reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 30 grudnia 1999 r.

w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 83, poz. 931) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz zgłoszeń aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, zwanych dalej „podatnikami”.
§ 2.
Obowiązek złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego na zasadach określonych w rozporządzeniu nie dotyczy podatników, którym urząd skarbowy nadał numer identyfikacji podatkowej (NIP), oraz podatników, którzy dokonali w urzędzie skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego w związku z wykonywaniem obowiązków podatnika podatku dochodowego, od towarów i usług lub akcyzowego, płatnika podatków, płatnika składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
§ 3.
1. Podatnicy zaopatrują się w formularze zgłoszeń identyfikacyjnych w urzędzie skarbowym lub organie podatkowym gminy (miasta) właściwym według miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika.

2. Podatnicy składają wypełnione zgłoszenie identyfikacyjne w organie podatkowym gminy (miasta), właściwym dla podatku, z którego wynika obowiązek ewidencyjny, nie później niż w terminie:

1) złożenia pierwszej deklaracji na podatek,

2) dokonania pierwszej wpłaty podatku,

3) płatności pierwszej raty podatku, jeżeli wpłata następuje po terminie

– po dniu 1 stycznia 2000 r.

3. Organ podatkowy gminy (miasta) sprawdza i potwierdza poprawność oraz kompletność wypełnionego zgłoszenia identyfikacyjnego, a następnie przekazuje je urzędowi skarbowemu, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika, w terminie 30 dni od dnia złożenia formularza zgłoszenia.

4. W przypadku gdy powodem dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego jest::

1) podatek rolny oraz leśny lub od nieruchomości – zgłoszenia należy dokonać jednokrotnie w organie podatkowym gminy (miasta) właściwym dla podatku rolnego,

2) podatek od nieruchomości i leśny – właściwy jest organ podatkowy gminy (miasta) dla podatku od nieruchomości,

jeden z podatków wymienionych w pkt 1, płacony w więcej niż jednym organie podatkowym gminy (miasta) – właściwy jest wybrany przez podatnika jeden z tych organów podatkowych.

§ 4.
1. Podatnicy obowiązani są do aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym wraz ze złożeniem pierwszej w roku podatkowym deklaracji na podatek lub w terminie dokonania pierwszej w roku podatkowym wpłaty podatku.

2. Podatnicy składają zgłoszenie aktualizacyjne w organie podatkowym gminy (miasta) właściwym dla płaconego przez podatnika podatku. Organ podatkowy gminy (miasta) sprawdza i potwierdza poprawność wypełnionego zgłoszenia aktualizacyjnego, a następnie, w terminie 30 dni od dnia złożenia przez podatnika, przekazuje je do urzędu skarbowego, o którym mowa w § 3 ust. 3. W przypadku gdy powodem dokonania aktualizacji jest więcej niż jeden podatek, przepis § 3 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 5.
Do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego i aktualizacji danych stosuje się odpowiednio wzory formularzy określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 16, poz. 144).
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

Minister Finansów: w z. H. Wasilewska-Trenkner

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Tanecki

Posiada ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama