reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 27 grudnia 1999 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania kredytu na warunkach preferencyjnych dla gminy górniczej na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy.

Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie udzielania kredytu na warunkach preferencyjnych dla gminy górniczej na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy (Dz. U. Nr 59, poz. 627) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) inwestycji wspierającej tworzenie nowych miejsc pracy – rozumie się przez to każdą inwestycję tworzącą infrastrukturę techniczną gminy.”;

2) w § 3:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zapewni ona sfinansowanie ze środków własnych co najmniej 20% wartości kosztorysowej inwestycji wspierającej tworzenie nowych miejsc pracy,”

b) skreśla się pkt 2;

3) w § 4 w ust. 1 wyrazy „75%” zastępuje się wyrazami „80%”;

4) w § 5 wyrazy „70%” zastępuje się wyrazami „50%”;

5) w § 6 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) program aktywizacji gospodarczej gminy górniczej uwzględniający inwestycję określoną we wniosku,”;

6) w § 8:

a) w ust. 4 wyrazy „są dopisywane do stanu zadłużenia na ostatni dzień każdego miesiąca.” zastępuje się wyrazami „są finansowane ze środków budżetu państwa.”,

b) w ust. 5 wyrazy „zawiadamia o tym Ministra Gospodarki” zastępuje się wyrazami „występuje do ministra właściwego do spraw gospodarki z wnioskiem o ocenę stopnia realizacji inwestycji wraz z dokumentacją niezbędną dla dokonania tej oceny.”,

c) w ust. 6 wyraz „zawiadomienia” zastępuje się wyrazem „wniosku”;

7) w § 10 w pkt 1 dodaje się lit. d) w brzmieniu:

„d) odsetek, o których mowa w § 8 ust. 4,”;

8) w § 13 w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) odsetki, o których mowa w § 8 ust. 4.”;

9) użyte w § 1 w pkt 3, w § 4 w ust. 2, w § 8 w ust. 6 i 7, w § 10 w zdaniu wstępnym, w § 12 w ust. 1 i w § 13 w ust. 3 w różnych przypadkach wyrazy „Minister Gospodarki” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw gospodarki”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. J. Bauc

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ratajczak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama