reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 7 września 2016 r.

w sprawie identyfikacji banku w systemie teleinformatycznym obsługującym zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego

Na podstawie art. 112d ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące identyfikacji banku w systemie teleinformatycznym, sposób posługiwania się podpisem elektronicznym na potrzeby autoryzacji treści przesyłanych w tym systemie oraz wymagania w zakresie doręczania korespondencji za jego pośrednictwem.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) koncie – rozumie się przez to zbiór danych określających użytkownika wraz z zasobami systemu teleinformatycznego przyporządkowanymi do tego użytkownika;

2) odbiorze pisma – rozumie się przez to poprzedzone uwierzytelnieniem pobranie doręczanego pisma;

3) piśmie – rozumie się przez to dane z systemu teleinformatycznego obejmujące treść związaną z prowadzeniem egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego;

4) systemie teleinformatycznym – rozumie się przez to system teleinformatyczny obsługujący zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, o którym mowa w art. 112c ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;

5) użytkowniku – rozumie się przez to bank, sądowy organ egzekucyjny lub administracyjny organ egzekucyjny, który ma założone konto w systemie teleinformatycznym.

§ 3. [Identyfikacja banku w systemie teleinformatycznym]

Bank, jako użytkownik, podlega identyfikacji w systemie teleinformatycznym przy użyciu wykorzystywanego w ramach systemu teleinformatycznego środka identyfikacji elektronicznej opartego o certyfikat podpisu cyfrowego.

§ 4. [Autoryzacja treści pisma]

W celu autoryzacji treści pisma składa się kwalifikowany podpis elektroniczny.

§ 5. [Ochrona poufności]

W celu ochrony poufności informacji zawartych w pismach transmisja danych jest szyfrowana za pomocą protokołu TLS.

§ 6. [Doręczanie pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego]

W celu doręczenia pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego pismo jest umieszczane w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający użytkownikowi odbiór pisma za pośrednictwem konta danego użytkownika.

§ 7. [Sposoby doręczania pisma]

Doręczenie pisma odbywa się:

1) przy użyciu interfejsu użytkownika tego systemu teleinformatycznego lub

2) w drodze wymiany danych pomiędzy systemem teleinformatycznym a systemem informatycznym użytkownika realizowanej z wykorzystaniem rozwiązań opartych na modelu usługowym.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r.

Minister Finansów: P. Szałamacha


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 559, 978, 1166, 1223, 1260, 1311, 1348, 1357, 1513, 1634, 1830, 1844, 1854, 1864 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 615, 904, 996 i 1177.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KPMG Sp. z o.o.

Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama