reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 3 sierpnia 2016 r.

w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych

Na podstawie art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa zakres informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach cząstkowych, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zwanych dalej „kwalifikacjami nadawanymi po ukończeniu studiów podyplomowych”.

§ 2. [Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji]

W Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji gromadzi się informacje o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych:

1) informacje ogólne o kwalifikacji:

a) nazwę kwalifikacji,

b) nazwę dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji, o którym mowa w art. 167 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.2)),

c) poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji,

d) odniesienie do poziomu Sektorowych Ram Kwalifikacji, o ile właściwa sektorowa rama istnieje i jest włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,

e) czas trwania studiów podyplomowych oraz liczbę punktów ECTS,

f) krótką charakterystykę kwalifikacji, obejmującą informacje o działaniach lub zadaniach, które potrafi wykonywać osoba posiadająca kwalifikację,

g) uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji,

h) informację na temat grup osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji,

i) zapotrzebowanie na kwalifikację, przedstawione w kontekście trendów na rynku pracy, rozwoju nowych technologii, potrzeb społecznych, strategii rozwoju kraju lub regionu,

j) typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji,

k) odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze;

2) efekty kształcenia wymagane dla kwalifikacji;

3) nazwę, siedzibę i adres podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej studia podyplomowe, instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk lub instytutu badawczego nadających kwalifikację;

4) datę uruchomienia studiów podyplomowych;

5) datę zakończenia prowadzenia studiów podyplomowych;

6) datę włączenia kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;

7) kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 860, 1187, 1240, 1268, 1767 i 1923 oraz z 2016 r. poz. 64, 907, 908 i 1010.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama