reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 13 stycznia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1398, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania (Dz. U. Nr 24, poz. 250 oraz z 2003 r. Nr 18, poz. 162) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2019 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1299 i Nr 208, poz. 2020.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 13 stycznia 2004 r. (poz. 162)

SUBSTANCJE BIOLOGICZNIE CZYNNE WCHODZĄCE W SKŁAD ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN, KTÓRYCH STOSOWANIE W POLSCE JEST ZABRONIONE

1) acefat,

2) akrylonitryl,

3) aldikarb,

4) aldryna,

5) aramit,

6) arsen i jego pochodne,

7) azafenidyna,

8) azynofos etylowy,

9) benomyl,

10) binapakryl,

11) bromacyl,

12) chlordan,

13) chlordimeform,

14) chlorfenapyr,

15) chlorodekon,

16) chloroform,

17) chloropropylat,

18) chlozolinat,

19) cyhalotryna,

20) DDT,

21) 1,2-dibromoetan,

22) 1,2-dichloroetan,

23) 1,3-dichloropropen,

24) dieldryna,

25) dikofol,

26) dinitroortokrezol (DNOC),

27) dinoseb,

28) dinoterb,

29) disiarczek węgla,

30) endryna,

31) etakonazol,

32) etylenu tlenek,

33) fenwalerat,

34) ferbam,

35) fluorooctowy kwas i jego pochodne,

36) HCH techniczny,

37) heksachlorobenzen,

38) heptachlor,

39) hydrazyd kwasu maleinowego i jego sole z wyłączeniem soli potasowej i sodowej oraz choliny,

40) izobenzan,

41) izodryna,

42) izokarbamid,

43) kadm i jego pochodne,

44) kaptafol,

45) kelewan,

46) krymidyna,

47) kwintocen (PCNB, pentachloronitrobenzen),

48) lindan,

49) metyloparation,

50) mireks,

51) monolinuron,

52) morfamkwat,

53) nikotyna,

54) nitrofen,

55) octan fentyny,

56) ołów i jego pochodne,

57) paration,

58) pentachlorobenzen,

59) pentachlorofenol,

60) permetryna,

61) pirazofos,

62) profam,

63) rtęć i jej pochodne,

64) selen i jego pochodne,

65) 2,4,5-T,

66) technazen,

67) terpeny polichlorowane (np. toksafen),

68) tetrachlorek węgla,

69) wodorotlenek fentyny,

70) zineb.

SUBSTANCJE BIOLOGICZNIE CZYNNE WCHODZĄCE W SKŁAD ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN, KTÓRE MOGĄ, W OKREŚLONYCH SYTUACJACH, MIEĆ SZKODLIWY WPŁYW NA ZDROWIE LUDZI, ZWIERZĄT I ŚRODOWISKO, ORAZ ZAKRES OGRANICZENIA STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN ZAWIERAJĄCYCH TE SUBSTANCJE

1) atrazyna

– do 1,5 kg,

2) ditiokarbaminiany

– niezalecane do ochrony sałaty i chmielu w okresie po kwitnieniu,

3) endosulfan

– zalecany do zwalczania roztoczy.

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Roman Przasnyski

Główny analityk Gold Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama