| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POROZUMIENIE

dotyczące trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD),

sporządzone na Rodos dnia 25 czerwca 2003 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 25 czerwca 2003 r. na Rodos zostało sporządzone Porozumienie dotyczące trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), w następującym brzmieniu:

Przekład

POROZUMIENIE

dotyczące trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD)

Sygnatariusze niniejszego porozumienia. Państwa Członkowskie ICMPD, zwane dalej Umawiającymi się Stronami,

Doceniając działania i środki podjęte przez ICMPD

– w celu przyczyniania się do rozwoju nowatorskich, wszechstronnych i zharmonizowanych w skali międzynarodowej rozwiązań w kwestiach migracji w ramach zasad prawnych przyjętych na poziomie międzynarodowym,

– w celu określenia i dalszego rozwoju najlepszych praktyk i standardów mających na celu poprawę sprawności i skuteczności zarządzania przez Państwa migracjami,

– w celu poprawy i usprawnienia współpracy regionalnej i międzynarodowej w zakresie polityki migracyjnej i zarządzania migracjami, w tym kontaktów i dialogu pomiędzy krajami pochodzenia, tranzytowymi i docelowymi,

– w celu promowania i rozwoju strategii w zakresie zwalczania i ograniczania nielegalnej migracji oraz przemytu i handlu ludźmi,

– w celu ułatwienia tworzenia równoważnych i wszechstronnych systemów migracji zgodnych z przepisami prawa,

– w celu ułatwienia wymiany informacji na temat danych dotyczących migracji obejmujących informacje o krajach pochodzenia;

Uznając, że Porozumienie w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) z dnia 1 czerwca 1993 r., zmienione i przedłużone w dniu 27 marca 1996 r. oraz w dniu 26 kwietnia 1996 r. wygasa z dniem 30 kwietnia 2004 r.;

Mając na uwadze, że szereg państw wyraziło zamiar przystąpienia do niniejszego porozumienia;

Mając świadomość, że państwa te są zainteresowane dalszym istnieniem i funkcjonowaniem ICMPD;

W przekonaniu, że ICMPD powinno kontynuować swoją działalność i że w związku z tym pożądane jest zawarcie długoterminowego porozumienia;

uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

Porozumienie w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) z dnia 1 czerwca 1993 r., zmienione i przedłużone w dniu 27 marca 1996 r. i w dniu 26 kwietnia 1996 r.,* zmienia się następująco:

1) w artykule 8 akapit 2 otrzymuje brzmienie: „Warunkiem przystąpienia pozostałych stron do niniejszego porozumienia jest wzajemne zaufanie i wspólnota interesów.”;

2) artykuł 11 uchyla się;

3) artykuł 12 otrzymuje oznaczenie artykułu 11, a artykuł 13 otrzymuje oznaczenie artykułu 12.

Artykuł 2

Porozumienie niniejsze jest otwarte do podpisu przez Państwa Członkowskie ICMPD do dnia 31 marca 2004 r. Wejdzie w życie w dniu 30 kwietnia 2004 r. w stosunku do tych Umawiających się Stron, które do tego dnia poinformują Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Austrii o spełnieniu przez prawo krajowe warunków wejścia w życie niniejszego porozumienia. Również w stosunku do tych Sygnatariuszy, którzy złożą takie informacje po dniu 30 kwietnia 2004 r., Porozumienie wejdzie w życie z mocą wsteczną od tego dnia.

SPORZĄDZONO na Rodos (Grecja) dnia 25 czerwca 2003 r. w jednym oryginalnym egzemplarzu w języku angielskim.

infoRgrafika

infoRgrafika

 

W imieniu
Republiki Austrii
For the Republic
of Austria

W imieniu
Republiki Bułgarii
For the Republic
of Bułgaria

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

W imieniu
Republiki Chorwacji
For the Republic
of Croatia

W imieniu
Republiki Czeskiej
For the
Czech Republic

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

W imieniu
Republiki Węgierskiej
For the Republic
of Hungary

W imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej
For the Republic
of Poland

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

W imieniu
Republiki Słowenii
For the Republic
of Slovenia

W imieniu
Królestwa Szwecji
For the Kingdom
of Sweden

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

W imieniu
Konfederacji Szwajcarskiej
For the
Swiss Confederation

 

infoRgrafika

 

 

 

Po zaznajomieniu się z powyższym porozumieniem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– zostało ono uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

– będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 2 grudnia 2004 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

* Porozumienie w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) z dnia 1 czerwca 1993 r., zmienione i przedłużone w dniu 27 marca 1996 r. i w dniu 26 kwietnia 1996 r., zostało ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 43, poz. 414.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »