REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 241 poz. 2090

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie wykazu towarów rolnych, dla których można ustanowić dopłatę do wywozu.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy – Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1572) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się wykaz towarów rolnych, dla których można ustanowić dopłatę do wywozu, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW ROLNYCH, DLA KTÓRYCH MOŻNA USTANOWIĆ DOPŁATĘ DO WYWOZU]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 31 grudnia 2002 r. (poz.2090)

WYKAZ TOWARÓW ROLNYCH, DLA KTÓRYCH MOŻNA USTANOWIĆ DOPŁATĘ DO WYWOZU

KOD PCN

Nazwa towaru

1

2

0101

Konie, osły, muły i osłomuły, żywe:

0101 10

– Zwierzęta hodowlane czystej krwi:

0101 10 10 0

– – Konie

0101 90

– Pozostałe:

 

– – Konie:

0101 90 11 0

– – – Rzeźne

0101 90 19 0

– – – Pozostałe

0102

Bydło żywe:

0102 10

– Zwierzęta hodowlane czystej krwi:

0102 10 10 0

– – Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka)

0102 10 30 0

– – Krowy

0102 10 90 0

– – Pozostałe

0102 90

– Pozostałe:

 

– – Gatunki domowe:

0102 90 05 0

– – – O masie nieprzekraczającej 80 kg

 

– – – O masie przekraczającej 80 kg, ale nieprzekraczającej 160 kg:

0102 90 21 0

– – – –Rzeźne

0102 90 29 0

– – – – Pozostałe

 

– – – O masie przekraczającej 300 kg:

 

– – – – Krowy:

0102 90 61 0

– – – – – Rzeźne

0102 90 69 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – – Pozostałe:

0102 90 71 0

– – – – – Rzeźne

0102 90 79 0

– – – – – Pozostałe

0103

Trzoda chlewna żywa:

0103 10 00 0

– Zwierzęta hodowlane czystej krwi

 

– Pozostałe:

0103 91

– – O masie mniejszej niż 50 kg:

0103 91 10 0

– Gatunki domowe

0103 92

– O masie 50 kg lub większej:

 

– – – Gatunki domowe:

0103 92 11 0

– – – – Maciory mające prosiaki co najmniej raz, o masie nie mniejszej niż 160 kg

0103 92 19 0

– – – – Pozostałe

0104

Owce i kozy, żywe:

0104 10

– Owce:

 

– – Pozostałe:

0104 10 30 0

– – – Jagnięta (do jednego roku życia)

0104 10 80 0

– – – Pozostałe

0105

Drób domowy żywy – to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki:

 

– O masie nieprzekraczającej 185 g:

0105 11

– – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus:

 

– – – Pisklęta płci żeńskiej pochodzące z hodowli w drugim i trzecim pokoleniu:

0105 11 11 0

– – – – Nioski

0105 11 19 0

– – – – Pozostałe

 

KOD PCN

Nazwa towaru

1

2

 

– – – Pozostałe:

0105 11 91 0

– – – – Nioski

0105 11 99 0

– – – – Pozostałe

0105 12 00 0

– – Indyki

0105 19

– – Pozostałe:

0105 19 20 0

– – – Gęsi

0105 19 90 0

– – – Kaczki i perliczki

 

– Pozostałe:

0105 99

– – Pozostałe:

0105 99 10 0

– – – Kaczki

0105 99 20 0

– – – Gęsi

0105 99 30 0

– – – Indyki

0105 99 50 0

– – – Perliczki

0106

Pozostałe zwierzęta żywe:

 

– Ssaki:

0106 11 00 0

– – Naczelne

0106 12 00 0

– – Wieloryby, delfiny i morświny (ssaki z rzędu waleni); manaty i krowy morskie (ssaki z rzędu syren)

0106 19

– Pozostałe:

0106 19 10

– – – Króliki domowe:

0106 19 10 1

– – – – Hodowlane czystej krwi

0106 19 10 9

– – – – Pozostałe

0106 19 90 0

– – – Pozostałe

0106 20 00 0

– Gady (włączając węże i żółwie)

 

– Ptaki:

0106 31 00 0

– – Ptaki drapieżne

0106 32 00 0

– – Papugowate (włączając papugi, papugi długoogonowe, ary i kakadu)

0106 39

– – Pozostałe:

0106 39 10 0

– – – Gołębie

0106 39 90 0

– – – Pozostałe

0106 90 00

– Pozostałe:

0106 90 00 1

– – Entomofagiczne stawonogi – pasożytnicze błonkoskrzydłe i drapieżne roztocza zwalczające szkodniki roślin

0106 90 00 3

– – Zwierzęta futerkowe hodowlane czystej krwi

0106 90 00 9

– – Pozostałe

0201

Mięso wołowe świeże lub chłodzone:

0201 10 00 0

– Tusze i półtusze

0201 20

– Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi:

0201 20 20 0

– – Ćwierci "kompensowane"

0201 20 30 0

– – Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone

0201 20 50 0

– – Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone

0201 20 90 0

– – Pozostałe

0201 30 00 0

– Bez kości

0202

Mięso wołowe mrożone:

0202 10 00 0

– Tusze i półtusze

0202 20

– Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi:

0202 20 10 0

– – Ćwierci "kompensowane"

0202 20 30 0

– – Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone

0202 20 50 0

– – Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone

0202 20 90 0

– – Pozostałe

0202 30

– Bez kości:

0202 30 10 0

– – Ćwierci przednie całe lub pokrojone na maksymalnie pięć części, a każda ćwiartka stanowi pojedynczy blok; ćwierci "kompensowane" w dwóch blokach, z których jeden zawiera ćwierć przednią całą lub pokrojoną na maksymalnie pięć kawałków, a drugi ćwierć tylną z wyłączeniem polędwicy, w jednym kawałku

 

KOD PCN

Nazwa towaru

1

2

0202 30 50 0

– – Rostbef, antrykot i szponder – kawałki

0202 30 90 0

– – Pozostałe

0203

Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone:

 

– Świeże lub chłodzone:

0203 11

– – Tusze i półtusze:

0203 11 10 0

– – – Ze świń domowych

0203 12

– – Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi:

 

– – – Ze świń domowych:

0203 12 11 0

– – – – Szynki i ich kawałki

0203 12 19 0

– – – – Łopatki i ich kawałki

0203 19

– – Pozostałe:

 

– – –Ze świń domowych:

0203 19 11 0

– – – – Przodki i ich kawałki

0203 19 13 0

– – – – Schaby i ich kawałki, z kośćmi

0203 19 15 0

– – – – Boczek i jego kawałki

 

– – – – Pozostałe:

0203 19 55 0

– – – – – Bez kości

0203 19 59 0

– – – – – Pozostałe

 

– Mrożone:

0203 21

– – Tusze i półtusze:

0203 21 10 0

– – – Ze świń domowych

0203 22

– – – Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi:

 

– – – Ze świń domowych:

0203 22 11 0

– – – – Szynki i ich kawałki

0203 22 19 0

– – – – Łopatki i ich kawałki

0203 29

– – Pozostałe:

 

– – – Ze świń domowych:

0203 29 11 0

– – – – Przodki i ich kawałki

0203 29 13 0

– – – – Schaby i ich kawałki, z kośćmi

0203 29 15 0

– – – – Boczek i jego kawałki

 

– – – – Pozostałe:

0203 29 55 0

– – – – – Bez kości

0203 29 59 0

– – – – – Pozostałe

0204

Mięso baranie i kozie, świeże, chłodzone lub mrożone:

0204 10 00 0

– Tusze i półtusze z jagniąt, świeże lub chłodzone

 

– Pozostałe mięso baranie, świeże lub chłodzone:

0204 21 00 0

– – Tusze i półtusze

0204 22

– – Pozostałe kawałki z kośćmi:

020422100

– – – Krótkie ćwierci przednie

0204 22 30 0

– – – Grzbiety i/lub środki

0204 22 50 0

– – – Nogi

0204 22 90 0

– – – Pozostałe

0204 23 00 0

– – Bez kości

0204 30 00 0

– Tusze i półtusze z jagniąt, mrożone

 

– Pozostałe mięso baranie, mrożone:

0204 41 00 0

– – Tusze i półtusze

0204 42

– – Pozostałe kawałki z kośćmi:

0204 42 10 0

– – – Krótkie ćwierci przednie

0204 42 30 0

– – – Grzbiety i/lub środki

0204 42 50 0

– – – Nogi

0204 42 90 0

– – – Pozostałe

0204 43

– – Bez kości:

0204 43 10 0

– – – Jagnięce

0204 43 90 0

– – – Pozostałe

 

KOD PCN

Nazwa towaru

1

2

 

 

0205 00

Mięso końskie, z osłów, mułów i osłomułów, świeże, chłodzone lub mrożone:

 

– Końskie:

0205 00 11 0

– – Świeże lub chłodzone

0205 00 19 0

– – Mrożone

0205 00 90 0

– Z osłów, mułów lub osłomułów

0206

Jadalne podroby wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z osłów, mułów i osłomułów, świeże, chłodzone lub mrożone:

0206 10

– Wołowe świeże lub chłodzone:

0206 10 10 0

– – Do produkcji wyrobów farmaceutycznych

 

– – Pozostałe:

0206 10 91 0

– – – Wątroby

0206 10 95 0

– – – Gruba przepona i cienka przepona

0206 10 99 0

– – – Pozostałe

 

– Wołowe mrożone:

0206 21 00 0

– – Ozory

0206 22 00

– – Wątroby:

0206 22 00 1

– – – Do produkcji wyrobów farmaceutycznych

0206 22 00 9

– – – Pozostałe

0206 29

– – Pozostałe:

0206 29 10 0

– – – Do produkcji wyrobów farmaceutycznych

 

– – – Pozostałe:

0206 29 91 0

– – – – Gruba przepona i cienka przepona

0206 29 99 0

– – – Pozostałe

0206 30

– Wieprzowe, świeże lub chłodzone:

 

– – Ze świń domowych:

0206 30 20

– – – Wątroby:

0206 30 20 1

– – – – Do produkcji wyrobów farmaceutycznych

0206 30 20 9

– – – – Pozostałe

0206 30 30

– – – Pozostałe:

0206 30 30 1

– – – – Do produkcji wyrobów farmaceutycznych

0206 30 30 9

– – – – Pozostałe

0206 30 80 0

– – Pozostałe

 

– Wieprzowe mrożone:

0206 41

– Wątroby:

0206 41 20

– – – Ze świń domowych:

0206 41 20 1

– – – – Do produkcji wyrobów farmaceutycznych

0206 41 20 9

– – – – Pozostałe

0206 41 80 0

– – – Pozostałe

0206 49

– – Pozostałe:

0206 49 20

– – – Ze świń domowych:

0206 49 20 1

– – – – Do produkcji wyrobów farmaceutycznych

0206 49 20 9

– – – – Pozostałe

0206 49 80 0

– – – Pozostałe

0206 80

– Pozostałe, świeże lub chłodzone:

0206 80 10 0

– – Do produkcji wyrobów farmaceutycznych

 

– – Pozostałe:

0206 80 91 0

– – – Z koni, osłów, mułów i osłomułów

0206 80 99 0

– – – Baranie i kozie

0206 90

– Pozostałe, mrożone:

0206 90 10 0

– – Do produkcji wyrobów farmaceutycznych

 

– – Pozostałe:

0206 90 91 0

– – – Z koni, osłów, mułów i osłomułów

0206 90 99 0

– – – Baranie i kozie

 

KOD PCN

Nazwa towaru

1

2

0207

Mięso i jadalne podroby z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, chłodzone lub mrożone:

 

– Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus:

0207 11

– – Niecięte na kawałki, świeże lub chłodzone:

0207 11 10 0

– – – Oskubane i bez jelit, z głowami i łapami, znane jako "kurczaki 83%"

0207 11 30 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kurczaki70%"

0207 11 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kurczaki 65%" lub inaczej prezentowane

0207 12

– –Niecięte na kawałki, mrożone:

0207 12 10 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kurczaki70%"

0207 12 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kurczaki 65%" lub inaczej prezentowane

0207 13

– – Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone:

 

– – – Kawałki:

0207 13 10 0

– – – – Bez kości

 

– – – – Z kośćmi:

0207 13 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

0207 13 30 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 13 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 13 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

0207 13 60 0

– – – – – Nogi i ich kawałki

0207 13 70 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

0207 13 91 0

– – – – Wątróbki

0207 13 99 0

– – – – Pozostałe

0207 14

– – Kawałki i podroby mrożone:

 

– – – Kawałki:

0207 14 10 0

– – – – Bez kości

 

– – – – Z kośćmi:

0207 14 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

0207 14 30 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 14 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 14 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

0207 14 60 0

– – – – – Nogi i ich kawałki

0207 14 70 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

0207 14 91 0

– – – – Wątróbki

0207 14 99 0

– – – – Pozostałe

 

– Z indyków:

0207 24

– – Niecięte na kawałki, świeże lub chłodzone:

0207 24 10 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "indyki 80%"

0207 24 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "indyki 73%" lub inaczej prezentowane

0207 25

– – Niecięte na kawałki, mrożone:

0207 25 10 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "indyki 80%"

0207 25 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "indyki 73%" lub inaczej prezentowane

0207 26

– – Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone:

 

– – – Kawałki:

0207 26 10 0

– – – – Bez kości

 

– – – – Z kośćmi:

0207 26 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

0207 26 30 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

 

KOD PCN

Nazwa towaru

1

2

0207 26 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 26 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

0207 26 60 0

– – – – – – Podudzia i ich kawałki

0207 26 70 0

– – – – – – Pozostałe

0207 26 80 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

0207 26 91 0

– – – – Wątróbki

0207 26 99 0

– – – – Pozostałe

0207 27

– – Kawałki i podroby, mrożone:

 

– – – Kawałki:

0207 27 10 0

– – – – Bez kości

 

– – – – Z kośćmi:

0207 27 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

0207 27 30 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 27 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 27 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

0207 27 60 0

– – – – – Podudzia i ich kawałki

0207 27 70 0

– – – – – Pozostałe

0207 27 80 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

0207 27 91 0

– – – – Wątróbki

0207 27 99 0

– – – – Pozostałe

 

– Z kaczek, gęsi i perliczek:

0207 32

– – Niecięte na kawałki, świeże lub chłodzone:

 

– – – Kaczki:

0207 32 11 0

– – – – Oskubane, bez krwi i jelit, ale niewypatroszone, z głowami i łapami, znane jako "kaczki 85%"

0207 32 15 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kaczki 70%"

0207 32 19 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kaczki 63%" lub inaczej prezentowane

 

– – – Gęsi:

0207 32 51 0

– – – – Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapami, znane jako "gęsi 82%"

0207 32 59 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i tąp, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75%" lub inaczej prezentowane

0207 32 90 0

– – – Perliczki

0207 33

– – Niecięte na kawałki, mrożone:

 

– – – Kaczki:

0207 33 11 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kaczki 70%"

0207 33 19 0

– – – – Oskubane i wypatroszone bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kaczki 63%" lub inaczej prezentowane

 

– – – Gęsi:

0207 33 51 0

– – – – Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapami, znane jako "gęsi 82%"

0207 33 59 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75%" lub inaczej prezentowane

0207 33 90 0

– – – Perliczki

0207 34

– – Otłuszczone wątróbki, świeże lub chłodzone:

0207 34 10 0

– – – Z gęsi

0207 34 90 0

– – – Z kaczek

0207 35

– – Pozostałe, świeże lub chłodzone:

 

– – – Kawałki:

 

– – – – Bez kości:

0207 35 11 0

– – – – – Z gęsi

0207 35 15 0

– – – – – Z kaczek i perliczek

 

KOD PCN

Nazwa towaru

1

2

 

– – – – Z kośćmi:

 

– – – – – Połówki lub ćwiartki:

0207 35 21 0

– – – – – – Z kaczek

0207 35 23 0

– – – – – – Z gęsi

0207 35 25 0

– – – – – – Z perliczek

0207 35 31 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 35 41 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

 

– – – – – Piersi i ich kawałki:

0207 35 51 0

– – – – – – Z gęsi

0207 35 53 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

0207 35 61 0

– – – – – – Z gęsi

0207 35 63 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

0207 35 71 0

– – – – – Tusze gęsie i kacze

0207 35 79 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

0207 35 91 0

– – – – Wątróbki drobiowe inne niż otłuszczone wątróbki

0207 35 99 0

– – – – Pozostałe

0207 36

– – Pozostałe, mrożone:

 

– – – Kawałki:

 

– – – – Bez kości:

0207 36 11 0

– – – – – Z gęsi

0207 36 15 0

– – – – – Z kaczek i perliczek

 

– – – – Z kośćmi:

 

– – – – – Połówki lub ćwiartki:

0207 36 21 0

– – – – – – Z kaczek

0207 36 23 0

– – – – – – Z gęsi

0207 36 25 0

– – – – – – Z perliczek

0207 36 31 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 36 41 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

 

– – – – – Piersi i ich kawałki:

0207 36 51 0

– – – – – – Z gęsi

0207 36 53 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

0207 36 61 0

– – – – – – Z gęsi

0207 36 63 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

0207 36 71 0

– – – – – Tusze gęsie i kacze

0207 36 79 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

 

– – – – Wątróbki:

0207 36 81 0

– – – – – Otłuszczone wątróbki gęsie

0207 36 85 0

– – – – – Otłuszczone wątróbki kacze

0207 36 89 0

– – – – – Pozostałe

0207 36 90 0

– – – – Pozostałe

0208

Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, chłodzone lub mrożone:

0208 10

– Z królików i zajęcy:

 

– – Z królików domowych:

0208 10 11 0

– – – Świeże lub chłodzone

0208 10 19 0

– – – Mrożone

0208 10 90 0

– – Pozostałe

0208 20 00 0

– Żabie udka

0208 90

Pozostałe:

0208 90 10 0

– – Z gołębi domowych

 

– – Z dziczyzny innej niż z królików lub zajęcy:

0208 90 20 0

– – – Z przepiórek

 

KOD PCN

Nazwa towaru

1

2

0208 90 40 0

– – – Pozostałe

0208 90 55 0

– – Mięso z fok

0208 90 60 0

– – Z reniferów

0208 90 95 0

– – Pozostałe

0209 00

Tłuszcz wieprzowy bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone:

 

– Podskórny tłuszcz wieprzowy:

0209 00 11 0

– – Świeży, chłodzony, mrożony, solony lub w solance

0209 00 19 0

– – Suszony lub wędzony

0209 00 30 0

– Tłuszcz wieprzowy inny niż objęty podpozycją 0209 00 11 0 lub 0209 00 19 0

0209 00 90 0

– Tłuszcz drobiowy

0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów:

 

– Mięso wieprzowe:

0210 11

– – Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi:

 

– – – Ze świń domowych:

 

– – – – Solone lub w solance:

0210 11 11 0

– – – – – Szynki i ich kawałki

0210 11 19 0

– – – – – Łopatki i ich kawałki

 

– – – – Suszone lub wędzone:

0210 11 31 0

– – – – – Szynki i ich kawałki

0210 11 39 0

– – – – – Łopatki i ich kawałki

0210 11 90 0

– – – Pozostałe

0210 12

– – Boczek i jego kawałki:

 

– – – Ze świń domowych;

0210 12 11 0

– – – – Solony lub w solance

0210 12 19 0

– – – – Suszony lub wędzony

0210 12 90 0

– – – Pozostały

0210 19

– – Pozostałe:

 

– – Ze świń domowych:

 

– – – – Solone lub w solance:

0210 19 10 0

– – – – – Bok bekonowy lub szpencer

0210 19 20 0

– – – – – Bok trzyćwierciowy lub środki

0210 19 30 0

– – – – – Przodki i ich kawałki

0210 19 40 0

– – – – – Schaby i ich kawałki

 

– – – – – Pozostałe:

0210 19 51 0

– – – – – – Bez kości

0210 19 59 0

– – – – – – Pozostałe

 

– – – – Suszone lub wędzone:

0210 19 60 0

– – – – – Przodki i ich kawałki

0210 19 70 0

– – – – – Schaby i ich kawałki

 

– – – – – Pozostałe:

0210 19 81 0

– – – – – – Bez kości

0210 19 89 0

– – – – – – Pozostałe:

0210 19 90 0

– – – Pozostałe

0210 20

– Mięso wołowe:

0210 20 10 0

– – Z kośćmi

0210 20 90 0

– – Bez kości

 

– Pozostałe, włączając jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów:

0210 91 00 0

– – Z naczelnych

0210 92 00 0

– – Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); z manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren)

0210 93 00 0

– – Z gadów (włączając z węży i z żółwi)

0210 99

– – Pozostałe:

 

KOD PCN

Nazwa towaru

1

2

 

– – – Mięso:

0210 99 10 0

– – – – Końskie solone, w solance lub suszone

 

– – – – Baranie i kozie:

0210 99 21 0

– – – – – Z kośćmi

0210 99 29 0

– – – – – Bez kości

0210 99 31 0

– – – – Z reniferów

0210 99 39 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

 

– – – – Ze świń domowych:

0210 99 41 0

– – – – – Wątroby

0210 99 49 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – – Wołowe:

0210 99 51 0

– – – – – Gruba przepona i cienka przepona

0210 99 59 0

– – – – – Pozostałe

0210 99 60 0

– – – – Baranie i kozie

 

– – – – Pozostałe:

 

– – – – – Wątróbki drobiowe:

0210 99 71 0

– – – – – – Otłuszczone wątróbki gęsie i kacze, solone lub w solance

0210 99 79 0

– – – – – – Pozostałe

0210 99 80 0

– – – – – Pozostałe

0210 99 90 0

– – – Mąki i mączki jadalne, z mięsa lub podrobów

0402

Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

0402 10

– W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% masy:

 

– – Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego:

0402 10 11 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 10 19 0

– – – Pozostałe

 

– – Pozostałe:

0402 10 91 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 10 99 0

– – – Pozostałe

 

– W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% masy:

0402 21

– – Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego:

 

– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 27% masy:

0402 21 11

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg:

0402 21 11 1

– – – – – Dla niemowląt

0402 21 11 9

– – – – – Pozostałe

 

– – – – Pozostałe:

0402 21 17

– – – – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 11% masy:

0402 21 17 1

– – – – – – Dla niemowląt

0402 21 17 9

– – – – – – Pozostałe

0402 21 19

– – – – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 11%, ale nieprzekraczającej 27% masy:

0402 21 19 1

– – – – – – Dla niemowląt

0402 21 19 9

– – – – – – Pozostałe

 

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 27% masy;

0402 21 91

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg:

0402 21 91 1

– – – – – Dla niemowląt

0402 21 91 9

– – – – – Pozostałe

0402 21 99

– – – – Pozostałe:

0402 21 99 1

– – – – – Dla niemowląt

0402 21 99 9

– – – – – Pozostałe

0402 29

– – Pozostałe:

 

– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 27% masy:

0402 29 11 0

– – – – Mleko specjalne dla niemowląt, w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, o zawartości netto nieprzekraczającej 500 g i o zawartości tłuszczu przekraczającej 10% masy

 

– – – – Pozostałe:

 

KOD PCN

Nazwa towaru

1

2

0402 29 15 0

– – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 29 19 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 27% masy:

0402 29 91 0

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 29 99 0

– – – – Pozostałe

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:

0403 10

– Jogurt:

 

– – Aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao:

 

– – – W proszku, granulkach lub innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego:

0403 10 51 0

– – – – Nieprzekraczającej 1,5% masy

0403 10 53 0

– – – – Przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy

0403 10 59 0

– – – – Przekraczającej 27% masy

0403 90

– Pozostałe:

 

– – Niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao:

 

– – – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci:

 

– – – – Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu:

0403 90 11 0

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5% masy

0403 90 13 0

– – – – – Przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy

0403 90 19 0

– – – – – Przekraczającej 27% masy

 

– – – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu:

0403 90 31 0

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5% masy

0403 90 33 0

– – – – – Przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy

0403 90 39 0

– – – – – Przekraczającej 27% masy

 

– – Aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:

 

– – – W proszku, granulkach lub innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego:

0403 90 71 0

– – – – Nieprzekraczającej 1,5% masy

0403 90 73 0

– – – – Przekraczającej 1,5%, masy ale nieprzekraczającej 27% masy

0403 90 79 0

– – – – Przekraczającej 27% masy

0404

Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru albo innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

0404 10

– Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

 

 

– – W proszku, granulkach lub innej stałej postaci:

 

– – – Niezawierająca dodatku cukru ani innego środka słodzącego, o zawartości białka (zawartość azotu x 6,38):

 

– – – – Nieprzekraczającej 15% masy, o zawartości tłuszczu:

0404 10 02 0

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5% masy

0404 10 04 0

– – – – – Przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy

0404 10 06 0

– – – – – Przekraczającej 27% masy

 

– – – – Przekraczającej 15% masy, o zawartości tłuszczu:

0404 10 12 0

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5% masy

0404 10 14 0

– – – – – Przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy

0404 10 16 0

– – – – – Przekraczającej 27% masy

 

– – – Pozostałe, o zawartości białka (zawartość azotu x 6,38):

 

– – – – Nieprzekraczającej 15% masy, o zawartości tłuszczu:

0404 10 26 0

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5% masy

0404 10 28 0

– – – – – Przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy

0404 10 32 0

– – – – – Przekraczającej 27% masy

 

– – – – Przekraczającej 15% masy, o zawartości tłuszczu:

0404 10 34 0

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5% masy

0404 10 36 0

– – – – – Przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy

 

KOD PCN

Nazwa towaru

1

2

0404 10 38 0

– – – – – Przekraczającej 27% masy

 

– – Pozostała:

 

– – – Niezawierająca dodatku cukru ani innego środka słodzącego, o zawartości białka (zawartość azotu x 6,38):

 

– – – – Nieprzekraczającej 15% masy, o zawartości tłuszczu:

0404 10 48 0

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5% masy

0404 10 52 0

– – – – – Przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy

0404 10 54 0

– – – – – Przekraczającej 27% masy

 

– – – – Przekraczającej 15% masy, o zawartości tłuszczu:

0404 10 56 0

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5% masy

0404 10 58 0

– – – – – Przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy

0404 10 62 0

– – – – – Przekraczającej 27% masy

 

– – – Pozostała, o zawartości białka (zawartość azotu x 6,38):

 

– – – – Nieprzekraczającej 15% masy, o zawartości tłuszczu:

0404 10 72 0

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5% masy

0404 10 74 0

– – – – – Przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy

0404 10 76 0

– – – – – Przekraczającej 27% masy

 

– – – – Przekraczającej 15% masy, o zawartości tłuszczu:

0404 10 78 0

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5% masy

0404 10 82 0

– – – – – Przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27%

0404 10 84 0

– – – – – Przekraczającej 27% masy

0504 00 00

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe lub w kawałkach, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone:

0504 00 00 1

– Żołądki drobiowe

0504 00 00 9

– Pozostałe

0505

Skóry i inne części ptaków z ich piórami lub puchem, pióra i części piór (nawet darte) oraz puch, nie bardziej obrobione niż oczyszczone, zdezynfekowane lub zakonserwowane; proszek i odpadki z piór lub części piór:

0505 10

– Pióra, w rodzaju stosowanych do wypychania; puch:

0505 10 10 0

– – Surowe

0505 10 90 0

– – Pozostałe

0505 90 00 0

– Pozostałe

0701

Ziemniaki, świeże lub chłodzone:

0701 10 00 0

– Sadzeniaki

0701 90

– Pozostałe:

0701 90 10 0

– – Do produkcji krochmalu

 

– – Pozostałe:

0701 90 50

– – – Młode, od 1 stycznia do 30 czerwca:

0701 90 50 1

– – – – Od 1 stycznia do 15 maja

0701 90 50 9

– – – – Od 16 maja do 30 czerwca

0701 90 90 0

– – – Pozostałe

0702 00 00

Pomidory, świeże lub chłodzone:

0702 00 00 1

– Od 1 stycznia do 31 marca

0702 00 00 2

– Od 1 do 30 kwietnia

0702 00 00 3

– Od 1 do 14 maja

0702 00 00 5

– Od 15 do 31 maja

0702 00 00 7

– Od 1 czerwca do 30 września

0702 00 00 8

– Od 1 do 31 października

0702 00 00 9

– Od 1 listopada do 31 grudnia

0703

Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub chłodzone:

 

KOD PCN

Nazwa towaru

1

2

0703 10

– Cebula i szalotka:

 

– – Cebula:

0703 10 11 0

– – – Dymka

0703 10 19 0

– – – Pozostałe

0703 10 90 0

– – Szalotka

0703 20 00 0

– Czosnek

0703 90 00 0

– Pory i pozostałe warzywa cebulowe

0704

Kapusta, kalafiory, kalarepa, kapusta włoska i podobne jadalne warzywa kapustne, świeże lub chłodzone:

0704 10 00

– Kalafiory i brokuły głowiaste:

0704 10 00 1

– – Od 1 stycznia do 14 kwietnia

0704 10 00 3

– – Od 15 kwietnia do 31 maja

0704 10 00 5

– – Od 1 czerwca do 30 listopada

0704 10 00 9

– – Od 1 grudnia do 31 grudnia

0704 20 00 0

– Brukselka

0704 90

– Pozostałe:

0704 90 10 0

– – Biała kapusta i czerwona kapusta

0704 90 90 0

– – Pozostałe

0705

Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub chłodzone:

 

– Sałata:

0705 11 00

– – Sałata głowiasta:

0705 11 00 1

– – – Od 1 stycznia do 31 marca

0705 11 00 3

– – – Od 1 kwietnia do 30 listopada

0705 11 00 9

– – – Od 1 grudnia do 31 grudnia

0705 19 00 0

– – Pozostała

 

– Cykoria:

0705 21 00 0

– – Cykoria warzywna (cykoria brukselska) (Cichorium intybus var. Foliosum)

0705 29 00 0

– – Pozostała

0706

Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub chłodzone:

0706 10 00 0

– Marchew i rzepa

0706 90

– Pozostałe:

0706 90 10 0

– – Selery (korzeniowe lub niemieckie)

0706 90 30 0

– – Chrzan (Cochlearia armoracia)

0706 90 90 0

– – Pozostałe

0707 00

Ogórki i korniszony, świeże lub chłodzone:

0707 00 05

– Ogórki:

0707 00 05 1

– – Od 1 stycznia do końca lutego

0707 00 05 3

– – Od 1 marca do 30 kwietnia

0707 00 05 5

– – Od 1 do 15 maja

0707 00 05 6

– – Od 16 maja do 30 września

0707 00 05 7

– – Od 1 do 31 października

0707 00 05 8

– – Od 1 do 10 listopada

0707 00 05 9

– – Od 11 listopada do 31 grudnia

0707 00 90 0

– Korniszony

0708

Warzywa strączkowe, nawet łuskane, świeże lub chłodzone:

0708 10 00 0

– Groch (Pisum sativum)

0708 20 00 0

– Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0709

Pozostałe warzywa, świeże lub chłodzone:

0709 40 00 0

– Selery inne niż seler korzeniowy

 

KOD PCN

Nazwa towaru

1

2

 

– Grzyby i trufle:

0709 51 00 0

– – Grzyby z rodzaju Agaricus

0709 70 00 0

Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy

0709 90

– Pozostałe:

0709 90 10 0

– – Warzywa sałatowe inne niż sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.)

0709 90 20 0

– – Burak boćwina (albo burak cukrowy) i karczoch hiszpański

 

– – Oliwki:

0709 90 31 0

– – – Do celów innych niż produkcja oliwy

0709 90 39 0

– – – Pozostałe

0709 90 40 0

– – Kapary

0709 90 50 0

– – Koper

0709 90 60 0

– – Kukurydza cukrowa

0709 90 70 0

– – Cukinia

0709 90 90 0

– – Pozostałe

0710

Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie), mrożone:

0710 10 00 0

– Ziemniaki

 

– Warzywa strączkowe, nawet łuskane:

0710 21 00 0

– – Groch (Pisum sativum)

0710 22 00 0

– – Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0710 29 00 0

– – Pozostałe

0710 30 00 0

– Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy

0710 80

– Pozostałe warzywa:

 

– – Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta:

0710 80 51 0

– – – Słodka papryka

0710 80 59 0

– – – Pozostałe

 

– – Grzyby:

0710 80 61 0

– – – Z rodzaju Agaricus

0710 80 69 0

– – – Pozostałe

0710 80 70 0

– – Pomidory

0710 80 85 0

– – Szparagi

0710 80 95 0

– – Pozostałe

0710 90 00 0

– Mieszanki warzyw

0711

Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym dwutlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia:

0711 40 00 0

– Ogórki i korniszony

0711 90

– Pozostałe warzywa; mieszanki warzyw:

 

– – Warzywa:

0711 90 10 0

– – – Owoce z rodzaju Capsicum i z rodzaju Pimenta, z wyłączeniem słodkiej papryki

0711 90 30 0

– – – Kukurydza cukrowa

0711 90 50 0

– – – Cebula

0711 90 80 0

– – – Pozostałe

0711 90 90 0

– – Mieszanki warzyw

0712

Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone:

0712 20 00 0

– Cebula

 

– Grzyby, uszaki (Auricularia spp.), trzęsaki (Tremella spp.) i trufle:

0712 31 00 0

– – Grzyby z rodzaju Agaricus

0712 32 00 0

– – Uszaki (Auricularia spp.)

0712 33 00 0

– – Trzęsaki (Tremella spp.)

0712 39 00 0

– – Pozostałe

0712 90

– Pozostałe warzywa; mieszanki warzyw:

0712 90 05 0

– – Ziemniaki, nawet cięte w kawałki lub plasterki, ale dalej nieprzetworzone

 

KOD PCN

Nazwa towaru

1

2

 

– – Kukurydza cukrowa (Zea mays var. Saccharata):

0712 90 11 0

– – – Odmiany siewne

0712 90 19 0

– – – Pozostałe

0712 90 30 0

– – Pomidory

0712 90 50 0

– – Marchew

0712 90 90 0

– – Pozostałe

0713

Suszone warzywa strączkowe, łuskane, nawet bez skórki albo dzielone:

0713 10

– Groch (Pisum sativum):

0713 10 10 0

– – Siewny

0713 10 90 0

– Pozostały

0713 20 00 0

– Cieciorka (ciecierzyca)

 

– Fasola (Vigna spp., Pbaseolus spp.):

0713 31 00 0

– – Fasola z gatunku Vigna mungo (L.) Hepper lub Vigna radia ta (L.) Wilczek

0713 32 00 0

– – Fasolka czerwona mała (Adzuki) (Phaseolus lub Vigna angularis)

0713 33

– – Fasola, włącznie z białą groszkową (Phaseolus vulgaris):

0713 33 10 0

– – – Siewna

0713 33 90 0

– – – Pozostała

0713 39 00 0

– – Pozostałe

0713 40 00 0

– Soczewica

0713 50 00 0

– Bób (Vicia faba var. major) i bobik (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)

0713 90

Pozostałe:

0713 90 10 0

– – Siewne

0713 90 90 0

– – Pozostałe

0808

Jabłka, gruszki i pigwy, świeże:

0808 10

– Jabłka:

0808 10 10 0

– – Jabłka na sok, luzem, od 16 września do 15 grudnia

 

– – Pozostałe:

0808 10 20

– – – Odmiany Golden Delicious:

0808 10 20 1

– – – – Od 1 stycznia do 31 marca

0808 10 20 3

– – – – Od 1 kwietnia do 30 czerwca

0808 10 20 5

– – – – Od 1 do 31 lipca

0808 10 20 7

– – – – Od 1 sierpnia do 31 grudnia

0808 10 50

– – – Odmiany Granny Smith:

0808 10 50 1

– – – – Od 1 stycznia do 31 marca

0808 10 50 3

– – – – Od 1 kwietnia do 30 czerwca

0808 10 50 5

– – – – Od 1 do 31 lipca

0808 10 50 7

– – – – Od 1 sierpnia do 31 grudnia

0808 10 90

– – – Pozostałe:

0808 10 90 1

– – – – Od 1 stycznia do 31 marca

0808 10 90 3

– – – – Od 1 kwietnia do 30 czerwca

0808 10 90 5

– – – – Od 1 do 31 lipca

0808 10 90 7

– – – – Od 1 sierpnia do 31 grudnia

0808 20

– Gruszki i pigwy:

 

– – Gruszki:

0808 20 10 0

– – – Na wino gruszkowe, luzem, od 1 sierpnia do 31 grudnia

0808 20 50

– – – Pozostałe:

0808 20 50 1

– – – – Od 1 stycznia do 31 lipca

0808 20 50 9

– – – – Od 1 sierpnia do 31 grudnia

0808 20 90 0

– – Pigwy

0809

Morele, wiśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże:

0809 10 00 0

– Morele

0809 20

– Wiśnie i czereśnie:

0809 20 05

– – Wiśnie (Prunus cerasus):

 

KOD PCN

Nazwa towaru

1

2

0809 20 05 1

– – – Od 1 stycznia do 31 maja

0809 20 05 5

– – – Od 1 czerwca do 15 lipca

0809 20 05 9

– – – Od 16 lipca do 31 grudnia

0809 20 95 0

– – Pozostałe

0809 40

– Śliwki i owoce tarniny:

0809 40 05

– – Śliwki:

0809 40 05 1

– – – Od 1 stycznia do 30 czerwca

0809 40 05 5

– – – Od 1 lipca do 30 września

0809 40 05 9

– – – Od 1 października do 31 grudnia

0810

Pozostałe owoce, świeże:

0810 10 0 0

– Truskawki i poziomki:

0810 10 00 1

– – Od 1 stycznia do 30 kwietnia

0810 10 00 3

– – Od 1 maja do 31 lipca

0810 10 00 9

– – Od 1 sierpnia do 31 grudnia

0810 20

– Maliny, jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z jeżynami:

0810 20 10 0

– – Maliny

0810 20 90 0

– – Pozostałe

0810 30

– Czarne, białe lub czerwone porzeczki oraz agrest:

0810 30 10 0

– – Czarne porzeczki

0810 30 30 0

– – Czerwone porzeczki

0810 30 90 0

– – Pozostałe

0810 40

– Żurawiny, borówki czarne i inne owoce z rodzaju Vaccinium:

0810 40 10 0

– – Borówki brusznice lub borówki czerwone (owoce z gatunku Vaccinium vitis-idaea}

0810 40 30 0

– – Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus

0810 40 50 0

– – Owoce z gatunku Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum

0810 40 90 0

– – Pozostałe

0811

Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie, mrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

0811 10

– Truskawki i poziomki:

 

– – Zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

0811 10 11 0

– – – O zawartości cukru przekraczającej 13% masy

0811 10 19 0

– – – Pozostałe

0811 10 90 0

– – Pozostałe

0811 20

– Maliny, jeżyny, morwy, owoce mieszańców malin z jeżynami, czarne, białe lub czerwone porzeczki i agrest:

 

– – Zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

0811 20 11 0

– – – O zawartości cukru przekraczającej 13% masy

0811 20 19 0

– – – Pozostałe

 

– – Pozostałe:

0811 20 31 0

– – – Maliny

0811 20 39 0

– – – Czarne porzeczki

0811 20 51 0

– – – Czerwone porzeczki

0811 20 59 0

– – – Jeżyny i morwy

0811 20 90 0

– – – Pozostałe

0811 90

– Pozostałe:

 

– – Zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

 

– – – O zawartości cukru przekraczającej 13% masy:

0811 90 19 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Pozostałe:

0811 90 39 0

– – – – Pozostałe

 

– – Pozostałe:

0811 90 50 0

– – – Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus

0811 90 70 0

– – – Owoce z gatunków Vaccinium myrtilloides i Vaccinium angustifolium

 

– – – Wiśnie i czereśnie:

0811 90 75 0

– – – – Wiśnie (Prunus cerasus)

 

KOD PCN

Nazwa towaru

1

2

0811 90 80 0

– – – – Pozostałe

0811 90 95 0

– – – Pozostałe

0812

Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym dwutlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia:

0812 10 00 0

– Wiśnie i czereśnie

0812 90

– Pozostałe:

0812 90 10 0

– – Morele

0812 90 20 0

– – Pomarańcze

0812 90 30 0

– – Papaje

0812 90 40 0

– – Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus

0812 90 50 0

– – Czarne porzeczki

0812 90 60 0

– – Maliny

0812 90 70 0

– – Owoce guawy, mango, smaczeliny, tamaryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskie), owoce kanawalii, owoce sączyńca, męczennicy, oskomianu (carambola), pitahaya i orzechy tropikalne

0812 90 99

– – Pozostałe:

0812 90 99 1

– – – Truskawki i poziomki

0812 90 99 9

– – – Pozostałe

0813

Owoce suszone, inne niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806; mieszanki orzechów lub suszonych owoców objętych niniejszym działem:

0813 20 00 0

– Śliwki

0813 30 00 0

– Jabłka

0813 50

– Mieszanki z orzechów lub z owoców suszonych objętych niniejszym działem:

 

– – Mieszanki z owoców suszonych innych, niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806:

 

– – – Niezawierające śliwek:

0813 50 12 0

– – – – Z owoców papaya, tamaryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskie), owoców kanawalii, owoców sączyńca, męczennicy, oskomianu (carambola) i pitahaya

0813 50 15 0

– – – – Pozostałe

0813 50 19 0

– – – Zawierające śliwki

 

– – Mieszanki wyłącznie z orzechów suszonych objętych pozycjami od 0801 i 0802:

0813 50 31 0

– – – Z orzechów tropikalnych

0813 50 39 0

– – – Pozostałe

 

– – Pozostałe mieszanki:

0813 50 91 0

– – – Niezawierające śliwek lub fig

0813 50 99 0

– – – Pozostałe

1105

Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki ziemniaczane:

1105 10 00 0

– Mąka, mączka i proszek

1105 20 00 0

– Płatki i granulki

1108

Skrobie; inulina:

 

– Skrobie:

1108 13 00 0

– – Skrobia ziemniaczana

1205

Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane:

1205 10

– Nasiona rzepaku lub rzepiku, o niskiej zawartości kwasu erukowego:

1205 10 10 0

– – Do siewu

1205 10 90 0

– – Pozostałe

1205 90 00

– Pozostałe:

1205 90 00 1

– – Do siewu

1205 90 00 9

– – Pozostałe

1501 00

Tłuszcz wieprzowy (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 1503:

 

– Smalec i inne tłuszcze wieprzowe:

 

KOD PCN

Nazwa towaru

1

2

1501 00 11 0

– – Do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1501 00 19 0

– – Pozostałe

1501 00 90 0

– Tłuszcz z drobiu

1502 00

Tłuszcze wołowe, owcze lub kozie, inne niż te objęte pozycją 1503:

1502 00 10 0

– Do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1502 00 90 0

– Pozostałe

1503 00

Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane lub nieprzygotowane inaczej:

 

– Stearyna smalcowa i oleostearyna:

1503 00 11 0

– – Do zastosowań przemysłowych

1503 00 19 0

– – Pozostałe

1503 00 30 0

– Olej łojowy do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1503 00 90 0

– Pozostałe

1514

Olej rzepakowy, rzepikowy i gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:

 

– Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego oraz ich frakcje:

1514 11

– – Olej surowy:

1514 11 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1514 11 90 0

– – – Pozostały

1514 19

– – Pozostały:

1514 19 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1514 19 90

– – – Pozostały:

1514 19 90 1

– – – – Rafinowany, konfekcjonowany

1514 19 90 9

– – – – Pozostały

 

– Pozostały:

1514 91

– – Olej surowy:

1514 91 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1514 91 90 0

– – – Pozostały

1514 99

– – Pozostały:

1514 99 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1514 99 90

– – – Pozostały:

1514 99 90 1

– – – – Rafinowane, konfekcjonowane

1514 99 90 9

– – – – Pozostały

1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje objęte pozycją 1516:

1517 10

– Margaryna, z wyłączeniem margaryny płynnej:

1517 10 10 0

– – Zawierająca więcej niż 10%, ale nie więcej niż 15% masy tłuszczów z mleka

1517 10 90 0

– – Pozostałe

1517 90

– Pozostałe:

1517 90 10 0

– – Zawierające więcej niż 10%, ale nie więcej niż 15% masy tłuszczów z mleka

 

– – Pozostałe:

1517 90 91 0

– – – Oleje roślinne, ciekłe, zmieszane

1517 90 93 0

– – – Jadalne mieszaniny lub preparaty w rodzaju stosowanych jako preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy

1517 90 99 0

– – – Pozostałe

1601 00

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów:

1601 00 10 0

– Z wątroby

 

– Pozostałe:

 

KOD PCN

Nazwa towaru

1

2

1601 00 91 0

– Kiełbasy, suche lub do smarowania, niegotowane

1601 00 99 0

– Pozostałe

1602

Pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso, podroby lub krew:

1602 10 00 0

– Przetwory homogenizowane

1602 20

– Z wątroby dowolnych zwierząt:

 

– – Z wątroby gęsiej lub kaczej:

1602 20 11 0

– – – Zawierające 75% masy lub więcej otłuszczonej wątroby

1602 20 19 0

– – – Pozostałe

1602 20 90 0

– – Pozostałe

 

– Z drobiu objętego pozycją 0105:

1602 31

– – Z indyków:

 

– – – Zawierające 57% masy lub więcej mięsa lub podrobów:

1602 31 11 0

– – – – Zawierające wyłącznie niegotowane mięso indycze

1602 31 19 0

– – – – Pozostałe

1602 31 30 0

– – – Zawierające 25% masy lub więcej, ale mniej niż 57% masy mięsa lub podrobów

1602 31 90 0

– – – Pozostałe

1602 39

– – Pozostałe:

 

– – – Zawierające 57% masy lub więcej mięsa lub podrobów:

1602 39 21 0

– – – – Niegotowane

1602 39 29 0

– – – – Pozostałe

1602 39 40 0

– – – Zawierające 25% masy lub więcej, ale mniej niż 57% masy mięsa drobiowego lub podrobów

1602 39 80 0

– – – Pozostałe

 

– Z wieprzowiny:

1602 41

– – Szynki i ich części:

1602 41 10 0

– – – Ze świń domowych

1602 41 90 0

– – – Pozostałe

1602 42

– – Łopatki i ich części:

1602 42 10 0

– – – Ze świń domowych

1602 42 90 0

– – – Pozostałe

1602 49

– – Pozostałe włącznie z mieszankami:

 

– – – Ze świń domowych:

 

– – – – Zawierające 80% masy lub więcej mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia:

1602 49 11 0

– – – – – Schaby (z wyłączeniem karkowych) i ich części, włącznie z mieszankami schabów lub szynek

1602 49 13 0

– – – – – Karki i ich części, włącznie z mieszankami obojczyków i łopatek

1602 49 15 0

– – – – – Pozostałe mieszanki zawierające szynki, łopatki, schaby lub karki oraz ich części

1602 49 19 0

– – – – – Pozostałe

1602 49 30 0

– – – – Zawierające 40% masy lub więcej, ale mniej niż 80% masy mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia

1602 49 50 0

– – – – Zawierające mniej niż 40% masy mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia

1602 49 90 0

– – – Pozostałe

1602 50

– Z wołowiny:

1602 50 10 0

– – Niegotowane; mieszanki gotowanego mięsa lub podrobów z niegotowanym mięsem lub podrobami

 

– – Pozostałe:

 

– – – W opakowaniach hermetycznych:

1602 50 31 0

– – – – Wołowina peklowana ("corned beef")

1602 50 39 0

– – – – Pozostałe

1602 50 80 0

– – – Pozostałe

1602 90

– Pozostałe, włącznie z przetworami z krwi dowolnych zwierząt:

1602 90 10 0

– – Przetwory z krwi dowolnych zwierząt

 

– – Pozostałe:

 

– – – Pozostałe:

1602 90 51 0

– – – – Zawierające mięso lub podroby ze świń domowych

 

– – – – Pozostałe:

 

KOD PCN

Nazwa towaru

1

2

 

– – – – – Zawierające mięso wołowe lub podroby:

1602 90 61 0

– – – – – – Niegotowane; mieszanki gotowanego mięsa lub podrobów z niegotowanym mięsem lub podrobami

1602 90 69 0

– – – – – – Pozostałe

1603 00

Ekstrakty i soki z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych:

1603 00 10 0

– W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniejszej

1603 00 80 0

– Pozostałe

1701

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej:

 

– Cukier surowy niezawierający dodatku środków aromatyzujących ani barwiących:

1701 12

– – Cukier buraczany:

1701 12 10 0

– – – Do rafinacji

1701 12 90 0

– – – Pozostały

 

– Pozostały:

1701 91 00 0

– – Zawierający dodatki aromatyzujące lub barwiące

1701 99

– – Pozostały:

1701 99 10 0

– – – Cukier biały

1702

Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztuczny miód, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel:

 

– Laktoza i syrop laktozowy:

1702 11 00 0

– – Zawierające 99% masy laktozy lub więcej, wyrażonej jako laktoza bezwodna, w przeliczeniu na suchą masę

1702 19 00 0

– – Pozostałe

1702 20

– Cukier klonowy i syrop klonowy:

1702 20 10 0

– – Cukier klonowy w postaci stałej zawierający dodatki środków aromatyzujących lub barwiących

1702 20 90 0

– – Pozostałe

1702 30

– Glukoza i syrop glukozowy niezawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20% masy fruktozy:

1702 30 10 0

– – Izoglukoza

 

– – Pozostałe:

 

– – – Zawierające w stanie suchym 99% masy lub więcej glukozy:

1702 30 51 0

– – – – W postaci białego, krystalicznego proszku, nawet aglomerowanego

1702 30 59 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Pozostałe:

1702 30 91 0

– – – – W postaci białego, krystalicznego proszku, nawet aglomerowanego

1702 30 99 0

– – – – Pozostałe

1702 40

– Glukoza i syrop glukozowy, zawierające, w stanie suchym, co najmniej 20% masy, ale mniej niż 50% masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego:

 

1702 40 10 0

– – Izoglukoza

1702 40 90 0

– – Pozostałe

1702 50 00 0

– Fruktoza chemicznie czysta

1702 60

– – Pozostała fruktoza i syrop fruktozowy, zawierające w stanie suchym powyżej 50% masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego:

 

1702 60 10 0

– – Izoglukoza

1702 60 80 0

– –Syrop inulinowy

1702 60 95 0

– –Pozostałe

1702 90

– Pozostałe, włącznie z cukrem inwertowanym i innymi cukrami oraz mieszankami syropów cukrowych, zawierającymi w stanie suchym 50% masy fruktozy:

 

1702 90 30 0

– – Izoglukoza

1702 90 50 0

– – Maltodekstryna i syrop maltodekstrynowy

1703

Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru:

1703 90 00 0

– Pozostałe

 

KOD PCN

Nazwa towaru

1

2

2001

Warzywa, owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane za pomocą octu lub kwasu octowego:

2001 10 00 0

– Ogórki i korniszony

2001 90

– Pozostałe:

2001 90 10 0

– – Ostry sos z mango

2001 90 20 0

– – Owoce z rodzaju Capsicum innych niż słodka papryka i pieprz angielski

2001 90 30 0

– – Słodka kukurydza (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40 0

– – Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin, zawierające 5% masy lub więcej skrobi

2001 90 50 0

– – Grzyby

2001 90 60 0

– – Rdzenie palmowe

2001 90 65 0

– – Oliwki

2001 90 70 0

– – Słodka papryka

2001 90 75 0

– – Buraki ćwikłowe sałatkowe (Beta vulgaris var. conditiva)

2001 90 85 0

– – Kapusta czerwona

2001 90 91 0

– – Owoce tropikalne i orzechy tropikalne

2001 90 93 0

– – Cebule

2001 90 96 0

– – Pozostałe

2002

Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego:

2002 10

– Pomidory, całe lub w kawałkach:

2002 10 10 0

– – Bez skórek

2002 10 90 0

– – Pozostałe

2002 90

– Pozostałe:

 

– – O zawartości suchej masy mniejszej niż 12% masy:

2002 90 11

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg:

2002 90 11 1

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg, ale nieprzekraczającej 199 kg

2002 90 11 9

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 199 kg

2002 90 19 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

 

– – O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 12% masy, ale nie większej niż 30% masy:

2002 90 31

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg:

2002 90 31 1

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg, ale nieprzekraczającej 199 kg

2002 90 31 9

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 199 kg

2002 90 39 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

 

– – O zawartości suchej masy większej niż 30% masy:

2002 90 91

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg:

2002 90 91 1

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg, ale nieprzekraczającej 199 kg

2002 90 91 9

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 199 kg

2002 90 99 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

2003

Grzyby i trufle, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego:

2003 10

– Grzyby z rodzaju Agaricus:

2003 10 20 0

– – Tymczasowo konserwowane, ugotowane

2003 10 30 0

– – Pozostałe

2004

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, mrożone, inne niż wyroby objęte pozycją 2006:

2004 10

– Ziemniaki:

2004 10 10 0

– – Gotowane, inaczej nieprzetworzone

 

– – Pozostałe:

2004 10 91 0

– – – W postaci mąki, mączki lub płatków

2004 10 99 0

– – – Pozostałe

2004 90

– Pozostałe warzywa i mieszanki warzywne:

2004 90 10 0

– – Słodka kukurydza (Zea mays var. saccharata)

2004 90 30 0

– – Kwaszona kapusta, kapary i oliwki

2004 90 50 0

– – Groszek (Pisum sativum) i niedojrzała fasola z gatunku Phaseolus spp., w strąkach

 

KOD PCN

Nazwa towaru

1

2

 

– – Pozostałe, włączając mieszanki:

2004 90 91 0

– – – Cebule, gotowane, inaczej nieprzetworzone

2004 90 98 0

– – – Pozostałe

2005

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, niemrożone, inne niż wyroby objęte pozycją 2006:

2005 10 00 0

– Warzywa homogenizowane

2005 20

– Ziemniaki:

2005 20 10 0

– – W postaci mąki, mączki lub płatków

 

– – Pozostałe:

2005 20 20 0

– – – Cienkie plasterki, smażone lub pieczone, także solone lub z przyprawami, w hermetycznych opakowaniach, nadające się do bezpośredniego spożycia

2005 20 80 0

– – – Pozostałe

2005 40 00 0

– Groszek (Pisum sativum)

 

Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00 0

– – Fasola łuskana

2005 59 00 0

– – Pozostałe

2005 90

– Pozostałe warzywa i mieszanki warzywne:

2005 90 10 0

– – Owoce z rodzaju Capsicum inne niż słodka papryka lub pieprz angielski

2005 90 30 0

– – Kapary

2005 90 50 0

– – Karczochy

2005 90 60 0

– – Marchew

2005 90 70 0

– – Mieszanki warzywne

2005 90 75 0

– – Kwaszona kapusta

2005 90 80 0

– – Pozostałe

2006 00

Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i inne części roślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane):

2006 00 10 0

– Imbir

 

– Pozostałe:

 

– – O zawartości cukru przekraczającej 13% masy:

2006 00 31 0

– – – Wiśnie i czereśnie

2006 00 35 0

– – – Owoce tropikalne i orzechy tropikalne

2006 00 38 0

– – – Pozostałe

 

– – Pozostałe:

2006 00 91 0

– – – Owoce tropikalne i orzechy tropikalne

2006 00 99 0

– – – Pozostałe

2007

Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymywane przez gotowanie, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej:

2007 10

– Przetwory homogenizowane:

2007 10 10 0

– – O zawartości cukru przekraczającej 13% masy

 

– – Pozostałe:

2007 10 91 0

– – – Z owoców tropikalnych

2007 10 99 0

– – – Pozostałe

 

– Pozostałe:

2007 91

– – Owoce cytrusowe:

2007 91 10 0

– – – O zawartości cukru przekraczającej 30% masy

2007 91 30 0

– – – O zawartości cukru przekraczającej 13% masy, ale nieprzekraczającej 30% masy

2007 91 90 0

– – – Pozostałe

2007 99

– – Pozostałe:

 

– – – O zawartości cukru przekraczającej 30% masy:

2007 99 10 0

– – – – Przecier i pasta ze śliwek w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 100 kg, do przetwórstwa przemysłowego

2007 99 20 0

– – – – Przecier i pasta z kasztanów

 

– – – – Pozostałe:

 

KOD PCN

Nazwa towaru

1

2

2007 99 31 0

– – – – – Z wiśni

2007 99 33 0

– – – – – Z truskawek

2007 99 35 0

– – – – – Z malin

2007 99 39 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – O zawartości cukru przekraczającej 13% masy, ale nieprzekraczającej 30% masy:

2007 99 51 0

– – – – Przecier i pasta z kasztanów

2007 99 55 0

– – – – Przecier z jabłek, włączając kompoty

2007 99 58 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Pozostałe:

2007 99 91 0

– – – – Przecier z jabłek, włączając kompoty

2007 99 93 0

– – – – Z owoców tropikalnych i orzechów tropikalnych

2007 99 98 0

– – – – Pozostałe

2008

Owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

2008 40

– Gruszki:

 

– – Zawierające dodatek alkoholu:

 

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg:

 

– – – – O zawartości cukru przekraczającej 13% masy:

2008 40 11 0

– – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85% mas.

2008 40 19 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – – Pozostałe:

2008 40 21 0

– – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85% mas.

2008 40 29 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg:

2008 40 31 0

– – – – O zawartości cukru przekraczającej 15% masy

2008 40 39 0

– – – – Pozostałe

 

– – Niezawierające dodatku alkoholu:

 

– – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg:

2008 40 51 0

– – – – O zawartości cukru przekraczającej 13% masy

2008 40 59 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg:

2008 40 71 0

– – – – O zawartości cukru przekraczającej 15% masy

2008 40 79 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Niezawierające dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto:

2008 40 91 0

– – – – 4,5 kg lub więcej

2008 40 99 0

– – – – Mniej niż 4,5 kg

2008 50

– Morele:

 

– – Zawierające dodatek alkoholu:

 

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości przekraczającej 1 kg:

 

– – – – O zawartości cukru przekraczającej 13% masy

2008 50 11 0

– – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85% mas.

2008 50 19 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – – Pozostałe:

2008 50 31 0

– – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85% mas.

2008 50 39 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg:

2008 50 51 0

– – – – O zawartości cukru przekraczającej 15% masy

2008 50 59 0

– – – – Pozostałe

 

– – Niezawierające dodatku alkoholu:

 

– – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg:

2008 50 61 0

– – – – O zawartości cukru w masie przekraczającej 13% masy

2008 50 69 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg:

2008 50 71 0

– – – – O zawartości cukru w masie przekraczającej 15% masy

 

KOD PCN

Nazwa towaru

1

2

2008 50 79 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Niezawierające dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto:

2008 50 92 0

– – – – 5 kg lub więcej

2008 50 94 0

– – – – 4,5 kg lub więcej, ale mniej niż 5 kg

2008 50 99 0

– – – – Mniej niż 4,5 kg

2008 60

– Wiśnie i czereśnie:

 

– – Zawierające dodatek alkoholu:

 

– – – O zawartości cukru przekraczającej 9% masy:

2008 60 11 0

– – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85% mas,

2008 60 19 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Pozostałe:

2008 60 31 0

– – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85% mas.

2008 60 39 0

– – – – Pozostałe

 

– – Niezawierające dodatku alkoholu:

 

– – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg:

2008 60 51 0

– – – – Wiśnie (Prunus cerasus)

2008 60 59 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg:

2008 60 61 0

– – – – Wiśnie (Prunus cerasus)

2008 60 69 0

– – – Pozostałe

 

– – – Niezawierające dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto:

 

– – – – 4,5 kg lub więcej:

2008 60 71 0

– – – – – Wiśnie (Prunus cerasus)

2008 60 79 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – – Mniej niż 4,5 kg:

2008 60 91 0

– – – – – Wiśnie (Prunus cerasus)

2008 60 99 0

– – – – – Pozostałe

2008 70

– Brzoskwinie, włączając nektarynki:

 

– – Zawierające dodatek alkoholu:

 

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg:

 

– – – – O zawartości cukru przekraczającej 13% masy:

2008 70 11 0

– – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85% mas.

2008 70 19 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – – Pozostałe:

2008 70 31 0

– – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85% mas.

2008 70 39 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg:

2008 70 51 0

– – – – O zawartości cukru przekraczającej 15% masy

2008 70 59 0

– – – – Pozostałe

 

– – Niezawierające dodatku alkoholu:

 

– – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg:

2008 70 61 0

– – – – O zawartości cukru przekraczającej 13% masy

2008 70 69 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg:

2008 70 71 0

– – – – O zawartości cukru przekraczającej 15% masy

2008 70 79 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Niezawierające dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto:

2008 70 92 0

– – – – 5 kg lub więcej

2008 70 94 0

– – – – 4,5 kg lub więcej, ale mniej niż 5 kg

2008 70 99 0

– – – – Mniej niż 4,5 kg

2008 80

– Truskawki i poziomki:

 

– – Zawierające dodatek alkoholu:

 

– – – O zawartości cukru przekraczającej 9% masy:

2008 80 11 0

– – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85% mas.

2008 80 19 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Pozostałe:

 

KOD PCN

Nazwa towaru

1

2

2008 80 31 0

– – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85% mas.

2008 80 39 0

– – – – Pozostałe

 

– – Niezawierające dodatku alkoholu:

2008 80 50 0

– – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg

2008 80 70 0

– – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

 

– – – Niezawierające dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto:

2008 80 91 0

– – – – 4,5 kg lub więcej

2008 80 99 0

– – – – Mniej niż 4,5 kg

 

– Pozostałe, włączając mieszanki inne niż objęte pod pozycją 2008 19:

2008 92

– – Mieszanki:

 

– – – Zawierające dodatek alkoholu:

 

– – – – O zawartości cukru przekraczającej 9% masy:

 

– – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85% mas.:

2008 92 12 0

– – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające 50% masy lub więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych)

2008 92 14 0

– – – – – – Pozostałe

 

– – – – – Pozostałe:

2008 92 16 0

– – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające 50% masy lub więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych)

2008 92 18 0

– – – – – – Pozostałe

 

– – – – Pozostałe:

 

– – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85% mas.:

2008 92 32 0

– – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające 50% masy lub więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych)

2008 92 34 0

– – – – – – Pozostałe

 

– – – – – Pozostałe:

2008 92 36 0

– – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające 50% masy lub więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych)

2008 92 38 0

– – – – – – Pozostałe

 

– – – Niezawierające dodatku alkoholu:

 

– – – – Zawierające dodatek cukru:

 

– – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg:

2008 92 51 0

– – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające 50% masy lub więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych)

2008 92 59 0

– – – – – – Pozostałe

 

– – – – – Pozostałe:

 

– – – – – – Mieszanki owocowe, w których żaden pojedynczy owoc nie przekracza 50% całkowitej masy owoców:

2008 92 72 0

– – – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające 50% masy lub więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych)

2008 92 74 0

– – – – – – – Pozostałe

 

– – – – – – Pozostałe:

2008 92 76 0

– – – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające 50% masy lub więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych)

2008 92 78 0

– – – – – – – Pozostałe

 

– – – – Niezawierające dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto:

 

– – – – – 5 kg lub więcej:

2008 92 92 0

– – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające 50% masy lub więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych)

2008 92 93 0

– – – – – – Pozostałe

 

– – – – – 4,5 kg lub więcej, ale mniej niż 5 kg:

2008 92 94 0

– – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające 50% masy lub więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych)

2008 92 96 0

– – – – – – Pozostałe

 

– – – – – Mniej niż 4,5 kg:

2008 92 97 0

– – – – – – Owoców tropikalnych (włączając mieszanki zawierające 50% masy lub więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych)

 

KOD PCN

Nazwa towaru

1

2

2008 92 98 0

– – – – – – Pozostałe

2008 99

– – Pozostałe:

 

– – – Zawierające dodatek alkoholu:

 

– – – – Imbir:

2008 99 11 0

– – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85% mas.

2008 99 19 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – – Winogrona:

2008 99 21 0

– – – – – O zawartości cukru przekraczającej 13% masy

2008 99 23 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – – Pozostałe:

 

– – – – – O zawartości cukru przekraczającej 9% masy:

 

– – – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85% mas.:

2008 99 25 0

– – – – – – – Owoce męczennicy i guawy

2008 99 26 0

– – – – – – – Mango, owoce smaczeliny, papaya, owoce tamaryndy, owoce nerkowca, liczi (śliwki chińskie), owoce kanawalii, owoce sączyńca, owoce oskomianu (carambola) i pitahaya

2008 99 28 0

– – – – – – – Pozostałe

 

– – – – – – Pozostałe:

2008 99 32 0

– – – – –– – Owoce męczennicy i guawy

2008 99 33 0

– – – – – – – Mango, owoce smaczeliny, papaya, owoce tamaryndy, owoce nerkowca, liczi (śliwki chińskie), owoce kanawalii, owoce sączyńca, owoce oskomianu (carambola) i pitahaya

2008 99 34 0

– – – – – – – Pozostałe

 

– – – – – Pozostałe:

 

– – – – – – O rzeczywistej masowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 11,85% mas.:

2008 99 36 0

– – – – – – – Owoce tropikalne

2008 99 37 0

– – – – – – – Pozostałe

 

– – – – – – Pozostałe:

2008 99 38 0

– – – – – – – Owoce tropikalne

2008 99 40 0

– – – – – – – Pozostałe

 

– – – Niezawierające dodatku alkoholu:

 

– – – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg:

2008 99 41 0

– – – – – Imbir

2008 99 43 0

– – – – – Winogrona

2008 99 45 0

– – – – – Śliwki

2008 99 46 0

– – – – – Owoce męczennicy, guawy i tamaryndy

2008 99 47 0

– – – – – Mango, owoce smaczeliny, papaya, owoce nerkowca, liczi (śliwki chińskie), owoce kanawalii, owoce sączyńca, owoce oskomianu (carambola) i pitahaya

2008 99 49 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg:

2008 99 51 0

– – – – –Imbir

2008 99 53 0

– – – – – Winogrona

2008 99 55 0

– – – – – Śliwki

2008 99 61 0

– – – – – Owoce męczennicy i guawy

2008 99 62 0

– – – – – Mango, owoce smaczeliny, papaya, owoce tamaryndy, owoce nerkowca, liczi (śliwki chińskie), owoce kanawalii, owoce sączyńca, owoce oskomianu (carambola) i pitahaya

2008 99 68 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – – Niezawierające dodatku cukru:

 

– – – – – Śliwki, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto:

2008 99 72 0

– – – – – – 5 kg lub więcej

2008 99 78 0

– – – – – – Mniej niż 5 kg

2008 99 85 0

– – – – – Kukurydza inna niż kukurydza słodka (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91 0

– – – – – Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin zawierające 5% masy lub więcej skrobi

2008 99 99 0

– – – – – Pozostałe

 

 

2009

Soki owocowe (włączając moszcz winogronowy) i soki warzywne mesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej:

 

KOD PCN

Nazwa towaru

1

2

2009 50

– Sok pomidorowy:

2009 50 10 0

– Zawierający dodatek cukru

2009 50 90 0

– – Pozostały

 

– Sok jabłkowy:

2009 71

– – O liczbie Brixa nieprzekraczającej 20:

2009 71 10 0

– – – O wartości przekraczającej 18 EUR za 100 kg masy netto, zawierający dodatek cukru

 

– – – Pozostały:

2009 71 91 0

– – – – Zawierający dodatek cukru

2009 71 99 0

– – – – Niezawierający dodatku cukru

2009 79

– – Pozostały:

 

– – – O liczbie Brixa przekraczającej 67:

2009 79 11 0

– – – – O wartości nieprzekraczającej 22 EUR za 100 kg masy netto

2009 79 19 0

– – – – Pozostały

 

– – – O liczbie Brixa przekraczającej 20, ale nieprzekraczającej 67:

2009 79 30 0

– – – – O wartości przekraczającej 18 EUR za 100 kg masy netto, zawierający dodatek cukru

 

– – – – Pozostały:

2009 79 91 0

– – – – – O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30% masy

2009 79 93 0

– – – – – O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30% masy

2009 79 99 0

– – – – – Niezawierający dodatku cukru

2009 80

– Sok z dowolnego innego pojedynczego owocu lub z dowolnego warzywa:

 

– – O liczbie Brixa przekraczającej 67:

 

– – – Sok z gruszek:

2009 80 11 0

– – – – O wartości nieprzekraczającej 22 EUR za 100 kg masy netto

2009 80 19 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Pozostałe:

 

– – – – O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto:

2009 80 32 0

– – – – – Soki z owoców męczennicy i guawy

2009 80 33 0

– – – – – Soki z mango, owoców smaczeliny, papaya, owoców tamaryndy, owoców nerkowca, liczi (śliwek chińskich),

2009 80 35 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – – Pozostałe:

2009 80 36 0

– – – – – Soki z owoców tropikalnych

2009 80 38 0

– – – – – Pozostałe

 

– – O liczbie Brixa nieprzekraczającej 67:

 

– – – Sok z gruszek:

2009 80 50 0

– – – – O wartości przekraczającej 18 EUR za 100 kg masy netto, zawierający dodatek cukru

 

– – – – Pozostałe:

2009 80 61 0

– – – – – O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30% masy

2009 80 63 0

– – – – – O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30% masy

2009 80 69 0

– – – – – Niezawierający dodatku cukru

 

– – – Pozostałe:

 

– – – – O wartości przekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto, zawierający dodatek cukru:

2009 80 71 0

– – – – – Sok wiśniowy i czereśniowy

2009 80 73 0

– – – – – Soki z owoców tropikalnych

2009 80 79 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – – Pozostałe:

 

– – – – – O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30% masy:

2009 80 83 0

– – – – – – Soki z owoców męczennicy i guawy

2009 80 84 0

– – – – – – Soki z mango, owoców smaczeliny, papaya, owoców tamaryndy, owoców nerkowca, liczi (śliwek chińskich), owoców kanawalii, owoców sączyńca, owoców oskomianu (carambola) i pitahaya

2009 80 86 0

– – – – – – Pozostałe

 

– – – – – O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30% masy:

2009 80 88 0

– – – – – – Soki z owoców tropikalnych

2009 80 89 0

– – – – – – Pozostałe

 

– – – – – Niezawierający dodatku cukru:

 

KOD PCN

Nazwa towaru

1

2

2009 80 95 0

– – – – – – Soki z owoców z gatunku Vaccinium macrocarpon

2009 80 96 0

– – – – – – Sok wiśniowy i czereśniowy

2009 80 97 0

– – – – – – Soki z owoców tropikalnych

2009 80 99

– – – – – – Pozostałe:

2009 80 99 1

– – – – – – – Soki owocowe

2009 80 99 9

– – – – – – – Pozostałe

2009 90

– Mieszanki soków:

 

– – O liczbie Brixa przekraczającej 67:

 

– – – Mieszanki soków jabłkowego i gruszkowego:

2009 90 11 0

– – – – O wartości nieprzekraczającej 22 EUR za 100 kg masy netto

2009 90 19 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Pozostałe:

2009 90 21 0

– – – – O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto

2009 90 29 0

– – – – Pozostałe

 

– – O liczbie Brixa nieprzekraczającej 67:

 

– – – Mieszanki soków jabłkowego i gruszkowego:

2009 90 31 0

– – – – O wartości nieprzekraczającej 18 EUR za 100 kg masy netto i o zawartości dodatku cukru przekraczającej 30% masy

2009 90 39 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Pozostałe:

 

– – – – O wartości przekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto:

 

– – – – – – Mieszanki soków owoców cytrusowych i soku ananasowego:

2009 90 41 0

– – – – – – Zawierające dodatek cukru

2009 90 49 0

– – – – – – Pozostałe

 

– – – – – Pozostałe:

2009 90 51 0

– – – – – – Zawierające dodatek cukru

2009 90 59 0

– – – – – – Pozostałe

 

– – – – O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto:

 

– – – – – Mieszanki soków owoców cytrusowych i soku ananasowego:

2009 90 71 0

– – – – – – O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30% masy

2009 90 73 0

– – – – – – O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30% masy

2009 90 79 0

– – – – – – Niezawierające dodatku cukru

 

– – – – – Pozostałe:

 

– – – – – – O zawartości dodatku cukru w masie przekraczającej 30% masy:

2009 90 92 0

– – – – – – – Mieszanki soków z owoców tropikalnych

2009 90 94 0

– – – – – – – Pozostałe

 

– – – – – – O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30% masy:

2009 90 95 0

– – – – – – – Mieszanki soków z owoców tropikalnych

2009 90 96 0

– – – – – – – Pozostałe

 

– – – – – – Niezawierające dodatku cukru:

2009 90 97 0

– – – – – – – Mieszanki soków z owoców tropikalnych

2009 90 98 0

– – – – – – – Pozostałe

2106

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

2106 90

– Pozostałe:

 

– – Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe:

2106 90 30 0

– – – Syropy izoglukozowe

 

– – – Pozostałe:

2106 90 55 0

– – – – Syrop glukozowy i z maltodekstryny

2106 90 59 0

– – – – Pozostałe

 

– – Pozostałe:

2106 90 92 0

– – – Niezawierające tłuszczów mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niż 1,5% masy tłuszczu mleka, 5% masy sacharozy lub izoglukozy, 5% masy glukozy lub skrobi

 

KOD PCN

Nazwa towaru

1

2

2106 90 98 0

– – – Pozostałe

2203 00

Piwo otrzymywane ze słodu:

 

– W pojemnikach o objętości 10 litrów lub mniejszej:

2203 00 01 0

– – W butelkach

2203 00 09 0

– – Pozostałe

2203 00 10 0

– W pojemnikach o objętości większej niż 10 litrów

2206 00

Pozostałe napoje fermentowane (na przykład jabłecznik, moszcz gruszkowy i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

2206 00 10

– Wzbudzone:

2206 00 10 1

– – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 22% obj.

2206 00 10 9

– – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% obj.

 

– Pozostałe:

 

– – Musujące:

2206 00 31

– – – Z jabłek lub gruszek:

2206 00 31 1

– – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 22% obj.

2206 00 31 9

– – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% obj.

2206 00 39

– – – Pozostałe:

2206 00 39 1

– – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 22% obj.

2206 00 39 9

– – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% obj.

 

– – Spokojne, w pojemnikach o objętości:

 

– – – 2 litry lub mniejszej:

2206 00 51

– – – –Z jabłek lub gruszek:

2206 00 51 1

– – – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 22% obj.

2206 00 51 9

– – – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% obj.

2206 00 59

– – – – Pozostałe:

2206 00 59 1

– – – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 22% obj.

2206 00 59 9

– – – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% obj.

 

– – – Większej niż 2 litry:

2206 00 81

– – – – Z jabłek lub gruszek:

2206 00 81 1

– – – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 22% obj.

2206 00 81 9

– – – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% obj.

2206 00 89

– – – – Pozostałe:

2206 00 89 1

– – – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 22% obj.

2206 00 89 9

– – – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% obj.

2207

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80% obj. lub więcej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe o dowolnej mocy, skażone;

2207 10 00 0

– Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80% obj. lub więcej

2207 20 00 0

– Alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone

2208

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe:

2208 30

– Whisky:

 

– – Whisky burbońskie w pojemnikach o objętości:

2208 30 11 0

– – – 2 litry lub mniejszej

2208 30 19 0

– – – Większej niż 2 litry

 

– – Szkocka Whisky:

 

– – – Whisky "malt", w pojemnikach o objętości:

2208 30 32 0

– – – – 2 litry lub mniejszej

2208 30 38 0

– – – – Większej niż 2 litry

 

– – – Whisky "blended", w pojemnikach o objętości:

2208 30 52 0

– – – – 2 litry lub mniejszej

 

KOD PCN

Nazwa towaru

1

2

2208 30 58 0

– – – – Większej niż 2 litry

 

– – – Pozostałe, w pojemnikach o objętości:

2208 30 72 0

– – – – 2 litry lub mniejszej

2208 30 78 0

– – – – Większej niż 2 litry

 

– – Pozostałe, w pojemnikach o objętości:

2208 30 82 0

– – – 2 litry lub mniejszej

2208 30 88 0

– – – Większej niż 2 litry

2208 50

– Giny i gin Geneva:

 

– – Gin w pojemnikach o objętości:

2208 50 11 0

– – – 2 litry lub mniejszej

2208 50 19 0

– – – Większej niż 2 litry

 

– – Gin Geneva, w pojemnikach o objętości:

2208 50 91 0

– – – 2 litry lub mniejszej

2208 50 99 0

– – – Większej niż 2 litry

2208 60

– Wódka czysta:

 

– – O objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 45,4% obj. lub mniejszej, w pojemnikach o objętości:

2208 60 11 0

– – – 2 litry lub mniejszej

2208 60 19 0

– – – Większej niż 2 litry

 

– – O objętościowej mocy alkoholu większej niż 45,4% obj., w pojemnikach o objętości:

2208 60 91 0

– – – 2 litry lub mniejszej

2208 60 99 0

– – – Większej niż 2 litry

2208 70

– Likiery i kordiały:

2208 70 10 0

– – W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej

2208 70 90 0

– – W pojemnikach o objętości większej niż 2 litry

3501

Kazeina, kazeiniany i inne pochodne kazeiny; kleje kazeinowe:

3501 10

– Kazeina:

3501 10 10 0

– – Do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych

3501 10 50 0

– – Do stosowania w przemyśle innym niż produkującym żywność lub pasze

3501 10 90 0

– – Pozostałe

3501 90

– Pozostałe:

3501 90 10 0

– – Kleje kazeinowe

3501 90 90 0

– – Pozostałe

3503 00

Żelatyna (włącznie z żelatyną w arkuszach prostokątnych (włącznie z kwadratowymi), nawet barwionych i obrobionych powierzchniowo) oraz pochodne żelatyny; karuk; pozostałe kleje pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem klejów kazeinowych objętych pozycją 3501:

3503 00 10 0

– Żelatyna i jej pochodne (1)

3505

Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (np. skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub pozostałych modyfikowanych skrobiach:

3505 10

– Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane :

3505 10 10 0

– – Dekstryny