| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Inne umowy > Umowa dostawy - WZÓR UMOWY

Umowa dostawy - WZÓR UMOWY

W umowie dostawy strony określają zasady dostarczania określonego towaru. W umowie strony określają m.in. warunki płatności, jak również kontroli jakości dostarczanego towaru. Pobierz bezpłatny wzór.


§ 6

1. W razie nie zapłacenia faktury w terminie Dostawcy przysługuje prawo żądania natychmiastowej zapłaty faktury wraz z odsetkami za opóźnienie.

2. Opóźnienie zapłaty faktury przekraczające 10 dni, a także powstanie uzasadnionych wątpliwości co do wypłacalności lub zdolności kredytowej Odbiorcy, upoważnia Dostawcę do żądania niezwłocznego wydania już dostarczonego – a nie zapłaconego – towaru oraz wstrzymania następnych dostaw – mimo wcześniejszego potwierdzenia przez Dostawcę zamówienia Odbiorcy – bez ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie umowy.

W takim przypadku Dostawca może uzależnić pozostawienie u Odbiorcy wcześniej dostarczonego towaru oraz wykonanie następnych dostaw od złożenia przez Odbiorcę dodatkowego zabezpieczenia. W przypadku braku zapłaty bądź niedokonania zabezpieczenia w terminie dalszych 10 dni Dostawca upoważniony jest do odstąpienia od potwierdzonych lecz nie zrealizowanych zamówień.

3. Odbiorca nie może obciążyć dostarczonego mu towaru, jeżeli nie nastąpiło jeszcze przeniesienie na niego własności tego towaru.

4. W razie zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania układowego, ugodowego lub upadłościowego wobec Odbiorcy bądź wszczęcia procedury likwidacyjnej Odbiorcy jest on obowiązany na własny koszt zwrócić Dostawcy towar, za który nie dokonał zapłaty.

§ 7

1. Odbiorca zobowiązany jest zbadać dostarczony towar pod względem ilości i zgodności z zamówieniem w ciągu 2 dni roboczych, a pod względem jakości w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania towaru – nie później jednak niż przed przekazaniem towaru do procesu przetwarzania – i niezwłocznie, tzn. w tym samym lub następnym dniu roboczym, zawiadomić Dostawcę o wadach jawnych towaru.

2. Reklamacja dostarczonych towarów będzie ponadto brana pod uwagę, jeżeli Odbiorca zawiadomi na piśmie Dostawcę o wadach ukrytych towaru w ciągu 2 dni roboczych od daty wykrycia wady.

3. Strony uznają za dopuszczalne wahania ilościowe w dostawie +/– 10%.

4. Odchylenia w jakości, kolorze, ciężarze i wykończeniu, wynikające z technicznej tolerancji rzędu 5% – nie podlegają reklamacji.

5. Dostawca jest zwolniony od odpowiedzialności za wady fizyczne dostarczonego towaru, powstałe wskutek przechowywania go w sposób niezgodny z zasadami prawidłowego przechowywania danego rodzaju towaru.

§ 8

Dostawca zobowiązuje się zapłacić Odbiorcy kary umowne w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia poprzez:

1) dostarczenie towaru z opóźnieniem nie wynikającym ze skorzystania z uprawnienia do wstrzymania dostaw, przewidzianego w § 6 ust. 2 umowy – 0,1% wartości opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% wartości tej dostawy,

2) dostarczenie towaru z wadami  podlegającymi reklamacji – 10% wartości zareklamowanej partii towaru.

§ 9

Odbiorca może odstąpić od zamówienia w razie:

1. Wykazania, że wydany towar posiada jawne wady jakościowe (tzn. parametry odbiegające od uzgodnionych), chyba że Dostawca błąd (wadę) usunie lub wymieni towar na wolny od wad; w przypadku odstąpienia od umowy z ww. przyczyn Odbiorca ma prawo zwrócić towar Dostawcy i zażądać zwrotu zapłaconej ceny oraz zapłaty kary umownej zgodnie z zapisem § 8 pkt 2 umowy.

2. W sytuacji opóźnienia w dostawie całości towaru, o ile trwało ono dłużej niż 30 dni licząc od ustalonej daty dostawy, Odbiorcy przysługuje kara umowna w oparciu o § 8 pkt 1 umowy.

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK