reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 2 sierpnia 1999 r.

w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez przedsiębiorstwo państwowe „Polskie Koleje Państwowe” osobom uprawnionym do świadczeń tych zakładów.

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115 oraz z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Świadczenia zdrowotne w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez przedsiębiorstwo państwowe „Polskie Koleje Państwowe”, zwanych dalej „zakładami”, udzielane są:

1) pracownikom i osobom ubiegającym się o przyjęcie do pracy w przedsiębiorstwie państwowym „Polskie Koleje Państwowe” na podstawie porozumień zawartych pomiędzy zakładami a jednostkami organizacyjnymi tego przedsiębiorstwa,

2) pracownikom i osobom ubiegającym się o przyjęcie do pracy u innych koncesjonariuszy zarządzających liniami kolejowymi lub wykonujących przewozy kolejowe oraz pracownikom i osobom ubiegającym się o przyjęcie do pracy w metrze i na bocznicach kolejowych, na podstawie umów zawartych pomiędzy zakładami a tymi podmiotami,

3) innym osobom, nie zatrudnionym przez pracodawców wymienionych w pkt 1 i 2, na podstawie indywidualnego wniosku złożonego zakładowi przez te osoby.

2. Dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych jest dokument stwierdzający tożsamość lub legitymacja pracownicza oraz skierowanie na badania profilaktyczne wydane przez pracodawcę lub potwierdzony przez zakład wniosek osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 3.

§ 2.
Świadczenia zdrowotne zakładów obejmują świadczenia:

1) wynikające z zadań służby medycyny pracy,

2) związane z ryzykiem zawodowym w transporcie kolejowym,

3) inne, uwzględnione w statucie zakładu.

§ 3.
1. Zakres świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 2, obejmuje w szczególności:

1) profilaktyczną opiekę zdrowotną, a zwłaszcza badania lekarskie pracowników,

2) diagnostykę i orzecznictwo w zakresie patologii zawodowej.

2. Zakres świadczeń zdrowotnych może obejmować ponadto inne działania związane z zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób.

3. Zakres świadczeń zdrowotnych przysługujący osobom ubiegającym się o przyjęcie do pracy obejmuje wyłącznie wstępne badania lekarskie.

§ 4.
Zakres świadczeń zdrowotnych określają porozumienia, umowy i indywidualne wnioski, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1–3.
§ 5.
1. Profilaktyczne badania lekarskie pracowników i osób ubiegających się o przyjęcie do pracy przeprowadzane są na podstawie skierowań wydanych przez pracodawców, w terminach uzgodnionych między pracodawcami a zakładami, a w odniesieniu do osób, o których mowa w § 1 pkt 3 – na podstawie złożonego wniosku.

2. Na podstawie przeprowadzonego badania lekarz wydaje orzeczenie, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Od orzeczeń lekarskich wydanych w pierwszej instancji przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

4. Badanie w trybie odwoławczym przeprowadzają kolejowe komisje lekarskie działające w kolejowych poradniach medycyny pracy i Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej.

§ 6.
1. Świadczenia zdrowotne obejmujące diagnostykę, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia z zakresu patologii zawodowej udzielane są na podstawie skierowań w trybie przepisów o chorobach zawodowych.

2. Orzeczenia w sprawie choroby zawodowej wydawane są przez kolejowe poradnie medycyny pracy.

3. Od orzeczenia, o którym mowa w ust. 2, pracownikowi kolejowemu przysługuje wystąpienie z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania w trybie odwoławczym w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej.

§ 7.
Świadczenia zdrowotne, nie wymienione w § 5 i 6, są udzielane w trybie i na zasadach określonych w porozumieniach i umowach, o których mowa w § 4.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: T. Syryjczyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama