| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 31 października 2005 r.

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej „ministrem”.

2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:

1) administracja publiczna;

2) informatyzacja;

3) sprawy wewnętrzne;

4) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

3. Minister jest dysponentem części 17, 27, 42 i 43 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

5. Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 31 października 2005 r.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414.

Załącznik 1. [WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 31 października 2005 r. (poz. 1897)

WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

1) Komendant Główny Policji;

2) Komendant Główny Straży Granicznej;

3) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;

4) Szef Obrony Cywilnej Kraju;

5) Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców;

6) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;

7) Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 2 listopada 2005 r., z mocą od 31 października 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Leszek Markiewicz

Agent nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »