| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

Na podstawie art. 260 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa wykaz zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania stosowanego wobec osób, których stan zdrowia wymaga umieszczenia w takim zakładzie, oraz warunki ich zabezpieczenia.

§ 2. [Wykaz zakładów leczniczych]

1. Wykaz zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania jest określony w załączniku do rozporządzenia.

2. Tymczasowe aresztowanie może być wykonywane również przez inne zakłady lecznicze, jeżeli wykonują świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej w warunkach stacjonarnych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581), na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, o ile wymaga tego stan zdrowia tymczasowo aresztowanego lub względy organizacyjne.

§ 3. [Warunki zabezpieczenia]

Zakłady lecznicze, w tym psychiatryczne, przeznaczone do wykonywania tymczasowego aresztowania dysponują następującymi warunkami zabezpieczenia:

1) zapewniają stały nadzór nad tymczasowo aresztowanymi przebywającymi w zakładzie;

2) posiadają drzwi i okna wyposażone w urządzenia uniemożliwiające samowolne opuszczenie zakładu;

3) są wyposażone w:

a) system telewizji wewnętrznej umożliwiający obserwację drzwi wejściowych, okien zewnętrznych, sal dziennego pobytu, izolatek oraz korytarzy,

b) elektroniczny system sygnalizujący niekontrolowane otwarcie drzwi i okien;

4) zatrudniają personel w liczbie co najmniej dwukrotnie większej niż liczba łóżek przeznaczonych dla tymczasowo aresztowanych.

§ 4. [Wyłączenie stosowania warunków zabezpieczenia]

Warunków zabezpieczenia określonych w § 3 pkt 3 i 4 nie stosuje się do zakładów leczniczych znajdujących się na terenie zakładów karnych lub aresztów śledczych.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Minister Sprawiedliwości: B. Budka


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 125, poz. 842, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307, z 2011 r. Nr 48, poz. 245 i 246, Nr 53, poz. 273, Nr 112, poz. 654, Nr 117, poz. 678, Nr 142, poz. 829, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 240, poz. 1430, 1431 i 1438 i Nr 279, poz. 1645, z 2012 r. poz. 886, 1091, 1101, 1327, 1426, 1447 i 1529, z 2013 r. poz. 480, 765, 849, 1247, 1282 i 1436, z 2014 r. poz. 85, 384, 694, 1375 i 1556 oraz z 2015 r. poz. 21, 290 i 396.

Załącznik 1. [WYKAZ ZAKŁADÓW LECZNICZYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 16 czerwca 2015 r. (poz. 918)

WYKAZ ZAKŁADÓW LECZNICZYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA
TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA

1) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Białymstoku;

2) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Giżycku;

3) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Hajnówce;

4) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Suwałkach;

5) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Czerwonym Borze;

6) Szpital i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Bydgoszczy;

7) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Chojnicach;

8) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Toruniu;

9) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie;

10) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu;

11) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu;

12) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Koronowie;

13) Szpital i Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Potulicach;

14) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego we Włocławku;

15) Szpital i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Gdańsku;

16) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Elblągu;

17) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim;

18) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Wejherowie;

19) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Braniewie;

20) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Malborku;

21) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Sztumie;

22) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Katowicach;

23) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Bielsku-Białej;

24) Szpital i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Bytomiu;

25) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Częstochowie;

26) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Gliwicach;

27) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Mysłowicach;

28) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Sosnowcu;

29) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach;

30) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Zabrzu;

31) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Cieszynie;

32) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Herbach;

33) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Lublińcu;

34) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Raciborzu;

35) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Wojkowicach;

36) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Koszalinie;

37) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Słupsku;

38) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Złotowie;

39) Szpital i Ambulatorium Zakładu Karnego w Czarnem;

40) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Szczecinku;

41) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Wierzchowie;

42) Szpital i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Krakowie;

43) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Kielcach;

44) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Krakowie Podgórzu;

45) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Nowym Sączu;

46) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu;

47) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Pińczowie;

48) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Tarnowie;

49) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Wadowicach;

50) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Lublinie;

51) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Krasnymstawie;

52) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Chełmie;

53) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Hrubieszowie;

54) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Zamościu;

55) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim;

56) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Łodzi;

57) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim;

58) Szpital i Ambulatorium Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi;

59) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Płocku;

60) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Sieradzu;

61) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Olsztynie;

62) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Bartoszycach;

63) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Działdowie;

64) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Ostródzie;

65) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Szczytnie;

66) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Barczewie;

67) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Iławie;

68) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Kamińsku;

69) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Opolu;

70) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Kędzierzynie-Koźlu;

71) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Prudniku;

72) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Brzegu;

73) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Głubczycach;

74) Ambulatorium z Izbą Chorych Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Brzegu;

75) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Kluczborku;

76) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Nysie;

77) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich;

78) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego Nr 2 w Strzelcach Opolskich;

79) Szpital i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Poznaniu;

80) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Lesznie;

81) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Lubsku;

82) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Nowej Soli;

83) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim;

84) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Szamotułach;

85) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Śremie;

86) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Środzie Wielkopolskiej;

87) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Zielonej Górze;

88) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Gębarzewie;

89) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Kaliszu;

90) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Krzywańcu;

91) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Rawiczu;

92) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego we Wronkach;

93) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Rzeszowie;

94) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Nisku;

95) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Sanoku;

96) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Przemyślu;

97) Szpital i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Szczecinie;

98) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Choszcznie;

99) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Kamieniu Pomorskim;

100) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu;

101) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Świnoujściu;

102) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Goleniowie;

103) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim;

104) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Nowogardzie;

105) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Stargardzie Szczecińskim;

106) Szpital i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie;

107) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Grójcu;

108) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Płońsku;

109) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Radomiu;

110) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce;

111) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie;

112) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu;

113) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Siedlcach;

114) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu;

115) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie;

116) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze;

117) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Lubaniu;

118) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Świdnicy;

119) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Wałbrzychu;

120) Szpital i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego we Wrocławiu;

121) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Kłodzku;

122) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Oleśnicy;

123) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Strzelinie;

124) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Wołowie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »