| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 1 lutego 2001 r.

w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz.1250) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się wzór certyfikatu weryfikacji dostawy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Dyrektor właściwego urzędu celnego jest obowiązany do prowadzenia ewidencji wydanych certyfikatów weryfikacji dostawy w formie księgi ewidencyjnej.
§ 3.
1. Dyrektor, o którym mowa w § 2, wyznacza pracownika upoważnionego do prowadzenia ewidencji wydanych certyfikatów weryfikacji dostawy.

2. Wpisów do księgi ewidencyjnej dokonuje pracownik wyznaczony do prowadzenia ewidencji.

§ 4.
1. Podstawą wpisów do księgi ewidencyjnej są dane zawarte w certyfikatach weryfikacji dostawy.

2. Księgę ewidencyjną przechowuje się zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji dla celów archiwalnych.

§ 5.
1. Każdy wpis do księgi ewidencyjnej oznacza się numerem wynikającym z kolejności wpisów oraz zaopatruje w datę dokonania wpisu i podpis osoby upoważnionej do prowadzenia ewidencji.

2. Wpis w księdze ewidencyjnej powinien być trwały i wyraźny, nie może być wymazywany ani w inny sposób usuwany.

3. Poprawki powinny być dokonywane w sposób czytelny.

4. O dokonanych poprawkach osoba upoważniona do prowadzenia ewidencji sporządza na końcu wpisu adnotację o treści poprawki i jej podstawie, ze szczególnym wskazaniem miejsca dokonanej poprawki, oraz opatruje adnotację podpisem.

§ 6.
Ewidencja wydanych certyfikatów weryfikacji dostawy powinna zawierać następujące dane:

1) datę wydania certyfikatu weryfikacji dostawy,

2) oznaczenie organu, który wydał certyfikat weryfikacji dostawy,

3) nazwę importera, jego siedzibę i adres,

4) nazwę eksportera, jego siedzibę i adres,

5) nazwę i opis towaru lub technologii,

6) numer kontrolny towaru,

7) ilość i wartość towarów lub technologii,

8) opis ostatecznego wykorzystania towaru lub technologii,

9) numer dokumentu SAD,

10) numer konosamentu, numer listu przewozowego lub innego dokumentu potwierdzającego przywóz towaru lub technologii.

§ 7.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. (poz. 80)

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 9 lutego 2001 r.

Rozporządzenie traci moc 20 maja 2002 r. na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów (Dz.U. Nr 59, poz. 545).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »