| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy rodzinne > Prawa seniora > Edukacja seniora > Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, posiada osobowość prawną i działa w ramach obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego. Został założony w 2005 roku z inicjatywy pani Marii Dominiki Inkielman.

Kto może zostać członkiem zwyczajnym UTW?

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca zdolność czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która uznaje cele statutowe Uniwersytetu i złożyła pisemną deklaracje o przyjęcie w poczet członków Uniwersytetu.

Zobacz też: Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce

Jakie są prawa członka zwyczajnego ?

Członek zwyczajny ma prawo do:

• czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Uniwersytetu oraz uczestniczenia w ogólnych zebraniach Uniwersytetu, zabierania głosu w sprawach związanych z działalnością Uniwersytetu,
• uczestniczenia w wykładach, seminariach, lektoratach języków obcych, odczytach, konferencjach, spotkaniach, prelekcjach, konkursach, wystawach, koncertach i innych,
• udziału w praktycznych zajęciach,
• zgłaszania wniosków i opinii co do działalności Uniwersytetu,
• otrzymania legitymacji członka Uniwersytetu,
• zaskarżenia do Walnego Zgromadzenia uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Uniwersytetu lub o wykluczeniu z Uniwersytetu.

Jakie są obowiązki członka zwyczajnego ?

Członek zwyczajny Uniwersytetu zobowiązany jest do:

• aktywnego działania na rzecz realizacji celów Uniwersytetu, wykonywania przyjętych zadań, przestrzegania zasad lojalności wobec władz Uniwersytetu,

• przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Uniwersytetu,

• regularnego opłacania składek,

• przestrzegania zasad kulturalnego współżycia w społeczności uniwersyteckiej oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej.

Co obejmuje oferta edukacyjna UTW?

• wykłady,
• seminaria,
• naukę języków obcych,
• gimnastykę,
• pływanie,
• edukację komputerową,
• salonik literacki-informacje o książkach,
• wyjazdy edukacyjne, spotkania.

Niekorzystanie z zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia semestralnej opłaty. Nie ma tzw. urlopów dziekańskich, zwrotów wpisowego ani składek.

Ile wynosi opłata?

• jednorazowe wpisowe – 40zł ( tylko dla nowych słuchaczy).
• semestr – 40 zł.

Kiedy członkowstwo w Uniwersytecie ustaje?

Członkostwo w Uniwersytecie ustaje na skutek:

• dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Uniwersytetu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi , co nie zwalnia członka od uiszczenia zaległych składek członkowskich,
• śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
• wykluczenia z Uniwersytetu w wyniku:

  • prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
  • pozbawienia członkostwa członka zwyczajnego lub wspierającego uchwałą Zarządu w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania wewnętrznych regulaminów lun uchwał, w tym również w sytuacji nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 12 miesięcy lub uporczywego nie wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Uniwersytetu,
  • pozbawienia członkostwa członka honorowego uchwałą Walnego Zgromadzenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszania zasad statutowych lub nieprzestrzegania wewnętrznych regulaminów czy uchwał.

Podstawa prawna

Statut Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Źródło: www.mu3w.pl

Zobacz też serwis: Uniwersytet Trzeciego Wieku

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku posiada osobowość prawną.
Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku posiada osobowość prawną.

CIT 2018. Komentarz (książka)299.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Witold Michałek

Minister ds. procesu stanowienia prawa Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC. Członek i współzałożyciel Stowarzyszenia Profesjonalnych Lobbystów w Polsce. Współwłaściciel firmy lobbingowej i doradczej UNILOB. Koordynator i konsultant w wielu międzynarodowych projektach, mających na celu pomoc we wprowadzaniu regulacji i instytucji gospodarki rynkowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Azji i Afryki, finansowanych przez USAID, UE oraz rząd Wielkiej Brytanii. Ekspert BCC ds. gospodarki, legislacji i lobbingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK