| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 31 października 2005 r.

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Transportu i Budownictwa, zwanego dalej „ministrem”.

2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:

1) budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa;

2) gospodarka morska;

3) łączność;

4) transport.

3. Minister jest dysponentem części 18, 21, 26 i 39 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Transportu i Budownictwa.

5. Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 31 października 2005 r.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414.

Załącznik 1. [WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 31 października 2005 r. (poz. 1900)

WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

1) Główny Geodeta Kraju;

2) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

3) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;

4) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;

5) Główny Inspektor Transportu Drogowego;

6) Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty;

7) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 2 listopada 2005 r., z mocą od 31 października 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »