| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 kwietnia 2006 r.

w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządu

Na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wymagania zdrowotne, jakim powinien odpowiadać kandydat na dawcę;

2) wykaz badań lekarskich i pomocniczych badań diagnostycznych, jakim powinien podlegać kandydat na dawcę komórek, tkanek lub narządu;

3) przeciwwskazania do oddania komórek, tkanek lub narządu.

§ 2.
Kandydat na dawcę komórek, tkanek lub narządu, zwany dalej „kandydatem”, powinien spełniać wymagania zdrowotne pozwalające na ustalenie, że pobranie i przeszczepienie komórek, tkanek lub narządu nie spowoduje u niego lub biorców następstw zagrażających życiu i zdrowiu.
§ 3.
1. Orzeczenie o stanie zdrowia kandydata wydaje lekarz kwalifikujący kandydata po przeprowadzeniu badania lekarskiego, które obejmuje:

1) wywiad lekarski;

2) badanie przedmiotowe uwzględniające również wyniki pomocniczych badań diagnostycznych.

2. Wywiad lekarski powinien w szczególności zapewnić uzyskanie danych pozwalających na ustalenie przeciwwskazań do oddania komórek, tkanek lub narządu.

3. W wyniku badania przedmiotowego lekarz kwalifikujący kandydata powinien ocenić aktualny stan zdrowia, uwzględniając odchylenia od prawidłowej budowy ciała.

4. Wykaz badań lekarskich, przeciwwskazań i wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządu określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4.
1. Kandydatowi wykonuje się następujące pomocnicze badania diagnostyczne:

1) badania krwi:

a) badanie morfologii krwi obwodowej z oceną rozmazu krwinek białych,

b) opadanie krwinek (OB),

c) badania biochemiczne z uwzględnieniem poziomu:

– sodu,

– potasu,

– glukozy,

– bilirubiny,

– kreatyniny,

– aktywności aminotransferaz alaninowej i asparaginianowej,

– białka ostrej fazy C (CRP);

2) badanie ogólne moczu;

3) badanie ultrasonograficzne nerek lub wątroby oraz inne badania diagnostyczne niezbędne dla określenia aktualnego stanu zdrowia oraz określające stan czynnościowy komórek, tkanek lub narządu przeznaczonych do pobrania.

2. Próbki do badań od kandydata pobiera się podczas badania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.

§ 5.
1. Orzeczenie o stanie zdrowia powinno zawierać określenie „brak przeciwwskazań do pobrania komórek, tkanek lub narządu” albo „nie kwalifikuje się do pobrania komórek, tkanek lub narządu”.

2. Do dokumentacji medycznej kandydata dołącza się:

1) orzeczenie, o którym mowa w § 3 ust. 1;

2) dane z wywiadu lekarskiego;

3) wyniki:

a) badania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2,

b) badań, o których mowa w § 4 ust. 1.

3. W razie nieprawidłowych wyników badań, o których mowa w § 4 ust. 1, lekarz kwalifikujący kandydata lub osoba przez niego upoważniona powiadamia o nich kandydata. O terminie i sposobie dokonania powiadomienia zamieszcza się informację w dokumentacji medycznej kandydata.

4. W razie stwierdzenia odchyleń od prawidłowego stanu zdrowia kandydata należy zdyskwalifikować jako kandydata i skierować do lekarza sprawującego nad nim opiekę zdrowotną w celu dalszej diagnostyki lub leczenia. Do skierowania dołącza się wyniki badań.

§ 6.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia: Z. Religa

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

Załącznik 1. [WYKAZ BADAŃ LEKARSKICH, PRZECIWWSKAZAŃ I WYMAGAŃ ZDROWOTNYCH DLA KANDYDATA NA DAWCĘ KOMÓREK, TKANEK LUB NARZĄDU]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 25 kwietnia 2006 r (poz. 556)

WYKAZ BADAŃ LEKARSKICH, PRZECIWWSKAZAŃ I WYMAGAŃ ZDROWOTNYCH DLA KANDYDATA NA DAWCĘ KOMÓREK, TKANEK LUB NARZĄDU

Badania lekarskie

Przeciwwskazania do oddania komórek, tkanek lub narządu

Wymagania zdrowotne

Układ krążenia

Choroby układu krążenia aktywne lub przewlekłe nawracające

Odchylenia od stanu prawidłowego, które nie wykluczają pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narządu

Układ nerwowy

Choroby układu nerwowego aktywne lub przewlekłe nawracające ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego

Odchylenia od stanu prawidłowego, które nie wykluczają pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narządu

Układ krzepnięcia

Zaburzenia układu krzepnięcia aktywne lub przewlekłe nawracające

Odchylenia od stanu prawidłowego, które nie wykluczają pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narządu

Układ pokarmowy

Choroby układu pokarmowego aktywne lub przewlekłe nawracające

Odchylenia od stanu prawidłowego, które nie wykluczają pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narządu

Układ oddechowy

Choroby układu oddechowego aktywne lub przewlekłe nawracające

Odchylenia od stanu prawidłowego, które nie wykluczają pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narządu

Układ moczowo-płciowy i nerki

Choroby układu moczowo-płciowego i nerek aktywne lub przewlekłe nawracające

Odchylenia od stanu prawidłowego, które nie wykluczają pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narządu

Układ immunologiczny

Choroby układu odpornościowego aktywne lub przewlekłe nawracające

Odchylenia od stanu prawidłowego, które nie wykluczają pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narządu

Układ wydzielania wewnętrznego

Choroby metaboliczne i choroby układu endokrynnego aktywne lub przewlekłe nawracające

Odchylenia od stanu prawidłowego, które nie wykluczają pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narządu

Układ krwiotwórczy

Choroby krwi i układu krwiotwórczego aktywne lub przewlekłe nawracające

Odchylenia od stanu prawidłowego, które nie wykluczają pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narządu

 

Badania lekarskie

Przeciwwskazania do oddania komórek, tkanek lub narządu

Wymagania zdrowotne

Powłoki skórne

Choroby skóry aktywne lub przewlekłe nawracające

Odchylenia od stanu prawidłowego, które nie wykluczają pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narządu

Zaburzenia układowe, np. kolagenozy

Choroby układowe, np. kolagenozy, aktywne lub przewlekłe nawracające

Odchylenia od stanu prawidłowego, które nie wykluczają pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narządu

Infekcje i zakażenia z wyjątkiem przypadków gdy biorca przebył tego samego typu schorzenie

Choroby zakaźne, z wyjątkiem przypadków gdy biorca przebył tego samego typu schorzenie przenoszone drogą krwiopochodną lub kontaktową

Odchylenia od stanu prawidłowego, które nie wykluczają pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narządu

Zaburzenia rozrostowe

Choroby nowotworowe i nowotwory złośliwe

Odchylenia od stanu prawidłowego, które nie wykluczają pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narządu

Gąbczaste zwyrodnienie mózgu (TSE) (np. choroba Creutzfelda-Jakoba, wariant choroby Creutzfelda-Jakoba)

Gąbczaste zwyrodnienie mózgu (TSE) (np. choroba Creutzfelda-Jakoba, wariant choroby Creutzfelda-Jakoba), osoby, u których wywiad rodzinny wskazuje na zagrożenie TSE

Odchylenia od stanu prawidłowego, które nie wykluczają pobrania od dawcy komórek, tkanek lub narządu

 

Po przebyciu choroby zakaźnej u kandydatów istnieją przeciwwskazania przez co najmniej dwa tygodnie od chwili pełnego wyleczenia.

Jednak w przypadku chorób wymienionych w poniższej tabeli należy stosować następujące okresy trwania czasowych przeciwwskazań:

Bruceloza

2 lata od daty potwierdzonego wyzdrowienia

Gorączka Q

2 lata od daty potwierdzonego wyleczenia

Toksoplazmoza

6 miesięcy od daty wyleczenia

Gruźlica

2 lata od daty potwierdzonego wyleczenia

Borelioza

2 lata od daty potwierdzonego wyzdrowienia

Zakażenia z głównym objawem pod postacią gorączki powyżej 38 °C

2 tygodnie od daty ustąpienia objawów

Grypa, infekcja grypopodobna

2 tygodnie od daty ustąpienia objawów

 

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 10 maja 2006 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »