| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 19 sierpnia 1998 r.

w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym.

Na podstawie art. 618 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wysokość wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym oblicza się według faktycznie poniesionych kosztów, chyba że przepisy rozporządzenia ustalają ich wysokość w postaci ryczałtu lub stawki urzędowej.

2. Jeżeli przepisy szczególne ustalają wysokość innych wydatków w postaci ryczałtu lub stawki urzędowej albo ustalają dla tych wydatków inne zasady ich obliczania, stosuje się te przepisy.

§ 2.
Ryczałt za doręczenie wezwań i innych pism wynosi w postępowaniu przygotowawczym oraz w każdej instancji w postępowaniu sądowym po 6,00 zł, a jeżeli w sprawie występuje więcej niż jeden oskarżony – po 4,00 zł od każdego z nich.
§ 3.
Ryczałt za sprowadzenie i przewóz jednej osoby na żądanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze wynosi:

1) w granicach jednej miejscowości:

a) za konwój zwyczajny – 2,50 zł,

b) za konwój wzmocniony – 4,00 zł,

2) z jednej miejscowości do drugiej:

Strefa konwoju

Konwój zwyczajny

Konwój wzmocniony

1

2

3

do 25 km

5,62 zł

8,00 zł

do 50 km

7,25 zł

12,00 zł

do 75 km

9,62 zł

14,50 zł

do 100 km

12,87 zł

20,00 zł

do 150 km

17,62 zł

28,00 zł

do 200 km

25,62 zł

38,50 zł

do 250 km

30,50 zł

44,87 zł

do 300 km

35,25 zł

51,25 zł

do 350 km

37,62 zł

55,25 zł

do 400 km

45,62 zł

68,00 zł

do 450 km

50,50 zł

73,62 zł

do 500 km

54,00 zł

76,87 zł

do 600 km

63,00 zł

85,62 zł

do 700 km

70,00 zł

94,50 zł

do 800 km

84,00 zł

106,00 zł

do 900 km

91,00 zł

117,00 zł

do 1 000 km i powyżej

97,00 zł

125,62 zł

 

§ 4.
1. Ryczałt, o którym mowa w § 3, obejmuje również koszty przejazdu konwojentów w obie strony.

2. Ryczałt za konwój wzmocniony stosuje się, jeżeli na jednego konwojowanego przypada więcej niż jeden konwojent.

3. Ryczałt, o którym mowa w § 3 pkt 2, zmniejsza się o 1/3 w razie konwojowania osoby tylko w jedną stronę.

§ 5.
1. Ryczałt za przechowanie przedmiotów zajętych w postępowaniu karnym i złożonych w składnicy organów prowadzących postępowanie wynosi 4,00 zł. Ryczałt ten pobiera się tylko jeden raz w toku całego postępowania.

2. Jeżeli przechowanie obejmuje przedmioty zajęte u więcej niż jednego oskarżonego, pobiera się od każdego z oskarżonych ryczałt, o którym mowa w ust. 1, zmniejszony o połowę.

§ 6.
1. W postępowaniu mediacyjnym w zakresie doręczenia wezwań i innych pism stosuje się odpowiednio § 2.

2. Ryczałt dla instytucji lub osoby przeprowadzającej postępowanie mediacyjne, za przeprowadzenie tego postępowania wynosi 100,00 zł.

3. Ryczałt, o którym mowa w ust. 2, przyznaje sąd lub prokurator, który skierował sprawę do postępowania mediacyjnego.

§ 7.
Ryczałt dla osoby przybranej do osoby okazywanej, podczas okazania przeprowadzonego na podstawie art. 173 § 1–3 Kodeksu postępowania karnego, za jednorazowy udział w okazaniu wynosi 10,00 zł.
§ 8.
Wydatki za badania lekarskie oskarżonego, przeprowadzone na podstawie art. 74 § 2 i 3 Kodeksu postępowania karnego, oblicza się według stawek ustalonych dla osób nie uprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zakłady opieki zdrowotnej.
§ 9.
Wydatki związane z przejazdem sędziów i innych osób z powodu czynności postępowania oblicza się według przepisów w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
§ 10.
Traci moc rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 1996 r. w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym (Dz. U. Nr 149, poz. 709).
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1998 r.

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »