reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 5 lutego 2015 r.

w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

Na podstawie art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741 i 1888) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa sposób przenoszenia aktów stanu cywilnego sporządzonych na podstawie przepisów dotychczasowych do rejestru stanu cywilnego.

§ 2. [Przenoszony akt stanu cywilnego]

Treść aktu stanu cywilnego sporządzonego na podstawie przepisów dotychczasowych, zwanego dalej „przenoszonym aktem stanu cywilnego”, zamieszcza się w akcie stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego w alfabecie łacińskim rozszerzonym, wielkimi literami. Oznaczenie numeru domu można zamieścić małymi literami.

§ 3. [Daty i godziny]

1. Daty i godziny wpisane do przenoszonego aktu stanu cywilnego wpisuje się i przechowuje w rejestrze stanu cywilnego w sposób określony dla tego rejestru.

2. Jeżeli w przenoszonym akcie stanu cywilnego jest wpisany wiek rodziców dziecka, osób, które zawarły małżeństwo, osoby zmarłej, to te dane zamieszcza się w rejestrze stanu cywilnego.

3. Jeżeli w przenoszonym akcie stanu cywilnego:

1) jest wpisana data, która nie ma odpowiednika w kalendarzu,

2) zapis słowny daty różni się od zapisu cyframi arabskimi,

3) data urodzenia rodziców dziecka, osób, które zawarły małżeństwo, osoby zmarłej jest wpisana przez wskazanie miesiąca i roku albo roku

– tę datę zamieszcza się w akcie stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego w brzmieniu wynikającym z przenoszonego aktu stanu cywilnego, po uprzednim oznaczeniu pola wyboru oznaczającego datę niepoprawną.

4. Jeżeli w przenoszonym akcie stanu cywilnego są wpisane daty według kalendarza juliańskiego i gregoriańskiego, w akcie stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego zamieszcza się datę zgodną z kalendarzem gregoriańskim.

§ 4. [Nazwa miejscowości]

Nazwę miejscowości wpisaną do przenoszonego aktu stanu cywilnego zamieszcza się w akcie stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego w brzmieniu wynikającym z przenoszonego aktu stanu cywilnego.

§ 5. [Wzmianki dodatkowe]

1. Treść wzmianek dodatkowych wpisanych do przenoszonego aktu stanu cywilnego dołącza się do aktu stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego z zachowaniem chronologii, w jakiej były wpisane, oraz brzmienia wynikającego z przenoszonego aktu stanu cywilnego.

2. Treść wzmianek dodatkowych wpisanych do przenoszonego aktu stanu cywilnego, w wyniku których zmieniła się treść aktu stanu cywilnego, umieszcza się w strukturze wzmianki dodatkowej dołączanej do aktu stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego.

3. W treści wzmianki dodatkowej w akcie stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego zamieszcza się imię i nazwisko osoby, która podpisała wzmiankę w przenoszonym akcie stanu cywilnego.

§ 6. [Dane]

1. Dane wpisane w przenoszonym akcie stanu cywilnego zamieszcza się w odpowiednich polach aktu stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego, których nazwy odpowiadają nazwom rubryk zawartych w przenoszonym akcie stanu cywilnego.

2. Dane wpisane w przenoszonym akcie stanu cywilnego, który sporządzono w sposób opisowy, zamieszcza się, dokonując ich interpretacji, w odpowiednich polach aktu stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego.

§ 7. [Imię osoby]

1. Jeżeli w przenoszonym akcie stanu cywilnego jest wpisane:

1) jedno imię osoby – to imię zamieszcza się w akcie stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego jako imię pierwsze;

2) więcej niż jedno imię osoby – te imiona zamieszcza się w akcie stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego odpowiednio jako imię pierwsze, imię drugie, imiona kolejne.

2. Jeżeli w przenoszonym akcie stanu cywilnego sporządzonym w trybie rejestracji wyznaniowej jest podkreślone jedno imię jako imię używane przez osobę, to imię zamieszcza się w akcie stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego jako imię pierwsze.

§ 8. [Informacja o złożeniu zgodnych oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński]

Informację o złożeniu zgodnych oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, wpisaną do przenoszonego aktu małżeństwa, zamieszcza się w akcie małżeństwa w rejestrze stanu cywilnego przez oznaczenie pola wyboru: „Osoby złożyły zgodne oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński”.

§ 9. [Informacje wpisane w przenoszonym akcie stanu cywilnego w rubryce „uwagi”]

1. Informacje wpisane w przenoszonym akcie stanu cywilnego w rubryce „uwagi” zamieszcza się w akcie stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego w polu przeznaczonym na adnotacje.

2. Prawidłowe brzmienie wyrazów wykreślonych, wpisanych do przenoszonego aktu stanu cywilnego w rubryce „uwagi” przenosi się do aktu stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego bez odwzorowania wykreśleń.

3. Jeżeli w przenoszonym akcie małżeństwa w rubryce „uwagi” jest wpisane nazwisko noszone po zawarciu małżeństwa lub nazwisko, jakie będą nosiły dzieci zrodzone z tego małżeństwa, to te dane zamieszcza się w akcie małżeństwa w rejestrze stanu cywilnego w polu przeznaczonym na zamieszczenie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa lub nazwiska, jakie będą nosiły dzieci zrodzone z tego małżeństwa.

§ 10. [Przypiski]

Przypiski zamieszczone pod treścią przenoszonego aktu stanu cywilnego zamieszcza się przy akcie stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego.

§ 11. [Imię i nazwisko kierownika urzędu stanu cywilnego, świadka, biegłego i tłumacza]

Imię i nazwisko osoby, która:

1) jest wpisana w przenoszonym akcie stanu cywilnego jako osoba, która sporządziła przenoszony akt stanu cywilnego, zamieszcza się w akcie stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego w polu przeznaczonym na zamieszczenie imienia i nazwiska kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego ten akt;

2) jest wpisana w przenoszonym akcie stanu cywilnego jako świadek, biegły lub tłumacz, zamieszcza się w akcie stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego w polach przeznaczonych na zamieszczenie imienia i nazwiska świadka, biegłego lub tłumacza.

§ 12. [Dane nieustalone]

Jeżeli w przenoszonym akcie stanu cywilnego nie można ustalić pełnego brzmienia danych, o których mowa w § 5 ust. 3, danych, o których mowa w § 11, lub odczytać ich z przenoszonego aktu stanu cywilnego, w akcie stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego w polach przeznaczonych na zamieszczenie tych danych zamieszcza się informację: „Dane nieustalone”.

§ 13. [Numer przenoszonego aktu stanu cywilnego]

Numer przenoszonego aktu stanu cywilnego zamieszcza się przy akcie stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego.

§ 14. [Uwierzytelnienie przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego]

Dokonanie przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego wymaga uwierzytelnienia przez właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego przez złożenie podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą certyfikatu wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Złożenie podpisu odbywa się z wykorzystaniem karty mikroprocesorowej zabezpieczonej kodem PIN.

§ 15. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama