albo wynagrodzenie przysługujące w okresie świadczenia górniczego, stypendium na przekwalifikowanie lub kontraktu szkoleniowego,
 • osoby prowadzące gospodarstwo domowe – za osobę wykonującą pracę zarobkową w tym gospodarstwie na podstawie umowy aktywizacyjnej,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych lub spółdzielnie usług rolniczych - za swoich członków, z wyjątkiem członków, którzy wnieśli wkład gruntowy o powierzchni użytków rolnych większej niż 2 ha przeliczeniowe,
 • inne niż wymienione wyżej osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyjątkiem np. duchownych, osób pobierających na podstawie ustawy o pomocy społecznej zasiłek stały, żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej, osób przebywających na urlopach wychowawczych oraz pobierających zasiłek macierzyński, osób pobierających na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, osób pobierających świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Składek na Fundusz Pracy nie opłacają:

 • przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy RP,
 • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi,
 • Zakład Opieki nad Niewidomymi w Laskach,
 • zakłady aktywizacji zawodowej za zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dremel

BIG ON DETAIL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »