reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 18 lipca 2016 r.

w sprawie sposobu niszczenia materiałów zawierających informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oceny bezpieczeństwa oraz wzorów druków wymaganej dokumentacji

Na podstawie art. 32a ust. 13 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 904 i 960) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób niszczenia materiałów zawierających informacje, o których mowa w art. 32a ust. 9 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, zwanych dalej „materiałami”;

2) wzory druków dokumentacji wymaganej przy niszczeniu materiałów.

§ 2. [Zniszczenie materiałów]

1. Zniszczenie materiałów zarządza Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej „ABW”, niezwłocznie po zakończeniu oceny bezpieczeństwa.

2. Szef ABW powołuje trzech członków komisji biorących udział w niszczeniu materiałów.

3. W skład komisji, o której mowa w ust. 2, wchodzą wyłącznie funkcjonariusze jednostki organizacyjnej ABW przeprowadzającej ocenę bezpieczeństwa.

§ 3. [Sposoby zniszczenia materiałów]

1. Zniszczenia materiałów dokonuje się poprzez:

1) trwałe usunięcie zapisów informacji utrwalonych na informatycznych nośnikach danych lub ich kopiach, na których informacje zostały utrwalone, w sposób uniemożliwiający odtworzenie treści tych zapisów;

2) fizyczne zniszczenie materiałów i dokumentów sporządzonych na ich podstawie, za pomocą urządzeń niszczących w sposób uniemożliwiający ich ponowne odczytanie.

2. Trwałe usunięcie zapisów informacji utrwalonych na informatycznych nośnikach danych lub ich kopiach, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest wykonywane poprzez co najmniej siedmiokrotne nadpisanie całej przestrzeni tych nośników lub ich kopii dowolnym jawnym ciągiem bajtów.

3. W przypadku gdy trwałe usunięcie zapisów informacji utrwalonych na informatycznych nośnikach danych lub ich kopiach, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest możliwe, nośniki te lub ich kopie uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie albo dokonuje się ich fizycznego zniszczenia.

§ 4. [Protokół zniszczenia materiałów]

Protokół zniszczenia materiałów, zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej ABW przeprowadzającej ocenę bezpieczeństwa, jest sporządzany w jednym egzemplarzu, który pozostaje w komórce organizacyjnej dokonującej zniszczenia.

§ 5. [Wzory zarządzenia Szefa ABW o zniszczeniu materiałów oraz protokołu komisyjnego zniszczenia materiałów]

1. Wzór zarządzenia Szefa ABW o zniszczeniu materiałów jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór protokołu komisyjnego zniszczenia materiałów jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1. [WZÓR ZARZĄDZENIA SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO O ZNISZCZENIU MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE UZYSKANE W WYNIKU PRZEPROWADZENIA OCENY BEZPIECZEŃSTWA]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 lipca 2016 r. (poz. 1055)

Załącznik nr 1

WZÓR ZARZĄDZENIA SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO O ZNISZCZENIU MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE UZYSKANE W WYNIKU PRZEPROWADZENIA OCENY BEZPIECZEŃSTWA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR PROTOKOŁU ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE UZYSKANE W WYNIKU PRZEPROWADZENIA OCENY BEZPIECZEŃSTWA]

Załącznik nr 2

WZÓR PROTOKOŁU ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE UZYSKANE W WYNIKU PRZEPROWADZENIA OCENY BEZPIECZEŃSTWA

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama