| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 16 czerwca 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. poz. 402) wprowadza się następujące zmiany:

1) załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

2) załączniki nr 10 i 11 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym i wypisy z tych zezwoleń]

1. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym i wypisy z tych zezwoleń oraz zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym i wypisy z tych zezwoleń wydane według wzorów określonych na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych.

2. Do zezwoleń i wypisów z zezwoleń, o których mowa w ust. 1, nie dołącza się potwierdzonego przez organ wydający cennika.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 805, 915 i 1310 oraz z 2015 r. poz. 211, 390, 978, 1269, 1273, 1893 i 2183.

Załącznik 1. [WZÓR – ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 16 czerwca 2016 r. (poz. 939)

Załącznik nr 1

WZÓR – ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM]

Załącznik nr 2

WZÓR – ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – WYPIS Z ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM]

Załącznik nr 3

WZÓR – WYPIS Z ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – WYPIS Z ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM]

Załącznik nr 4

WZÓR – WYPIS Z ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »