reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 5 sierpnia 2016 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów i starszych asystentów prokuratorów

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Czynności wykonywane przez asystentów i starszych asystentów prokuratorów]

Asystenci i starsi asystenci prokuratorów, zwani dalej „asystentami”, wykonują czynności w Prokuraturze Krajowej oraz w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych.

§ 2. [Zadania wykonywane przez asystenta w prokuraturze regionalnej, okręgowej lub rejonowej]

1. Asystent w prokuraturze regionalnej, okręgowej lub rejonowej wykonuje bieżące czynności nadzoru nad dochodzeniem, do których należy:

1) systematyczne zapoznawanie się z aktami sprawy i zwracanie szczególnej uwagi na:

a) zakres przedmiotowy i podmiotowy postępowania,

b) sposób realizacji celów postępowania przygotowawczego,

c) szybkość i trafność podejmowania pierwszych czynności po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie,

d) sposób dokumentowania ustnych zawiadomień o przestępstwie oraz zasadność wszczynania dochodzeń,

e) prawidłowość przyjętych w dochodzeniu kierunków postępowania,

f) prawidłowość przeprowadzenia i utrwalania dowodów,

g) szybkość postępowania, a zwłaszcza koncentrację czynności,

h) prawidłowość postępowania z dowodami rzeczowymi,

i) prawidłowość przeprowadzenia czynności związanych z wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów,

j) realizację uprawnień procesowych uczestników postępowania,

k) sposób weryfikacji zeznań świadków i wyjaśnień podejrzanych,

l) przestrzeganie zasad biurowości, w szczególności poprawności ułożenia materiałów sprawy, numeracji akt, szaty graficznej oraz wykonania obowiązku anonimizacji danych adresowych;

2) badanie terminowości nadsyłania przez Policję lub inne uprawnione organy akt dochodzenia z wnioskiem o przedłużenie czasu jego trwania;

3) badanie poziomu czynności procesowych oraz wydanych w toku dochodzenia zarządzeń i postanowień.

2. Spostrzeżenia i uwagi dotyczące pracy dochodzeniowej, wynikające z nadzoru, asystent przekazuje prokuratorowi w formie notatki urzędowej, a następnie wykonuje czynności wynikające z polecenia prokuratora.

§ 3. [Samodzielne czynności administracyjne asystenta w Prokuraturze Krajowej, prokuraturze regionalnej, okręgowej lub rejonowej]

1. Do samodzielnych czynności administracyjnych asystenta w Prokuraturze Krajowej, prokuraturze regionalnej, okręgowej lub rejonowej należy:

1) kontrola terminowości sporządzania opinii przez biegłych;

2) wstępna kontrola pod względem formalnym i merytorycznym dokumentów dotyczących wypłat wynagrodzeń biegłych i innych kosztów postępowania;

3) sprawdzanie terminowości i prawidłowości wykonywania zarządzeń prokuratora przez sekretariat;

4) sprawdzanie terminowości i prawidłowości czynności sekretariatu w postępowaniach zawieszonych oraz sprawdzanie, czy przyczyny zawieszenia trwają nadal;

5) cenzura korespondencji podejrzanych, wobec których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania;

6) sporządzanie projektów odpowiedzi na pisma wpływające do danej sprawy, niestanowiące wniosków procesowych;

7) gromadzenie orzecznictwa i literatury przydatnych do prowadzenia postępowania karnego;

8) wypełnianie kart statystycznych;

9) sporządzanie projektów decyzji kończących postępowania przygotowawcze;

10) sporządzanie projektów innych decyzji procesowych związanych z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych.

2. Czynności wymienione w ust. 1 pkt 1–5 asystent dokumentuje w formie notatki urzędowej, którą przedstawia prokuratorowi.

§ 4. [Dodatkowe zadania zlecane asystentowi w Prokuraturze Krajowej]

Asystentowi w Prokuraturze Krajowej można również zlecić:

1) sporządzanie projektów decyzji administracyjnych i innych rozstrzygnięć;

2) przygotowywanie projektów zarządzeń i wystąpień Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego;

3) wykonywanie innych czynności wskazanych przez przełożonego.

§ 5. [Wykaz wykonywanych czynności w formie określonej przez kierownika jednostki organizacyjnej prokuratury]

Asystent prowadzi wykaz wykonywanych czynności w formie określonej przez kierownika jednostki organizacyjnej prokuratury, w której asystent jest zatrudniony.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów prokuratorów (Dz. U. poz. 293), które traci moc na podstawie art. 73 pkt 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 178) z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chronos-Investment Sp. z o. o.

Usługi księgowe i doradztwo podatkowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama