| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POPRAWKI DO PROTOKOŁU MONTREALSKIEGO

w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową,

podpisane w Pekinie dnia 3 grudnia 1999 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 3 grudnia 1999 r. zostały podpisane w Pekinie Poprawki do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, w następującym brzmieniu:

Przekład

POPRAWKI DO PROTOKOŁU MONTREALSKIEGO

w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

Artykuł 1: Poprawki

A. Artykuł 2 ustęp 5

W ustępie 5 artykułu 2 protokołu wyrazy:

„Artykuły od 2A do 2E”

należy zastąpić wyrazami:

„Artykuły od 2A do 2F”

B. Artykuł 2 ustępy 8(a) i 11

W ustępach 8(a) i 11 artykułu 2 protokołu wyrazy:

„Artykuły od 2A do 2H”

należy zastąpić wyrazami:

„Artykuły od 2A do 2l”

C. Artykuł 2F ustęp 8

Następujący ustęp należy dodać po ustępie 7 artykułu 2F protokołu:

„8. Każda ze stron produkująca jedną lub więcej takich substancji zapewni, że w ciągu dwunastomiesięcznego okresu, poczynając od 1 stycznia 2004 r., oraz w ciągu każdego następnego okresu dwunastomiesięcznego jej poziom obliczeniowy produkcji substancji kontrolowanych z grupy I załącznika C nie przekroczy średnio w skali rocznej:

(a) sumy poziomu obliczeniowego zużycia substancji kontrolowanych z 1989 r. z grupy I załącznika C i 2,8 procent poziomu obliczeniowego zużycia substancji kontrolowanych z 1989 r. z grupy I załącznika A oraz

(b) sumy poziomu obliczeniowego produkcji substancji kontrolowanych z 1989 r. z grupy I załącznika C oraz 2,8 procent poziomu obliczeniowego produkcji substancji kontrolowanych z 1989 r. z grupy I załącznika A.

Jednakże w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb krajowych stron działających z mocy ustępu 1 artykułu 5 jej obliczeniowy poziom produkcji może przekroczyć tę granicę, jednak nie więcej niż o piętnaście procent jej obliczeniowego poziomu produkcji z grupy I załącznika C.”

D. Artykuł 2l

Następujący artykuł należy dodać po artykule 2H protokołu:

„Artykuł 2l: Bromochlorometan

Każda ze stron zapewni, że w ciągu dwunastomiesięcznego okresu, poczynając od 1 stycznia 2002 r., oraz w ciągu każdego następnego okresu dwunastomiesięcznego jej poziom obliczeniowy zużycia i produkcji substancji kontrolowanych z grupy III załącznika C nie przekroczy zera. Niniejszy ustęp stosuje się, dopóki strony nie zgodzą się zezwolić na taki poziom produkcji bądź zużycia, który uznany zostanie jako konieczny.”

E. Artykuł 3

W artykule 3 protokołu wyrazy:

„Artykułów 2, od 2A do 2H”

należy zastąpić wyrazami:

„Artykułów 2, od 2A do 2l”

F. Artykuł 4 ustępy 1 quin. oraz 1 sex.

Następujące ustępy należy dodać do artykułu 4 protokołu, po ustępie 1 qua:

„1 quin. Od 1 stycznia 2004 r. każda ze stron zakaże importu substancji kontrolowanych z grupy I załącznika C do jakiegokolwiek państwa niebędącego stroną niniejszego protokołu.

1 sex. W ciągu jednego roku od wejścia w życie niniejszego ustępu każda ze stron zakaże importu substancji kontrolowanych z grupy III załącznika C do jakiegokolwiek państwa niebędącego stroną niniejszego protokołu.”

G. Artykuł 4 ustępy 2 quin. i 2 sex.

Następujące ustępy należy dodać do Artykułu 4 protokołu, po ustępie 2 qua:

„2 quin. Od 1 stycznia 2004 r. każda ze stron zakaże eksportu substancji kontrolowanych z grupy I załącznika C do jakiegokolwiek państwa niebędącego stroną niniejszego protokołu.

2 sex. W ciągu jednego roku od wejścia w życie niniejszego ustępu każda ze stron zakaże eksportu substancji kontrolowanych z grupy III załącznika C do jakiegokolwiek państwa niebędącego stroną niniejszego protokołu.”

H. Artykuł 4 ustępy od 5 do 7

W ustępach od 5 do 7 artykułu 4 protokołu wyrazy:

„załącznikach A i B grupie II załącznika C oraz załączniku E”

należy zastąpić wyrazami:

„załącznikach A, B, C i E”

I. Artykuł 4 ustęp 8

W ustępie 8 artykułu 4 protokołu wyrazy:

„artykułami od 2A do 2E, artykułami 2G i 2H”

należy zastąpić wyrazami:

„artykułami od 2A do 2l”

J. Artykuł 5 ustęp 4

W ustępie 4 artykułu 5 protokołu wyrazy:

„artykułach od 2A do 2H”

należy zastąpić wyrazami:

„artykułach od 2A do 2l”

K. Artykuł 5 ustępy 5 i 6

W ustępach 5 i 6 artykułu 5 protokołu wyrazy:

„artykułach od 2A do 2E”

należy zastąpić wyrazami:

„artykułach od 2A do 2E oraz artykule 2l”

L. Artykuł 5 ustęp 8 ter (a)

Następujące zdanie należy dodać na końcu punktu (a) ustępu 8 ter artykułu 5 protokołu:

„Poczynając od 1 stycznia 2016 r. każda strona działająca na mocy ustępu 1 niniejszego artykułu dostosuje się do środków kontrolnych przewidzianych w ustępie 8 artykułu 2F, a jako podstawę swojej zgodności z tymi środkami zastosuje średnią z obliczeniowych poziomów produkcji i zużycia z roku 2015.”

M. Artykuł 6

W artykule 6 protokołu wyrazy:

„artykułach od 2A do 2H”

należy zastąpić wyrazami:

„artykułach od 2A do 2l”

N. Artykuł 7 ustęp 2

W ustępie 2 artykułu 7 protokołu wyrazy:

„załącznikach B i C”

należy zastąpić wyrazami:

„załączniku B oraz grupach I i II załącznika C”

O. Artykuł 7 ustęp 3

Następujące zdanie należy dodać po pierwszym zdaniu ustępu 3 w artykule 7 protokołu:

„Każda strona dostarczy sekretariatowi dane statystyczne o swej rocznej ilości substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku E, stosowanych do celów kwarantannowych i przedwysyłkowych.”

P. Artykuł 10

W ustępie 1 artykułu 10 protokołu wyrazy:

„artykułach od 2A do 2E”

należy zastąpić wyrazami:

„artykułach od 2A do 2E oraz artykule 2l”

Q. Artykuł 17

W artykule 17 protokołu wyrazy:

„artykułów od 2A do 2H”

należy zastąpić wyrazami:

„artykułów od 2A do 2l”

R. Załącznik C

Następującą grupę należy dodać do załącznika C protokołu:

infoRgrafika

Artykuł 2: Związek z poprawkami z 1997 r.

Żadne państwo ani organizacja regionalnej integracji gospodarczej nie może złożyć jakiegokolwiek dokumentu ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia niniejszych poprawek, chyba że wcześniej przedstawiła lub w tym samym czasie przedstawi taki dokument do poprawek przyjętych podczas Dziewiątego Spotkania Stron w Montrealu dnia 17 września 1997 r.

Artykuł 3: Wejście w życie

1. Niniejsze poprawki wejdą w życie dnia 1 stycznia 2001 r., pod warunkiem że przynajmniej dwadzieścia dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia lub zatwierdzenia poprawek zostanie złożonych przez państwa lub regionalne organizacje integracji gospodarczej, będące stronami Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. W przypadku gdy warunek ten nie zostanie w tym terminie spełniony, poprawki wejdą w życie dziewięćdziesiątego dnia po dniu spełnienia tego warunku.

2. W rozumieniu ustępu 1 żaden dokument złożony przez regionalną organizację integracji gospodarczej nie będzie traktowany jako dodatkowy do dokumentów złożonych przez państwa członkowskie tej organizacji.

3. Po wejściu w życie niniejszych poprawek zgodnie z ustępem 1, wejdą one w życie dla innych stron protokołu dziewięćdziesiątego dnia po dniu złożenia dokumentu ratyfikacyjnego, akceptacji lub zatwierdzenia przez daną stronę.

Wersja francuska

Wersja angielska

Po zaznajomieniu się z powyższymi poprawkami, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– zostały one uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nich zawartych,

– są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

– będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 6 marca 2006 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

L.S.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Cieśluk

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »