| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 20 stycznia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 4, poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) dla strażaków powołanych na stanowiska służbowe zaszeregowane w grupach od 20 do 18 oraz dla komendantów szkół aspirantów Państwowej Straży Pożarnej i Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, zastępców komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, zastępców komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa i dyrektorów biur Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – trzy normy zaludnienia,

3) dla strażaków mianowanych na stanowiska zaszeregowane w grupie od 17 do 10, z wyjątkiem stanowiska dowódca zmiany – dwie normy zaludnienia.”;

2) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Organy wymienione w § 18 pkt 2–7, w ramach swojej właściwości, mogą przydzielić strażakowi w szczególnie uzasadnionym przypadku i za zgodą organu wyższego stopnia lokal o powierzchni mieszkalnej większej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia.”;

3) w § 18:

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – w stosunku do:

a) strażaków pełniących służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej,

b) komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej,

c) komendantów szkół i ośrodków szkolenia Państwowej Straży Pożarnej,

d) dyrektora Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej,

e) dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa,

f) strażaków wyznaczonych do wykonywania określonych zadań poza jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej,

3) komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej – w stosunku do:

a) komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej,

b) strażaków pełniących służbę w komendzie wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej – w stosunku do strażaków pełniących służbę w podległych im jednostkach organizacyjnych,”,

c) w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu:

„7) dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa – w stosunku do podległych mu strażaków.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Gnoińska

Ekspert w zakresie strategii HR i cyfrowej transformacji HR, właściciel revit.hr. Doświadczenie zdobywała jako dyrektor i członek Zarządu odpowiedzialny za HR, komunikację i zarządzanie zmianą. Pracowała w spółkach międzynarodowych i krajowych w sektorze bankowym, mediów i energetycznym. Studiowała finanse i zarządzanie we Francji i w Niemczech w ramach NEOMA Business School. Dodatkowo ukończyła program Swedish Institute w zakresie CSR i program „Creativity&Innovation in the Organization” na UCLA. Europejka z przekonania. Mówi pięcioma językami. Pasjonuje się przyszłością pracy, zrównoważonym rozwojem w dobie globalizacji oraz przywództwem kobiet.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »