| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 12 października 2001 r.

w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Centrum Badań i Promocji Biznesu «EKORNO»” w Łodzi

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Jednostka badawczo-rozwojowa o nazwie „Centrum Badań i Promocji Biznesu «EKORNO»” w Łodzi, utworzona zarządzeniem nr 32/0/68 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 11 grudnia 1968 r. w sprawie włączenia do Ośrodka Normowania Pracy Przemysłu Lekkiego Ośrodka Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Lekkiego, zmienionym zarządzeniem nr 241/0rg/91 Ministra Przemysłu z dnia 27 czerwca 1991 r„ zwana dalej „jednostką”, podlega likwidacji,

2. Termin otwarcia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 15 listopada 2001 r.

3. Termin zakończenia działalności operatywnej jednostki upływa z dniem 31 stycznia 2002 r.

4. Termin zakończenia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 30 czerwca 2002 r.

§ 2.
Mienie likwidowanej jednostki zostanie zbyte w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach dotyczących państwowych osób prawnych.
§ 3.
1. Od dnia otwarcia likwidacji do dnia zakończenia likwidacji jednostką zarządza wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki likwidator działający na podstawie umowy zawartej z tym ministrem.

2. Likwidator przejmie od dyrektora jednostki protokołem zdawczo-odbiorczym mienie jednostki, według stanu na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji.

§ 4.
Likwidator przedstawi ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do zatwierdzenia, harmonogram likwidacji wraz z planem finansowym likwidacji, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zagospodarowania mienia likwidowanej jednostki, w terminie 45 dni od daty ostatniego ogłoszenia w prasie o otwarciu likwidacji jednostki.
§ 5.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki: w z. W. J. Katner

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 9 listopada 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »