reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 13 kwietnia 2016 r.

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Art. 1. [Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991 oraz z 2016 r. poz. 65) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 19, art. 20 ust. 1 i 3, art. 21 ust. 1, 3 i 4, art. 22 ust. 1–4, art. 23 ust. 1 i art. 24–27 wyrazy „1 maja 2016 r.” zastępuje się wyrazami „1 maja 2017 r.”;

2) w art. 20 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Do lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie później niż w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w okresie od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r., w zakresie odbywania przez nich szkolenia specjalizacyjnego, stosuje się dotychczasowe przepisy.”;

3) w art. 21:

a) w ust. 1 i 3–5 wyrazy „31 lipca 2016 r.” zastępuje się wyrazami „31 lipca 2017 r.”,

b) w ust. 2 wyrazy „31 maja 2016 r.” zastępuje się wyrazami „31 maja 2017 r.”;

4) w art. 26:

a) w ust. 1:

– wyrazy „od dnia 1 października 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.” zastępuje się wyrazami „od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r.”,

– wyrazy „31 lipca 2016 r.” zastępuje się wyrazami „31 lipca 2017 r.”,

b) w ust. 2:

– wyrazy „od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 września 2016 r.” zastępuje się wyrazami „od dnia 1 września 2017 r. do dnia 30 września 2017 r.”,

– wyrazy „30 czerwca 2016 r.” zastępuje się wyrazami „30 czerwca 2017 r.”;

5) w art. 48:

a) w ust. 1:

– po pkt 4 dodaje się pkt 4a–4d w brzmieniu:

„4a) art. 14e ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 4, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 14f ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

4b) art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 i art. 16x ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 4, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 i art. 16x ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

4c) art. 16r ust. 13 ustawy, o której mowa w art. 4, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16ra ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

4d) art. 16t ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 4, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16x ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,”,

– po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

„11a) art. 56 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 7, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,”,

– w części wspólnej wyrazy „1 stycznia 2017 r.” zastępuje się wyrazami „1 stycznia 2018 r.”,

b) uchyla się ust. 2 i 3,

c) w ust. 4 wyrazy „1 stycznia 2017 r.” zastępuje się wyrazami „31 stycznia 2018 r.”,

d) w ust. 5 wyrazy „1 stycznia 2017 r.” zastępuje się wyrazami „31 stycznia 2018 r.”,

e) w ust. 6 wyrazy „1 maja 2016 r.” zastępuje się wyrazami „1 maja 2017 r.”;

6) w art. 52:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) art. 3 pkt 2, art. 5, art. 6 pkt 16 i art. 29–44, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2016 r.;”,

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) art. 4 pkt 2 lit. b i pkt 3–32, art. 9 pkt 1–4, 10 i 11, art. 15 pkt 8–17 i art. 19–28, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2017 r.;”.

Art. 2. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Darren Chong

Ekspert ds. kontaktów biznesowych z Azjatami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama