reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 15 lipca 1999 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

Na podstawie art. 60 ust. 2 i art. 71 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 czerwca 1993 r. w sprawie organizacji i zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 243) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o «ustawie», należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126)."

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Publiczna biblioteka pedagogiczna, zwana dalej «biblioteką», służy w szczególności potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli.",

b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) współdziałanie ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami, w szczególności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli."

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sieć publicznych bibliotek pedagogicznych tworzą biblioteki pedagogiczne i ich filie, prowadzone przez samorząd województwa, obejmujące zakresem swego działania obszar województwa."

4) w § 4 w ust. 2 po wyrazie „statut" dodaje się wyrazy „organowi prowadzącemu i"

5) w § 5 skreśla się ust. 2 i 3;

6) w § 6:

a) w ust. 2 wyraz „ustawa" zastępuje się wyrazami „statut biblioteki",

b) skreśla się ust. 4;

7) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Biblioteka lub jej filia mogą być połączone z placówką doskonalenia nauczycieli lub zakładem kształcenia nauczycieli w zespół."

8) skreśla się § 8.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: M. Handke

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama