| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Dom > Umowa o roboty montażowe - WZÓR UMOWY

Umowa o roboty montażowe - WZÓR UMOWY

W umowie o roboty budowlano-montażowe zleceniobiorca zobowiązuje się dokonać prac projektowych, budowlanych i instalacyjnych na rzecz Zleceniodawcy. W zamian otrzymuje wynagrodzenie.

§ 10

Odpowiedzialność stron umowy

Strony umowy odpowiadają w stosunku do siebie z tytułu własnego zawinienia jak również za swoich przedstawicieli oraz osoby, którymi się posługują przy wykonywaniu obowiązków umownych.

§ 11

Odbiór

1. Odbiór świadczenia przez Zleceniodawcę następuje w ciągu 5 dni roboczych od wezwania przez Zleceniobiorcę.

2. Odbiór następuje w drodze pisemnego protokołu podpisanego przez przedstawicieli obu stron niniejszej umowy. W protokole tym stwierdzone zostaną wszelkiego rodzaju niezgodności lub wady.

3. Wady ujawnione w protokole odbioru Zleceniodawca zobowiązuje się usunąć w ciągu 1 miesiąca od dnia podpisania protokołu.

4. W szczególności w ciągu 5 dni roboczych od wezwania Zleceniobiorcy należy przeprowadzić odbiór:

a) części robót stanowiących zamkniętą całość,

b) innych części robót, jeżeli poprzez dalszą realizację robót nie będzie możliwe ich sprawdzenie i ocena.

5. Z powodu istotnych wad odbiór może zostać wstrzymany aż do ich usunięcia.

6. Każda ze stron może powołać na własny koszt rzeczoznawcę. Stan faktyczny powinien zostać stwierdzony we wspólnym postępowaniu i w obecności obu stron oraz zapisany w protokole. W protokole tym winny zostać umieszczone zastrzeżenia dotyczące znanych wad i kar umownych, jak również ewentualne zarzuty stron. Każda ze stron umowy otrzymuje jeden egzemplarz protokołu. Odbiór może się odbyć podczas nieobecności stron, o ile termin został uzgodniony lub strony wezwały do odbioru z wystarczającym wyprzedzeniem. Strony winny zostać niezwłocznie poinformowane o wynikach odbioru.

7. Z chwilą odbioru ryzyko przechodzi na Zleceniodawcę. Rozpoczyna się ponadto bieg okresu gwarancyjnego.

§ 12

Gwarancja

1. Zleceniobiorca gwarantuje, że zrealizowane przez niego świadczenia w wykonaniu niniejszej umowy wolne są od wad technicznych i pod każdym względem nadają się do realizacji celu przewidzianego w umowie.

2. Okres gwarancji wynosi dwadzieścia cztery miesiące, za wyjątkiem części ruchomych podlegających naturalnemu zużyciu.

3. Zleceniobiorca nie odpowiada za wady, które wyniknęły z opisu lub z poleceń Zleceniodawcy, z dostarczonych przez niego lub przez niego nakazanych elementów budowlanych, jeśli Zleceniobiorca przed wykonaniem świadczenia budowlanego poinformował na piśmie o zastrzeżeniach i wadach zauważalnych dla niego jako doświadczonego przedsiębiorstwa specjalistycznego.

4. Jeżeli Zleceniobiorca nie usunie wady w terminie 21 dni, Zleceniodawca jest uprawniony do usunięcia wady oraz zaistniałych szkód samodzielnie lub zlecenia ich usunięcia przedsiębiorstwom. Zleceniobiorca zobowiązany jest do pokrycia Zleceniodawcy wszelkich z tego tytułu przez niego poniesionych kosztów. W razie zwłoki w usunięciu wad Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,025 % wartości wynagrodzenia o jakim mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, lecz nie więcej niż 1% wynagrodzenia, o którym mowa wyżej. 

5. Na czas stwierdzenia przyczyny wady i jej usuwania jak również usuwania powstałych szkód ulega zawieszeniu bieg gwarancji. Po całkowitym usunięciu wady bieg okresu gwarancyjnego zostaje wznowiony.

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Dąbrowska

Ekspert z zakresu doradztwa personalnego  

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK