reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 29 lipca 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych (Dz. U. poz. 941) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) załącznik nr 12 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 sierpnia 2016 r.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903.


Załącznik 1. [PRZEBIEG DRÓG KRAJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 29 lipca 2016 r. (poz. 1168)

Załącznik nr 1

PRZEBIEG DRÓG KRAJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

Lp.

Numer drogi

Lokalizacja drogi powiat – gmina/miasto

Przebieg dróg w miastach

Odcinek

1

2

3

4

5

 

 

Powiat chrzanowski

 

 

1

A4

m. Chrzanów

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

A4

gm. Chrzanów

 

 

 

A4

m. Chrzanów

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

A4

m. Trzebinia

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

A4

gm. Trzebinia

 

 

 

A4

gm. Alwernia

 

 

 

 

Powiat krakowski

 

 

 

A4

gm. Krzeszowice

 

 

 

A4

gm. Zabierzów

 

 

A4

gm. Liszki

 

 

 

A4

gm. Zabierzów

 

 

 

A4

m. na prawach powiatu Kraków

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

 

Powiat krakowski

 

 

 

A4

gm. Liszki

 

 

 

A4

m. na prawach powiatu Kraków

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

 

Powiat krakowski

 

 

 

A4

gm. Liszki

 

 

 

A4

m. na prawach powiatu Kraków

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

 

Powiat wielicki

 

 

 

A4

gm. Wieliczka

 

 

 

A4

gm. Niepołomice

 

 

 

A4

gm. Kłaj

 

 

 

 

Powiat bocheński

 

 

 

A4

gm. Bochnia

 

 

 

A4

m. Bochnia

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

A4

gm. Rzezawa

 

 

 

 

Powiat brzeski

 

 

 

A4

gm. Brzesko

 

 

 

A4

gm. Borzęcin

 

 

 

 

Powiat tarnowski

 

 

 

A4

gm. Wojnicz

 

 

 

A4

gm. Wierzchosławice

 

 

 

A4

gm. Żabno

 

 

 

A4

m. na prawach powiatu Tarnów

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

 

Powiat tarnowski

 

 

 

A4

gm. Lisia Góra

 

 

 

A4

m. na prawach powiatu Tarnów

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

 

Powiat tarnowski

 

 

 

A4

gm. Lisia Góra

 

 

 

A4

m. na prawach powiatu Tarnów

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

 

Powiat tarnowski

 

 

 

A4

gm. Lisia Góra

 

 

 

 

Powiat miechowski

 

 

2

7

gm. Książ Wielki

 

 

 

7

gm. Miechów

 

 

 

7

m. Miechów

ul. Warszawska

od granicy miasta – do ulicy bez nazwy /obwodnicy/

 

7

 

ulica bez nazwy /obwodnica/

od ul. Warszawskiej – do ul. Piłsudskiego

 

7

 

ul. Piłsudskiego

od ulicy bez nazwy /obwodnicy/ – do granicy miasta

 

7

gm. Miechów

 

 

 

 

Powiat krakowski

 

 

 

7

gm. Słomniki

 

 

 

7

m. Słomniki

ul. Kościuszki

od granicy miasta – do ul. Rynek

 

7

 

ul. Rynek

od ul. Kościuszki – do ul. Krakowskiej

 

7

 

ul. Krakowska

od ul. Rynek – do granicy miasta

 

7

gm. Słomniki

 

 

 

gm. Iwanowice

 

 

 

7

gm. Michałowice

 

 

 

7

gm. Zielonki

 

 

 

7

m. na prawach powiatu Kraków

ul. 29 Listopada

od granicy miasta – do ul. Opolskiej

 

7

 

ul. Opolska

od ul. 29 Listopada – do ul. Conrada

 

7

 

ul. Conrada

od ul. Opolskiej – do ul. Radzikowskiego

 

7

 

ul. Radzikowskiego

od ul. Conrada – do ul. Pasternik

 

7

 

ul. Pasternik

od ul. Radzikowskiego – do granicy miasta

 

 

Powiat krakowski

 

 

 

7

gm. Zabierzów

 

 

 

7

gm. Wielka Wieś

 

 

 

S52

gm. Wielka Wieś

 

od skrzyżowania S52/DK79/DK94

 

S52

gm. Zabierzów

 

 

 

A4

gm. Zabierzów

 

od skrzyżowania A4/S52

 

A4

m. na prawach powiatu Kraków

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

 

Powiat krakowski

 

 

 

A4

gm. Liszki

 

 

 

A4

m. na prawach powiatu Kraków

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

 

Powiat krakowski

 

 

 

A4

gm. Liszki

 

 

 

A4

m. na prawach powiatu Kraków

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do ul. Zakopiańskiej

 

7

 

ul. Zakopiańska

od autostrady – do granicy miasta

 

 

Powiat krakowski

 

 

 

7

gm. Mogilany

 

 

 

 

Powiat myślenicki

 

 

 

7

gm. Myślenice

 

 

 

7

m. Myślenice

ulica bez nazwy /obwodnica/

od granicy miasta – do ul. Daszyńskiego

 

7

 

ul. Daszyńskiego

od ulicy bez nazwy /obwodnicy/ – do początku drogi ekspresowej

 

S7

 

ul. Daszyńskiego

od początku drogi ekspresowej – do granicy miasta

 

S7

gm. Pcim

 

 

 

S7

gm. Lubień

 

 

 

7

gm. Lubień

 

od końca drogi ekspresowej

 

 

Powiat suski

 

 

 

7

gm. Jordanów

 

 

 

 

Powiat myślenicki

 

 

 

7

gm. Lubień

 

 

 

 

Powiat nowotarski

 

 

 

7

gm. Raba Wyżna

 

 

 

7

m. Rabka-Zdrój

ulica bez nazwy /obwodnica/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

7

gm. Raba Wyżna

 

 

 

7

gm. Spytkowice

 

 

 

7

gm. Jabłonka

 

 

 

71/

m. na prawach powiatu Kraków

ulica bez nazwy

od drogi powiatowej nr 2250K – do początku drogi ekspresowej

 

S71/

 

ulica bez nazwy /droga ekspresowa/

od początku drogi ekspresowej – do węzła Kraków Bieżanów

 

 

Powiat oświęcimski

 

 

3

28

m. Zator

ul. Kościuszki

od ul. Oświęcimskiej – do ul. Rynek

 

28

 

ul. Rynek

od ul. Kościuszki – do ul. Wadowickiej

 

28

 

ul. Wadowicka

od ul. Rynek – do granicy miasta

 

28

gm. Zator

 

 

 

 

Powiat wadowicki

 

 

 

28

gm. Tomice

 

 

 

28

m. Wadowice

ul. Wojska Polskiego

od granicy miasta – do ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

28

 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego

od ul. Wojska Polskiego – do ul. Lwowskiej

 

28

 

ul. Lwowska

od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego – do ul. dr Putka

 

28

 

ul. dr Putka

 

od ul. Lwowskiej – do ul. Zegadłowicza

 

28

 

ul. Zegadłowicza

od ul. dr Putka – do granicy miasta

 

28

gm. Wadowice

 

 

 

28

gm. Mucharz

 

 

 

 

Powiat suski

 

 

 

28

gm. Zembrzyce

 

 

 

28

m. Sucha Beskidzka

ul. Wadowicka

od granicy miasta – do ul. Makowskiej

 

28

 

ul. Makowska

od ul. Wadowickiej – do granicy miasta

 

28

m. Maków Podhalański

ul. Wolności

od granicy miasta – do ul. Rynek

 

28

 

ul. Rynek

od ul. Wolności – do ul. 3 Maja

 

28

 

ul. 3 Maja

od ul. Rynek – do granicy miasta

 

28

gm. Maków Podhalański

 

 

 

28

gm. Jordanów

 

 

 

28

gm. Bystra-Sidzina

 

 

 

28

m. Jordanów

ul. 3 Maja

od granicy miasta – do ul. Rynek

 

28

 

ul. Rynek

od ul. 3 Maja – do ul. Piłsudskiego

 

28

 

ul. Piłsudskiego

od ul. Rynek – do ul. Zakopiańskiej

 

28

 

ul. Zakopiańska

od ul. Piłsudskiego – do granicy miasta

 

28

gm. Jordanów

 

 

 

 

Powiat myślenicki

 

 

 

28

gm. Lubień

 

 

 

 

Powiat nowotarski

 

 

 

28

m. Rabka-Zdrój

ul. Krakowska

od granicy miasta – do ul. Sądeckiej

 

28

 

ul. Sądecka

od ul. Krakowskiej – do ul. Zaryte

 

28

 

ul. Zaryte

od ul. Sądeckiej – do granicy miasta

 

 

Powiat limanowski

 

 

 

28

gm. Mszana Dolna

 

 

 

28

m. Mszana Dolna

ul. Zakopiańska

od granicy miasta – do ul. Kolbego

 

28

 

ul. Kolbego

od ul. Zakopiańskiej – do ul. Piłsudskiego

 

28

 

ul. Piłsudskiego

od ul. Kolbego – do ul. Słomka

 

28

 

ul. Słomka

od ul. Piłsudskiego – do granicy miasta

 

28

gm. Mszana Dolna

 

 

 

28

gm. Dobra

 

 

 

28

gm. Tymbark

 

 

 

28

m. Limanowa

ul. Krakowska

od granicy miasta – do ul. Piłsudskiego

 

28

 

ul. Piłsudskiego

od ul. Krakowskiej – do ul. Jana Pawła II

 

28

 

ul. Jana Pawła II

od ul. Piłsudskiego – do ul. Rynek

 

28

 

ul. Rynek

od ul. Jana Pawła II – do ul. Kościuszki

 

28

 

ul. Kościuszki

od ul. Rynek – do granicy miasta

 

28

gm. Limanowa

 

 

 

 

Powiat nowosądecki

 

 

 

28

gm. Chełmiec

 

 

 

28

m. na prawach powiatu Nowy Sącz

ul. Krakowska

od granicy miasta – do ul. Legionów

 

28

 

ul. Legionów

od ul. Krakowskiej – do Bulwaru Narwiku

 

28

 

Bulwar Narwiku

od ul. Legionów – do ul. Jana Kilińskiego

 

28

 

ul. Jana Kilińskiego

od Bulwaru Narwiku – do ul. gen. Prażmowskiego

 

28

 

ul. gen. Prażmowskiego

od ul. Jana Kilińskiego – do ul. Lwowskiej

 

28

 

ul. Lwowska

od ul. gen. Prażmowskiego – do granicy miasta

 

 

Powiat nowosądecki

 

 

 

28

gm. Chełmiec

 

 

 

28

gm. Kamionka Wielka

 

 

 

28

gm. Grybów

 

 

 

28

m. Grybów

ul. Kazimierza Wielkiego

od granicy miasta – do ul. Rynek

 

28

 

ul. Rynek

od ul. Kazimierza Wielkiego – do ul. Kościuszki

 

28

 

ul. Kościuszki

od ul. Rynek – do granicy miasta

 

28

gm. Grybów

 

 

 

28

m. Grybów

ul. Sośnie Dolne

od granicy miasta – do granicy miasta

 

28

gm. Grybów

 

 

 

 

Powiat gorlicki

 

 

 

28

gm. Ropa

 

 

 

28

gm. Gorlice

 

 

 

28

m. Gorlice

ul. Kościuszki

od granicy miasta – do ul. Parkowej

 

28

 

ul. Parkowa

od ul. Kościuszki – do ul. Bieckiej

 

28

 

ul. Biecka

od ul. Parkowej – do granicy miasta

 

28

gm. Gorlice

 

 

 

28

gm. Biecz

 

 

 

28

m. Biecz

ulica bez nazwy /obwodnica/

od granicy miasta – do ul. Przedmieście Dolne

 

28

 

ul. Przedmieście Dolne

od ulicy bez nazwy /obwodnicy/ – do granicy miasta

 

 

Powiat oświęcimski

 

 

4

44

gm. Oświęcim

 

 

 

44

m. Oświęcim

ulica bez nazwy

od granicy miasta – do ul. Konarskiego

 

44

 

ul. Konarskiego

od ulicy bez nazwy – do ul. Legionów

 

44

 

ul. Legionów

od ul. Konarskiego – do ul. Zatorskiej

 

44

 

ul. Zatorska

od ul. Legionów – do granicy miasta

 

44

gm. Oświęcim

 

 

 

44

m. Oświęcim

ul. Chemików

od granicy miasta – do ul. Fabrycznej

 

44

 

ul. Fabryczna

od ul. Chemików – do granicy miasta

 

44

gm. Oświęcim

 

 

 

44

gm. Przeciszów

 

 

 

44

m. Zator

ul. Oświęcimska

od granicy miasta – do ul. Krakowskiej

 

44

 

ul. Krakowska

od ul. Oświęcimskiej – do granicy miasta

 

44

gm. Zator

 

 

 

 

Powiat wadowicki

 

 

 

44

gm. Spytkowice

 

 

 

44

gm. Brzeźnica

 

 

 

 

Powiat krakowski

 

 

 

44

gm. Skawina

 

 

 

44

m. Skawina

ul. Piłsudskiego

od granicy miasta – do ul. Mickiewicza

 

44

 

ul. Mickiewicza

od ul. Piłsudskiego – do ul. Rynek

 

44

 

ul. Rynek

od ul. Mickiewicza – do ul. Pokoju

 

44

 

ul. Pokoju

od ul. Rynek – do ul. Krakowskiej

 

44

 

ul. Krakowska

od ul. Pokoju – do granicy miasta

 

44

m. na prawach powiatu Kraków

ul. Skotnicka

od granicy miasta – do drogi nr 4

 

 

Powiat nowotarski

 

 

5

47

m. Rabka-Zdrój

ul. Kilińskiego

od granicy miasta – do ulicy bez nazwy /obwodnicy/

 

47

 

ulica bez nazwy /obwodnica/

od ul. Kilińskiego – do granicy miasta

 

47

gm. Rabka-Zdrój

 

 

 

47

gm. Nowy Targ

 

 

 

47

m. Nowy Targ

ul. Krakowska

od granicy miasta – do granicy miasta

 

47

gm. Szaflary

 

 

 

 

Powiat tatrzański

 

 

 

47

gm. Biały Dunajec

 

 

 

47

gm. Poronin

 

 

 

47

m. Zakopane

ul. Kasprowicza

od granicy miasta – do ul. Nowotarskiej

 

 

Powiat nowotarski

 

 

6

49

m. Nowy Targ

al. 1000-lecia

od drogi nr 47 – do ul. Jana Pawła II

 

49

 

ul. Jana Pawła II

od al. 1000-lecia – do ulicy bez nazwy

 

49

 

ulica bez nazwy

od ul. Jana Pawła II – do granicy miasta

 

49

gm. Nowy Targ

 

 

 

 

Powiat tatrzański

 

 

 

49

gm. Bukowina Tatrzańska

 

 

 

 

Powiat oświęcimski

 

 

7

52

m. Kęty

ul. Kościuszki

od granicy miasta – do ul. Sienkiewicza

 

52

 

ul. Sienkiewicza

od ul. Kościuszki – do ul. Krakowskiej

 

52

 

ul. Krakowska

od ul. Sienkiewicza /ronda/ – do granicy miasta

 

52

gm. Kęty

 

 

 

 

Powiat wadowicki

 

 

 

52

m. Andrychów

ul. Krakowska

od granicy miasta – do granicy miasta

 

52

gm. Andrychów

 

 

 

52

gm. Wadowice

 

 

 

52

m. Wadowice

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego /obwodnica/

od granicy miasta – do ul. Wojska Polskiego

 

28

 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego /obwodnica/

od ul. Wojska Polskiego – do ul. Lwowskiej

 

52

 

ul. Lwowska

od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego – do ul. Konstytucji 3 Maja

 

52

 

ul. Konstytucji 3 Maja

od ul. Lwowskiej – do granicy miasta

 

52

gm. Wadowice

 

 

 

52

gm. Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

52

m. Kalwaria Zebrzydowska

ul. Jagiellońska

od granicy miasta – do ul. Krakowskiej

 

52

 

ul. Krakowska

od ul. Jagielońskiej – do granicy miasta

 

52

gm. Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

52

gm. Lanckorona

 

 

 

 

Powiat myślenicki

 

 

 

52

gm. Sułkowice

 

 

 

 

Powiat wadowicki

 

 

 

52

gm. Lanckorona

 

 

 

 

Powiat myślenicki

 

 

 

52

gm. Sułkowice

 

 

 

52

gm. Myślenice

 

 

 

 

Powiat krakowski

 

 

 

7

gm. Mogilany

 

 

 

7

m. na prawach powiatu Kraków

ul. Zakopiańska

od granicy miasta – do autostrady

 

A4

 

bez nazwy /autostrada/

od ul. Zakopiańskiej – do granicy miasta

 

 

Powiat krakowski

 

 

 

A4

gm. Liszki

 

 

 

A4

m. na prawach powiatu Kraków

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

 

Powiat krakowski

 

 

 

A4

gm. Liszki

 

 

 

A4

m. na prawach powiatu Kraków

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

A4

gm. Zabierzów

 

 

 

S52

gm. Zabierzów

 

 

 

S52

gm. Wielka Wieś

 

 

 

 

Powiat dąbrowski

 

 

8

73

m. Szczucin

ul. Kościuszki

od granicy miasta – do ul. Rynek

 

73

 

ul. Rynek

od ul. Kościuszki – do ul. 1 Maja

 

73

 

ul. 1 Maja

od ul. Rynek – do granicy miasta

 

73

gm. Szczucin

 

 

 

73

gm. Dąbrowa Tarnowska

 

 

 

73

m. Dąbrowa Tarnowska

ul. Warszawska

od granicy miasta – do ul. Berka Joselewicza

 

73

 

ul. Berka Joselewicza

od ul. Warszawskiej – do ul. Rynek

 

73

 

ul. Rynek

od ul. Berka Joselewicza – do ul. Tadeusza Kościuszki

 

73

 

ul. Tadeusza Kościuszki

od ul. Rynek – do ul. 1 Maja

 

73

 

ul. 1 Maja

od ul. Tadeusza Kościuszki – do ul. Piłsudskiego

 

73

 

ul. Piłsudskiego

od ul. 1 Maja – do granicy miasta

 

73

gm. Dąbrowa Tarnowska

 

 

 

 

Powiat tarnowski

 

 

 

73

gm. Lisia Góra

 

 

 

73

m. na prawach powiatu Tarnów

ul. Nowodąbrowska

od granicy miasta – do granicy miasta

 

 

Powiat tarnowski

 

 

 

73

gm. Lisia Góra

 

 

 

73

m. na prawach powiatu Tarnów

ulica bez nazwy

od granicy miasta – do połączenia drogi nr 73 z węzłem „Tarnów Północ”

 

73

 

al. Jana Pawła II

od połączenia drogi nr 73 z węzłem „Tarnów Północ” – do ul. Słonecznej

 

73

 

ul. Słoneczna

od al. Jana Pawła II – do ul. Lwowskiej

 

73

 

ul. Lwowska

od ul. Słonecznej – do granicy miasta

 

 

Powiat tarnowski

 

 

 

73

gm. Skrzyszów

 

 

9

75

m. na prawach powiatu Kraków

ul. Brzeska

od ul. Igołomskiej – do granicy miasta

 

 

Powiat wielicki

 

 

 

75

m. Niepołomice

ul. Brzeska

od granicy miasta – do ulicy bez nazwy

 

75

 

ulica bez nazwy

od ul. Brzeskiej – do granicy miasta

 

75

gm. Kłaj

 

 

 

 

Powiat bocheński

 

 

 

75

gm. Bochnia

 

 

 

75

m. Bochnia

ul. Brodzińskiego

od granicy miasta – do ulicy bez nazwy /obwodnicy/

 

75

 

ulica bez nazwy /obwodnica/

od ul. Brodzińskiego – do ul. Brzeskiej

 

75

 

ul. Brzeska

od ulicy bez nazwy /obwodnicy/ – do granicy miasta

 

75

gm. Bochnia

 

 

 

75

gm. Rzezawa

 

 

 

 

Powiat brzeski

 

 

 

75

gm. Brzesko

 

 

 

75

m. Brzesko

ul. Kościuszki

od granicy miasta – do ul. ks. Jerzego Popiełuszki /obwodnicy/

 

75

 

ul. ks. Jerzego Popiełuszki /obwodnica/

od ul. Kościuszki – do ul. Mickiewicza

 

75

 

ul. Mickiewicza

od ul. ks. Jerzego Popiełuszki /obwodnicy/ – do granicy miasta

 

75

gm. Brzesko

 

 

 

75

gm. Gnojnik

 

 

 

75

gm. Czchów

 

 

 

75

m. Czchów

ul. Krakowska

od granicy miasta – do ul. Sądeckiej

 

75

 

ul. Sądecka

od ul. Krakowskiej – do granicy miasta

 

 

Powiat nowosądecki

 

 

 

75

gm. Łososina Dolna

 

 

 

75

gm. Chełmiec

 

 

 

75

m. na prawach powiatu Nowy Sącz

ul. Tarnowska

od granicy miasta – do Bulwaru Narwiku

 

28

 

Bulwar Narwiku

od ul. Tarnowskiej – do ul. Jana Kilińskiego

 

28

 

ul. Jana Kilińskiego

od Bulwaru Narwiku – do al. J. Piłsudskiego

 

75

 

al. J. Piłsudskiego

od ul. Jana Kilińskiego – do ul. Nawojowskiej

 

75

 

ul. Nawojowska

od al. J. Piłsudskiego – do granicy miasta

 

 

Powiat nowosądecki

 

 

 

75

gm. Nawojowa

 

 

 

75

gm. Łabowa

 

 

 

75

gm. Krynica-Zdrój

 

 

 

 

Powiat proszowicki

 

 

10

79

gm. Koszyce

 

 

 

79

gm. Nowe Brzesko

 

 

 

79

m. Nowe Brzesko

ul. Lubelska

od granicy miasta – do ul. Krakowskiej

 

79

 

ul. Krakowska

od ul. Lubelskiej – do ul. Nękanowice

 

79

 

ul. Nękanowice

od ul. Krakowskiej – do granicy miasta

 

 

Powiat krakowski

 

 

 

79

gm. Igołomia-Wawrzeńczyce

 

 

 

79

m. na prawach powiatu Kraków

ul. Igołomska

od granicy miasta – do ul. Ptaszyckiego

 

79

 

ul. Ptaszyckiego

od ul. Igołomskiej – do ul. Jana Pawła II

 

79

 

ul. Jana Pawła II

od ul. Ptaszyckiego – do pl. Centralnego

 

79

 

pl. Centralny

 

 

79

 

ul. Andersa

od pl. Centralnego – do ul. Okulickiego

 

79

 

ul. Okulickiego

od ul. Andersa – do ul. Bora-Komorowskiego

 

79

 

ul. Bora-Komorowskiego

od ul. Okulickiego – do ul. Lublańskiej

 

79

 

ul. Lublańska

od ul. Bora-Komorowskiego – do ul. Opolskiej

 

7

 

ul. Opolska

od ul. Lublańskiej – do ul. Conrada

 

7

 

ul. Conrada

od ul. Opolskiej – do ul. Radzikowskiego

 

7

 

ul. Radzikowskiego

od ul. Conrada – do ul. Pasternik

 

7

 

ul. Pasternik

od ul. Radzikowskiego – do granicy miasta

 

 

Powiat krakowski

 

 

 

7

gm. Zabierzów

 

 

 

7

gm. Wielka Wieś

 

 

 

79

gm. Wielka Wieś

 

od skrzyżowania S52/DK79

 

79

gm. Zabierzów

 

 

 

79

gm. Krzeszowice

 

 

 

79

m. Krzeszowice

ul. Krakowska

od granicy miasta – do ul. Kościuszki

 

79

 

ul. Kościuszki

od ul. Krakowskiej – do ul. Trzebińskiej

 

79

 

ul. Trzebińska

od ul. Kościuszki – do granicy miasta

 

79

gm. Krzeszowice

 

 

 

 

Powiat chrzanowski

 

 

 

79

gm. Trzebinia

 

 

 

79

m. Trzebinia

ul. Krakowska

od granicy miasta – do ul. Kościuszki

 

79

 

ul. Kościuszki

od ul. Krakowskiej – do ul. Długiej

 

79

 

ul. Długa

od ul. Kościuszki – do granicy miasta

 

79

m. Chrzanów

ul. Trzebińska

od granicy miasta – do ul. Krakowskiej

 

79

 

ul. Krakowska

od ul. Trzebińskiej – do ul. Garncarskiej

 

79

 

ul. Garncarska

od ul. Krakowskiej – do ul. Śląskiej

 

79

 

ul. Śląska

od ul. Garncarskiej – do granicy miasta

11

87

m. na prawach powiatu Nowy Sącz

ul. Królowej Jadwigi

od al. J. Piłsudskiego – do ul. Limanowskiego

 

87

 

ul. Limanowskiego

od ul. Królowej Jadwigi – do ul. Zygmuntowskiej

 

87

 

ul. Zygmuntowska

od ul. Limanowskiego – do ul. św. Kunegundy

 

87

 

ul. św. Kunegundy

od ul. Zygmuntowskiej – do ul. Węgierskiej

 

87

 

ul. Węgierska

od ul. św. Kunegundy – do granicy miasta

 

 

Powiat nowosądecki

 

 

 

87

m. Stary Sącz

ul. Jana Pawła II

od granicy miasta – do ulicy bez nazwy /obwodnicy/

 

87

 

ulica bez nazwy /obwodnica/

od ul. Jana Pawła II – do ul. Węgierskiej

 

87

 

ul. Węgierska

od ulicy bez nazwy /obwodnicy/ – do granicy miasta

 

87

gm. Stary Sącz

 

 

 

87

gm. Rytro

 

 

 

87

gm. Piwniczna-Zdrój

 

 

 

87

m. Piwniczna-Zdrój

ulica bez nazwy

od granicy miasta – do ul. Krakowskiej

 

87

 

ul. Krakowska

od ulicy bez nazwy – do ul. Rynek

 

87

 

ul. Rynek

od ul. Krakowskiej – do ul. Daszyńskiego

 

87

 

ul. Daszyńskiego

od ul. Rynek – do ul. Węgierskiej

 

87

 

ul. Węgierska

od ul. Daszyńskiego – do ulicy bez nazwy

 

87

 

ulica bez nazwy

od ul. Węgierskiej – do granicy miasta /państwa/

 

87

 

ul. Krynicka

od ul. Daszyńskiego – do ulicy bez nazwy

 

87

 

ulica bez nazwy

od ul. Krynickiej – do drogi powiatowej nr 1519 K

12

 

Powiat olkuski

 

 

 

94

gm. Bolesław

 

 

 

94

m. Olkusz

ulica bez nazwy /obwodnica centrum/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

94

gm. Olkusz

 

 

 

 

Powiat krakowski

 

 

 

94

gm. Jerzmanowice-Przeginia

 

 

 

94

gm. Wielka Wieś

 

 

 

94

m. na prawach powiatu Kraków

ul. Wielicka

od autostrady – do granicy miasta

 

 

Powiat wielicki

 

 

 

94

m. Wieliczka

ul. Krakowska

od granicy miasta – do granicy miasta

 

94

gm. Wieliczka

 

 

 

94

gm. Biskupice

 

 

 

94

gm. Niepołomice

 

 

 

94

gm. Gdów

 

 

 

94

gm. Kłaj

 

 

 

75

gm. Kłaj

 

od skrzyżowania DK75/DK94 w Targowisku

 

 

Powiat bocheński

 

 

 

75

gm. Bochnia

 

 

 

75

m. Bochnia

ul. Brodzińskiego

od granicy miasta – do ulicy bez nazwy /obwodnicy/

 

75

 

ulica bez nazwy /obwodnica/

od ul. Brodzińskiego – do ul. Brzeskiej

 

75

 

ul. Brzeska

od ulicy bez nazwy /obwodnicy/ – do granicy miasta

 

75

gm. Bochnia

 

 

 

75

gm. Rzezawa

 

 

 

 

Powiat brzeski

 

 

 

75

gm. Brzesko

 

 

 

75

m. Brzesko

ul. Kościuszki

od granicy miasta – do ul. ks. Jerzego Popiełuszki /obwodnicy/

 

75

 

ul. ks. Jerzego Popiełuszki /obwodnica/

od ul. Kościuszki – do skrzyżowania DK75/DK94

 

94

 

ul. ks. Jerzego Popiełuszki /obwodnica/

od skrzyżowania DK75/DK94 – do ul. Głowackiego

 

94

 

ul. Głowackiego

od ul. ks. Jerzego Popiełuszki /obwodnicy/ – do granicy miasta

 

94

gm. Brzesko

 

 

 

94

gm. Dębno

 

 

 

 

Powiat tarnowski

 

 

 

94

gm. Wojnicz

 

 

 

94

m. Wojnicz

ul. Ratnawy

od granicy miasta – do ulicy bez nazwy /obwodnicy/

 

94

 

ulica bez nazwy /obwodnica/

od ul. Ratnawy – do granicy miasta

 

94

gm. Wojnicz

 

 

 

94

gm. Tarnów

 

 

 

94

m. na prawach powiatu Tarnów

ul. Krakowska

od granicy miasta – do ulicy bez nazwy /obwodnicy/

 

94

 

ulica bez nazwy /obwodnica/

od ul. Krakowskiej – do granicy miasta

 

 

Powiat tarnowski

 

 

 

94

gm. Tarnów

 

 

 

94

m. na prawach powiatu Tarnów

ulica bez nazwy /obwodnica/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

 

Powiat tarnowski

 

 

 

94

gm. Tarnów

 

 

 

94

m. na prawach powiatu Tarnów

ulica bez nazwy /obwodnica/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

 

Powiat tarnowski

 

 

 

94

gm. Skrzyszów

 

 

 

94

m. na prawach powiatu Tarnów

ulica bez nazwy /obwodnica/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

 

Powiat tarnowski

 

 

 

73

gm. Skrzyszów

 

od skrzyżowania DK73/DK94

 

 

S71/ odcinek docelowego przebiegu drogi krajowej nr 7 (etap w klasie drogi ekspresowej); obecnie nie stanowi zasadniczego przebiegu drogi krajowej nr 7

Załącznik 2. [PRZEBIEG DRÓG KRAJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM]

Załącznik nr 2

PRZEBIEG DRÓG KRAJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Lp.

Numer drogi

Lokalizacja drogi

powiat – gmina/miasto

Przebieg dróg w miastach

Odcinki

1

2

3

4

5

 

 

Powiat częstochowski

 

 

1

1

gm. Kruszyna

 

 

 

1

gm. Mykanów

 

 

 

1

gm. Rędziny

 

 

 

1

gm. Mykanów

 

 

 

1

gm. Rędziny

 

 

 

1

gm. Mykanów

 

 

 

1

m. na prawach powiatu Częstochowa

al. Wojska Polskiego

od granicy miasta – do granicy miasta

 

 

Powiat częstochowski

 

 

 

1

gm. Poczesna

 

 

 

1

gm. Kamienica Polska

 

 

 

 

Powiat myszkowski

 

 

 

1

gm. Koziegłowy

 

 

 

1

m. Koziegłowy

ulica bez nazwy

od granicy miasta – do granicy miasta

 

1

gm. Koziegłowy

 

 

 

 

Powiat będziński

 

 

 

1

gm. Siewierz

 

 

 

1

m. Siewierz

ul. Warszawska

od granicy miasta – do granicy miasta

 

1

gm. Siewierz

 

 

 

1

m. na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza

ul. Manifestu Lipcowego

od granicy miasta – do początku drogi ekspresowej

 

S1

 

ul. Manifestu Lipcowego

od początku drogi ekspresowej – do granicy miasta

 

S1

m. na prawach powiatu Sosnowiec

ulica bez nazwy /droga ekspresowa/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

S1

m. na prawach powiatu Jaworzno

ulica bez nazwy /droga ekspresowa/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

S1

m. na prawach powiatu Mysłowice

ulica bez nazwy /droga ekspresowa/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

 

Powiat bieruńsko-lędziński

 

 

 

S1

m. Lędziny

ulica bez nazwy /droga ekspresowa/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

S1

m. na prawach powiatu Mysłowice

ulica bez nazwy /droga ekspresowa/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

 

Powiat bieruńsko-lędziński

 

 

 

S1

m. Lędziny

ulica bez nazwy /droga ekspresowa/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

S1

m. na prawach powiatu Katowice

ulica bez nazwy /droga ekspresowa/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

S1

m. na prawach powiatu Tychy

ulica bez nazwy /droga ekspresowa/

od granicy miasta – do ul. Beskidzkiej

 

1

 

ul. Beskidzka

od ulicy bez nazwy /drogi ekspresowej/ – do granicy miasta

 

 

Powiat pszczyński

 

 

 

1

gm. Kobiór

 

 

 

1

gm. Pszczyna

 

 

 

1

m. Pszczyna

ul. Górnośląska

od granicy miasta – do ul. Bielskiej

 

1

 

ul. Bielska

od ul. Górnośląskiej – do granicy miasta

 

1

gm. Goczałkowice-Zdrój

 

 

 

 

Powiat bielski

 

 

 

1

m. Czechowice-Dziedzice

ulica bez nazwy

od granicy miasta – do granicy miasta

 

1

m. na prawach powiatu Bielsko-Biała

ul. Warszawska

od granicy miasta – do skrzyżowania S1/S52

 

S1

 

ul. Niepodległości

od skrzyżowania S1/S52 do Alei św. Jana Pawła II

 

 

 

Aleje św. Jana Pawła II

od ul. Niepodległości do granicy miasta

 

 

Powiat bielski

 

 

 

S1

gm. Wilkowice

 

 

 

S1

gm. Buczkowice

 

 

 

 

Powiat żywiecki

 

 

 

S1

gm. Łodygowice

 

 

 

 

Powiat bielski

 

 

 

S1

gm. Buczkowice

 

 

 

 

Powiat żywiecki

 

 

 

S1

gm. Łodygowice

 

 

 

S1

gm. Lipowa

 

 

 

S1

gm. Łodygowice

 

 

 

S1

m. Żywiec

ulica bez nazwy /droga ekspresowa/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

S1

gm. Radziechowy-Wieprz

 

 

 

1

gm. Radziechowy-Wieprz

 

od końca drogi ekspresowej

 

1

gm. Węgierska Górka

 

 

 

1

gm. Milówka

 

 

 

S1

gm. Milówka

 

od początku drogi ekspresowej

 

S1

gm. Rajcza

 

 

 

 

Powiat tarnogórski

 

 

 

S11/

gm. Ożarowice

 

 

 

 

Powiat będziński

 

 

 

S11/

gm. Mierzęcice

 

 

 

S11/

gm. Siewierz

 

 

 

 

Powiat tarnogórski

 

 

 

A12/

gm. Ożarowice

 

 

 

 

Powiat będziński

 

 

 

A12/

gm. Bobrowniki

 

 

 

A12/

m. na prawach powiatu Piekary Śląskie

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

A12/

m. na prawach powiatu Bytom

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

 

Powiat tarnogórski

 

 

 

A12/

gm. Zbrosławice

 

 

 

A12/

m. na prawach powiatu Zabrze

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

 

Powiat tarnogórski

 

 

 

A12/

gm. Zbrosławice

 

 

 

A12/

m. na prawach powiatu Gliwice

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

 

Powiat gliwicki

 

 

 

A12/

gm. Gierałtowice

 

 

 

A12/

m. na prawach powiatu Gliwice

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

 

Powiat gliwicki

 

 

 

A12/

m. Knurów

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

A12/

gm. Gierałtowice

 

 

 

A12/

m. Knurów

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

 

Powiat rybnicki

 

 

 

A12/

m. Czerwionka-Leszczyny

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

A12/

gm. Czerwionka-Leszczyny

 

 

 

A12/

m. Czerwionka-Leszczyny

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

A12/

gm. Czerwionka-Leszczyny

 

 

 

A12/

m. na prawach powiatu Żory

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

A12/

m. na prawach powiatu Rybnik

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

A12/

m. na prawach powiatu Żory

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

 

Powiat rybnicki

 

 

 

A12/

gm. Świerklany

 

 

 

A12/

m. na prawach powiatu Żory

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

 

Powiat rybnicki

 

 

 

A12/

gm. Świerklany

 

 

 

 

Powiat wodzisławski

 

 

 

A12/

gm. Mszana

 

 

 

A12/

gm. Godów

 

 

 

A12/

gm. Gorzyce

 

 

 

A12/

gm. Godów

 

 

 

A12/

gm. Gorzyce

 

 

 

 

Powiat gliwicki

 

 

2

A4

gm. Rudziniec

 

 

 

A4

m. na prawach powiatu Gliwice

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

 

Powiat gliwicki

 

 

 

A4

gm. Sośnicowice

 

 

 

A4

m. na prawach powiatu Gliwice

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

 

Powiat gliwicki

 

 

 

A4

gm. Pilchowice

 

 

 

A4

m. na prawach powiatu Gliwice

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

 

Powiat gliwicki

 

 

 

A4

gm. Gierałtowice

 

 

 

A4

m. na prawach powiatu Zabrze

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

A4

m. na prawach powiatu Ruda Śląska

al. Piastów Śląskich /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

A4

m. na prawach powiatu Chorzów

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

A4

m. na prawach powiatu Katowice

ul. Kochłowicka

od granicy miasta – do al. Górnośląskiej

 

A4

 

al. Górnośląska

od ul. Kochłowickiej – do ul. Murckowskiej

 

A4

 

bez nazwy /autostrada/

od ul. Murckowskiej – do granicy miasta

 

A4

m. na prawach powiatu Mysłowice

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

 

Powiat bieruńsko-lędziński

 

 

 

A4

m. Imielin

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

A4

m. na prawach powiatu Jaworzno

bez nazwy /autostrada/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

 

Powiat lubliniecki

 

 

3

11

gm. Ciasna

 

 

 

11

gm. Kochanowice

 

 

 

11

m. Lubliniec

ulica bez nazwy /obwodnica/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

11

gm. Pawonków

 

 

 

11

m. Lubliniec

ulica bez nazwy /obwodnica/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

11

gm. Pawonków

 

 

 

11

m. Lubliniec

ulica bez nazwy /obwodnica/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

 

Powiat tarnogórski

 

 

 

11

gm. Tworóg

 

 

 

11

m. Tarnowskie Góry

ul. Zagórska

od granicy miasta – do ul. Obwodowej

 

11

 

ul. Obwodowa

od ul. Zagórskiej – do ul. Korola

 

11

 

ul. Korola

od ul. Obwodowej – do granicy miasta

 

11

m. na prawach powiatu Bytom

ul. Strzelców Bytomskich

od granicy miasta – do ul. Wrocławskiej

 

11

 

ul. Powstańców Warszawskich

od ul. Wrocławskiej – do pl. Wolskiego

 

 

Powiat gliwicki

 

 

4

40

gm. Rudziniec

 

 

 

40

m. Pyskowice

ul. Mickiewicza

od granicy miasta – do ul. Toszeckiej

 

 

Powiat kłobucki

 

 

5

42

gm. Lipie

 

 

 

 

Powiat kłobucki

 

 

6

43

gm. Krzepice

 

 

 

43

m. Krzepice

ulica bez nazwy /obwodnica/

od granicy miasta – do ul. Częstochowskiej

 

43

 

ul. Częstochowska

od ulicy bez nazwy /obwodnicy/ – do granicy miasta

 

43

gm. Opatów

 

 

 

43

m. Kłobuck

ul. Górnicza

od granicy miasta – do ul. Wojska Polskiego

 

43

 

ul. Wieluńska

od ul. Wojska Polskiego – do ronda

 

43

 

ul. Częstochowska

od ronda – do granicy miasta

 

43

gm. Kłobuck

 

 

 

43

m. na prawach powiatu Częstochowa

ul. św. Rocha

od granicy miasta – do ul. Okulickiego

 

43

 

ul. Okulickiego

od ul. św. Rocha – do ul. św. Krzysztofa

 

43

 

ul. św. Krzysztofa

od ul. Okulickiego – do ul. św. Jadwigi

 

43

 

ul. św. Jadwigi

od ul. św. Krzysztofa – do ul. św. Barbary

 

43

 

ul. św. Barbary

od ul. św. Jadwigi – do ul. św. Kazimierza

 

43

 

ul. św. Augustyna

od ul. św. Barbary – do ul. Pułaskiego

 

43

 

ul. św. Kazimierza

od ul. Pułaskiego – do ul. św. Barbary

 

43

 

ul. Pułaskiego

od ul. św. Kazimierza – do al. Bohaterów Monte Cassino

 

43

 

al. Bohaterów Monte Cassino

od ul. Pułaskiego – do ul. Jagiellońskiej

 

43

 

ul. Jagiellońska

od al. Bohaterów Monte Cassino – do al. Wojska Polskiego

7

44

m. na prawach powiatu Gliwice

ul. Pszczyńska

od drogi nr 4 /autostrady/ – do granicy miasta

 

Powiat gliwicki

 

 

 

44

gm. Gierałtowice

 

 

 

 

Powiat mikołowski

 

 

 

44

m. Mikołów

ul. Gliwicka

od granicy miasta – do ul. Cieszyńskiej

 

44

 

ul. Cieszyńska

od ul. Gliwickiej – do ul. Beskidzkiej

 

44

 

ul. Beskidzka

od ul. Cieszyńskiej – do ul. Krakowskiej

 

44

 

ul. Krakowska

od ul. Beskidzkiej – do granicy miasta

 

44

m. na prawach powiatu Tychy

ul. Mikołowska

od granicy miasta – do ul. Oświęcimskiej

 

44

 

ul. Oświęcimska

od ul. Mikołowskiej – do ul. Turyńskiej

 

44

 

ul. Turyńska

od ul. Oświęcimskiej – do granicy miasta

 

 

Powiat bieruńsko-lędziński

 

 

 

44

m. Bieruń

ul. Turyńska

od granicy miasta – do ul. Warszawskiej

 

44

 

ul. Warszawska

od ul. Turyńskiej – do granicy miasta

 

 

Powiat raciborski

 

 

8

45

gm. Krzyżanowice

 

 

 

45

m. Racibórz

ul. Hulczyńska

od granicy miasta – do ul. Bogumińskiej

 

45

 

ul. Bogumińska

od ul. Hulczyńskiej – do ul. Jana Pawła II

 

45

 

ul. Jana Pawła II

od ul. Bogumińskiej – do ul. Starowiejskiej

 

45

 

ul. Starowiejska

od ul. Jana Pawła II – do ul. Głubczyckiej

 

45

 

ul. Głubczycka

od ul. Starowiejskiej – do ul. Kozielskiej

 

45

 

ul. Kozielska

od ul. Głubczyckiej – do ul. Kwiatowej

 

45

 

ul. Kwiatowa

od ul. Kozielskiej – do granicy miasta

 

45

gm. Rudnik

 

 

 

 

Powiat lubliniecki

 

 

9

46

gm. Pawonków

 

 

 

11

gm. Pawonków

 

od skrzyżowania DK46/DK11

 

11

m. Lubliniec

ulica bez nazwy /obwodnica/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

11

gm. Pawonków

 

 

 

11

m. Lubliniec

ulica bez nazwy /obwodnica/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

11

gm. Kochanowice

 

 

 

46

gm. Kochanowice

 

od skrzyżowania DK46/DK11

 

46

m. Lubliniec

ulica bez nazwy /obwodnica/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

46

gm. Kochanowice

 

 

 

46

gm. Herby

 

 

 

 

Powiat częstochowski

 

 

 

46

m. Blachownia

ul. Lubliniecka

od granicy miasta – do granicy miasta

 

46

gm. Blachownia

 

 

 

46

m. na prawach powiatu Częstochowa

ul. Przejazdowa

od granicy miasta – do ul. Głównej

 

46

 

ul. Główna

od ul. Przejazdowej – do ul. św. Jadwigi

 

43

 

ul. św. Jadwigi

od ul. Głównej – do ul. św. Krzysztofa

 

43

 

ul. św. Krzysztofa

od ul. św. Jadwigi – do ul. Okulickiego

 

46

 

ul. Okulickiego

od ul. św. Krzysztofa – do ul. Szajnowicza-Iwanowa

 

46

 

ul. Szajnowicza-Iwanowa

od ul. Okulickiego – do al. Jana Pawła II

 

46

 

al. Jana Pawła II

od ul. Szajnowicza-Iwanowa – do al. Wojska Polskiego

 

1

 

al. Wojska Polskiego

od al. Jana Pawła II – do ul. Bugajskiej

 

46

 

ul. Bugajska

od al. Wojska Polskiego – do granicy miasta

 

 

Powiat częstochowski

 

 

 

46

gm. Olsztyn

 

 

 

46

gm. Janów

 

 

 

46

gm. Lelów

 

 

 

 

Powiat zawierciański

 

 

 

46

gm. Irządze

 

 

 

 

Powiat częstochowski

 

 

 

46

gm. Lelów

 

 

 

 

Powiat zawierciański

 

 

 

46

gm. Szczekociny

 

 

 

46

m. Szczekociny

ul. Lelowska

od granicy miasta – do ul. Śląskiej

 

 

Powiat cieszyński

 

 

10

S52

m. Cieszyn

ul. Graniczna

od granicy miasta /państwa/ – do granicy miasta

 

S52

gm. Dębowiec

 

 

 

S52

gm. Skoczów

 

 

 

S52

m. Skoczów

ulica bez nazwy /droga ekspresowa/

od granicy miasta – do granicy miasta

 

S52

gm. Skoczów

 

 

 

 

Powiat bielski

 

 

 

S52

gm. Jasienica

 

 

 

S52

m. na prawach powiatu Bielsko-Biała

ul. Bohaterów Monte Cassino

od granicy miasta – do skrzyżowania S1/S52

 

S1

 

ul. Niepodległości

od skrzyżowania S1/S52 do Alei św. Jana Pawła II

 

 

 

Aleje św. Jana Pawła II

od ul. Niepodległości do skrzyżowania S1/DK52

 

52

 

ul. Żywiecka

od skrzyżowania S1/DK52 – do ul. Krakowskiej

 

52

 

ul. Krakowska

od ul. Żywieckiej – do granicy miasta

 

 

Powiat bielski

 

 

 

52

gm. Kozy

 

 

 

52

gm. Porąbka

 

 

 

 

Powiat raciborski

 

 

11

78

gm. Krzyżanowice

 

 

 

 

Powiat wodzisławski

 

 

 

78

gm. Gorzyce

 

 

 

78

m. Wodzisław Śląski

ul. Bogumińska

od granicy miasta – do ul. Witosa

 

78

 

ul. Witosa

od ul. Bogumińskiej – do ul. Rybnickiej

 

78

 

ul. Rybnicka

od ul. Witosa – do granicy miasta

 

78

m. Radlin

ul. Rybnicka

od granicy miasta – do granicy miasta

 

78

m. na prawach powiatu Rybnik

ul. Wodzisławska

od granicy miasta – do ul. Reymonta

 

78

 

ul. Reymonta

 od ul. Wodzisławskiej – do ul. Kotucza

 

78

 

ul. Kotucza

od ul. Reymonta – do ul. Gliwickiej

 

78

 

ul. Gliwicka

od ul. Kotucza – do ul. Rybnickiej

 

78

 

ul. Rybnicka

od ul. Gliwickiej – do granicy miasta

 

 

Powiat gliwicki

 

 

 

78

gm. Pilchowice

 

 

 

78

m. na prawach powiatu Gliwice

ul. Rybnicka

od granicy miasta – do ul. Nowy Świat

 

78

 

ul. Nowy Świat

od ul. Jana Pawła II – do ul. Wrocławskiej

 

78

 

ul. Wrocławska

od ul. Nowy Świat – do ul. Strzody

 

78

 

ul. Strzody

od ul. Wrocławskiej – do ul. kard. Wyszyńskiego

 

78

 

ul. Jana Pawła II

od ul. Dworcowej – do ul. Nowy Świat

 

78

 

ul. Dworcowa

od ul. Jana Pawła II – do ul. kard. Wyszyńskiego

 

78

 

ul. kard. Wyszyńskiego

od ul. Strzody – do pl. Piłsudskiego

 

78

 

pl. Piłsudskiego

 

 

78

 

ul. Orlickiego

od pl. Piłsudskiego – do ul. Portowej

 

78

 

ul. Śliwki

od ul. Portowej – do ul. Toszeckiej

 

78

 

ul. Świętojańska

od ul. Toszeckiej – do ul. Tarnogórskiej

 

78

 

ul. Tarnogórska

od ul. Świętojańskiej – do granicy miasta

 

 

Powiat tarnogórski

 

 

 

78

gm. Zbrosławice

 

 

 

78

m. na prawach powiatu Zabrze

ul. Witosa

od granicy miasta – do granicy miasta

 

 

Powiat tarnogórski

 

 

 

78

gm. Zbrosławice

 

 

 

78

m. na prawach powiatu Bytom

ul. Żołnierska

od granicy miasta – do granicy miasta

 

 

Powiat tarnogórski

 

 

 

78

m. Tarnowskie Góry

ul. Gliwicka

od granicy miasta – do ul. Obwodowej

 

11

 

ul. Obwodowa

od ul. Gliwickiej – do ul. Korola

 

78

 

ul. Obwodowa

od ul. Korola – do ul. Nakielskiej /granica miasta/

 

78

gm. Świerklaniec

 

 

 

 

 

 

 

 

78

gm. Ożarowice

 

 

 

 

Powiat będziński

 

 

 

78

gm. Bobrowniki

 

 

 

 

Powiat tarnogórski

 

 

 

78

gm. Ożarowice

 

 

 

 

Powiat będziński

 

 

 

78 

gm. Mierzęcice

 

 

 

78

m. Siewierz

ul. Bytomska

od granicy miasta – do ulicy bez nazwy /obwodnicy/

 

78

 

ulica bez nazwy /obwodnica/

od ul. Bytomskiej – do ul. Oleśnickiego

 

78

 

ul. Oleśnickiego

od ulicy bez nazwy /obwodnicy/ – do granicy miasta

 

 

Powiat zawierciański

 

 

 

78

m. Poręba

ul. Górnośląska

od granicy miasta – do ul. gen. Ziętka

 

78

 

ul. gen. Ziętka

od ul. Górnośląskiej – do ul. Armii Ludowej

 

78

 

ul. Armii Ludowej

od ul. gen. Ziętka – do ul. Wyzwolenia

 

78

 

ul. Wyzwolenia

od ul. Armii Ludowej – do ul. Armii Krajowej

 

78

 

ul. Armii Krajowej

od ul. Wyzwolenia – do granicy miasta

 

78

m. Zawiercie

ul. Wojska Polskiego

od granicy miasta – do ul. Paderewskiego

 

78

 

ul. Paderewskiego

od ul. Wojska Polskiego – do ul. Siewierskiej

 

78

 

ul. Siewierska

od ul. Paderewskiego – do ul. Jurajskiej

 

78

 

ul. Jurajska

od ul. Siewierskiej – do ul. Grobla

 

78

 

ul. Grobla

od ul. Jurajskiej – do granicy miasta

 

78

gm. Kroczyce

 

 

 

78

gm. Irządze

 

 

 

78

gm. Szczekociny

 

 

 

78

m. Szczekociny

ul. Śląska

od granicy miasta – do pl. Kościuszki

 

78

 

pl. Kościuszki

od ul. Śląskiej – do ul. Kościelnej

 

78

 

ul. Kościelna

od pl. Kościuszki – do ul. Żeromskiego

 

78

 

ul. Żeromskiego

od ul. Kościelnej – do granicy miasta

 

78

gm. Szczekociny

 

 

 

79

m. na prawach powiatu Jaworzno

ul. Krakowska

od granicy miasta – do ulicy bez nazwy

12

79

 

ulica bez nazwy

od ul. Krakowskiej – do ul. Grunwaldzkiej

 

79

 

ul. Grunwaldzka

od ulicy bez nazwy – do ul. Katowickiej

 

79

 

ul. Katowicka

od ul. Grunwaldzkiej – do granicy miasta

 

 

 

 

 

 

79

m. na prawach powiatu Sosnowiec

ul. Orląt Lwowskich

od granicy miasta – do granicy miasta

 

 

 

 

 

 

79

m. na prawach powiatu Mysłowice

ul. Krakowska

od granicy miasta – do ul. Katowickiej

 

 

 

ul. Katowicka

od ul. Krakowskiej – do granicy miasta

 

79

m. na prawach powiatu Katowice

ul. Krakowska

od granicy miasta – do ul. Bagiennej

 

79

 

ul. Bagienna

od ul. Krakowskiej – do al. W. Roździeńskiego

 

79

 

al. W. Roździeńskiego

od ul. Bagiennej – do ronda gen. J. Ziętka

 

79

 

rondo gen. J. Ziętka

 

 

79

 

ul. Chorzowska

od ronda gen. J. Ziętka – do granicy miasta

 

79

m. na prawach powiatu Chorzów

ul. Katowicka

od granicy miasta – do granicy miasta

 

79

m. na prawach powiatu Bytom

ul. Chorzowska

od granicy miasta – do ul. Siemianowickiej

 

81

m. na prawach powiatu Katowice

ul. 73 Pułku Piechoty

od ul. Pszczyńskiej – do ul. Kolejowej

13

81

 

ul. Kolejowa

od ul. 73 Pułku Piechoty – do ul. Kościuszki

 

81

 

ul. Kościuszki

od ul. Kolejowej – do granicy miasta

 

 

Powiat mikołowski

 

 

 

81

m. Mikołów

ul. Katowicka

od granicy miasta – do ul. Cieszyńskiej

 

81

 

ul. Cieszyńska

od ul. Katowickiej – do ul. Gliwickiej

 

44

 

ul. Cieszyńska

od ul. Gliwickiej – do granicy miasta

 

81

m. Łaziska Górne

ulica bez nazwy

od granicy miasta – do granicy miasta

 

81

m. Orzesze

ul. Centralna

od granicy miasta – do granicy miasta

 

81

m. na prawach powiatu Żory

ul. Katowicka

od granicy miasta – do ul. Kościuszki

 

81

 

ul. Kościuszki

od ul. Katowickiej – do granicy miasta

 

 

Powiat pszczyński

 

 

 

81

gm. Pawłowice

 

 

 

 

Powiat cieszyński

 

 

 

81

gm. Strumień

 

 

 

81

m. Strumień

ul. Wiślańska

od granicy miasta – do granicy miasta

 

81

gm. Strumień

 

 

 

81

gm. Skoczów

 

 

 

81

m. Skoczów

ul. Katowicka

od granicy miasta – do granicy miasta

 

81

gm. Skoczów

 

 

 

 

Powiat będziński

 

 

14

86

gm. Siewierz

 

 

 

86

m. na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza

ulica bez nazwy

od granicy miasta – do granicy miasta

 

 

Powiat będziński

 

 

 

86

gm. Psary

 

 

 

86

m. Będzin

ulica bez nazwy

od granicy miasta – do granicy miasta

 

86

m. na prawach powiatu Sosnowiec

ulica bez nazwy

od granicy miasta – do ul. Małobądzkiej

 

S86

m. na prawach powiatu Sosnowiec

ulica bez nazwy /droga ekspresowa/

od ul. Małobądzkiej – do granicy miasta

 

S86

m. na prawach powiatu Katowice

al. W. Roździeńskiego /droga ekspresowa/

od granicy miasta – do ul. Bohaterów Monte Cassino

 

86

 

al. W. Roździeńskiego

od ul. Bohaterów Monte Cassino – do ul. Murckowskiej

 

86

 

ul. Murckowska

od al. W. Roździeńskiego – do ul. Pszczyńskiej

 

86

 

ul. Pszczyńska

od ul. Murckowskiej – do ul. Bielskiej

 

86

 

ul. Bielska

od ul. Pszczyńskiej – do granicy miasta

 

86

m. na prawach powiatu Tychy

ul. Beskidzka

od granicy miasta – do ulicy bez nazwy

 

 

Powiat gliwicki

 

 

15

A4

gm. Rudziniec

 

 

 

88

gm. Rudziniec

 

od skrzyżowania A4/DK88

 

88

m. na prawach powiatu Gliwice

al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

od granicy miasta – do granicy miasta

 

88

m. na prawach powiatu Zabrze

al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

od granicy miasta – do granicy miasta

 

88

m. na prawach powiatu Bytom

al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

od granicy miasta – do ul. Miechowickiej

 

 

Powiat częstochowski

 

 

16

91

gm. Kruszyna

 

 

 

91

gm. Kłomnice

 

 

 

91

gm. Rędziny

 

 

 

91

m. na prawach powiatu Częstochowa

ul. Rędzińska

od granicy miasta – do ul. Warszawskiej

 

91

 

ul. Warszawska

od ul. Rędzińskiej – do al. Jana Pawła II

 

 

Powiat gliwicki

 

 

17

94

gm. Toszek

 

 

 

94

m. Toszek

ul. Strzelecka

od granicy miasta – do ul. Gliwickiej

 

94

 

ul. Gliwicka

od ul. Strzeleckiej – do granicy miasta

 

94

gm. Toszek

 

 

 

94

m. Pyskowice

ul. Toszecka

od granicy miasta – do ul. Gliwickiej

 

94

 

ul. Bytomska

od ul. Gliwickiej – do granicy miasta

 

 

Powiat tarnogórski

 

 

 

94

gm. Zbrosławice

 

 

 

94

m. na prawach powiatu Zabrze

ul. Krakowska

od granicy miasta – do granicy miasta

 

94

m. na prawach powiatu Bytom

ul. Frenzla

od granicy miasta – do ul. Miechowickiej

 

94

 

ul. Miechowicka

od ul. Frenzla – do ul. Wrocławskiej

 

94

 

ul. Wrocławska

od ul. Miechowickiej – do ul. Kolejowej

 

94

 

ul. Kolejowa

od ul. Wrocławskiej – do pl. Wolskiego

 

94

 

pl. Wolskiego

od ul. Kolejowej – do ul. Miarki

 

94

 

ul. Miarki

od pl. Wolskiego – do ul. Chorzowskiej

 

94

 

ul. Siemianowicka

od ul. Chorzowskiej – do granicy miasta

 

94

 

ul. Witczaka

od ul. Siemianowickiej – do ul. Piłsudskiego

 

94

 

ul. Piłsudskiego

od ul. Witczaka – do ul. Kwietniewskiego

 

94

 

ul. Kwietniewskiego

od ul. Piłsudskiego – do ul. Jainty

 

94

 

ul. Jainty

od ul. Kwietniewskiego – do ul. Wrocławskiej

 

94

 

ul. Wrocławska

od ul. Jainty – do ul. Kolejowej

 

94

m. na prawach powiatu Piekary Śląskie

ul. Harcerska

od granicy miasta – do ul. ks. Jana Frenzla

 

94

 

ul. ks. Jana Frenzla

od ul. Harcerskiej – do granicy miasta

 

94

m. na prawach powiatu Siemianowice Śląskie

ul. Wrocławska

od granicy miasta – do ul. Krupanka

 

94

 

ul. Krupanka

od ul. Wrocławskiej – do granicy miasta

 

 

Powiat będziński

 

 

 

94

m. Czeladź

ul. Staszica

od granicy miasta – do ul. Będzińskiej

 

94

 

ul. Będzińska

od ul. Staszica – do granicy miasta

 

94

m. Będzin

ulica bez nazwy

od granicy miasta – do ulicy bez nazwy /drogi nr 86/

 

86

 

ulica bez nazwy

od ulicy bez nazwy /drogi nr 94/ – do granicy miasta

 

86

m. na prawach powiatu Sosnowiec

ulica bez nazwy

od granicy miasta – do al. Zagłębia Dąbrowskiego

 

94

 

al. Zagłębia Dąbrowskiego

od ulicy bez nazwy /drogi nr 86/ – do granicy miasta

 

94

m. na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza

ul. Katowicka

od granicy miasta – do granicy miasta

 

 

Powiat będziński

 

 

 

94

m. Sławków

ulica bez nazwy

od granicy miasta – do granicy miasta

 


S11/ odcinek docelowego przebiegu drogi ekspresowej S1 (etap); obecnie nie stanowi zasadniczego przebiegu drogi krajowej nr 1

A12/ odcinek docelowego przebiegu autostrady A1 (etap); obecnie nie stanowi zasadniczego przebiegu drogi krajowej nr 1

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Trusiński

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama