Kategorie

Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne dyplomatyczne i cudzoziemskie oraz zagraniczne tablice rejestracyjne.
Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 1988-07-01
  • Data wejścia w życie: 1988-07-01
  • Data obowiązywania: 1988-07-01
  • Z mocą od: 1988-07-01
  • Dokument traci ważność: 1990-02-18

Dziennik Ustaw