reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych (Dz. U. poz. 668), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych (Dz. U. poz. 913).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych (Dz. U. poz. 913), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Finansów: P. Szałamacha

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 21 czerwca 2016 r. (poz. 975)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych

Na podstawie art. 65 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 i 868) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych, w szczególności sposób ustalania i rozliczania wydatków wspólnych, poniesionych w związku z egzekucją u dwu lub więcej zobowiązanych oraz przypadki, w których wydatki ustala się w formie zryczałtowanej.

§ 2. Wydatki egzekucyjne poniesione w związku z egzekucją ustala się na podstawie faktur, rachunków lub innego rodzaju dowodów, dokumentujących te wydatki.

§ 3. Wydatki ustala się w formie zryczałtowanej w przypadku:

1) przejazdu pracownika obsługującego organ egzekucyjny, niezależnie od liczby tytułów wykonawczych, do miejsca zamieszkania lub siedziby zobowiązanego lub miejsca położenia należących do niego składników majątkowych, gdzie dokonano czynności egzekucyjnych lub czynności te miały być dokonane:2)

a) w wysokości najniższej opłaty, z wyłączeniem ulg, za przewóz na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej przebiegających na obszarze miasta – w przypadku gdy miejsce zamieszkania lub siedziba zobowiązanego lub miejsce położenia należących do niego składników majątkowych oraz siedziba organu egzekucyjnego znajdują się na terenie tej samej miejscowości, która jest miastem na prawach powiatu,

b) jako iloczyn odległości wyrażonej w kilometrach pomiędzy siedzibą organu egzekucyjnego a miejscem zamieszkania lub siedziby zobowiązanego lub miejscem położenia należących do niego składników majątkowych, i stawki, o której mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. poz. 271, z 2004 r. poz. 2376, z 2007 r. poz. 1462 oraz z 2011 r. poz. 308) – w przypadku gdy miejsce zamieszkania lub siedziba zobowiązanego lub miejsce położenia należących do niego składników majątkowych oraz siedziba organu egzekucyjnego nie znajdują się na terenie tej samej miejscowości, która jest miastem na prawach powiatu,

2) przechowywania ruchomości w składnicy organu egzekucyjnego – jako średnią cen stosowanych na terenie działania organu egzekucyjnego za tego rodzaju usługę na dzień złożenia ruchomości do składnicy tego organu; jeżeli nie można ustalić ryczałtu na podstawie średniej cen stosowanych na terenie działania organu egzekucyjnego za tego rodzaju usługę na dzień złożenia ruchomości do składnicy tego organu, ryczałt ustala się na podstawie średniej cen stosowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu złożenia ruchomości do składnicy organu egzekucyjnego

– jeżeli nie można ustalić wydatków egzekucyjnych poniesionych w związku z egzekucją na podstawie faktur, rachunków lub innego rodzaju dowodów.

§ 4. Wydatki wspólne poniesione w związku z egzekucją u dwu lub więcej zobowiązanych i udokumentowane zgodnie z § 2 rozlicza się pomiędzy wszystkich zobowiązanych.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia3).4)


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych (Dz. U. poz. 913), które weszło w życie z dniem 30 czerwca 2015 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22 maja 2014 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. poz. 1541, z 2003 r. poz. 106 oraz z 2004 r. poz. 79), które w części dotyczącej sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 127 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama