REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2016 poz. 2301

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzory dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług]

Określa się wzór:

1) zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie wzorów]

Wzory dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 539, z późn. zm.3)) mogą być stosowane nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 3. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 539, z późn. zm.3)).

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 846, 960, 1052, 1206, 1228, 1579, 1948 i 2024.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. poz. 1471, z 2007 r. poz. 1862, z 2008 r. poz. 1331, z 2009 r. poz. 1543, z 2011 r. poz. 229 i 800 oraz z 2015 r. poz. 2208.

Załącznik 1. [VAT-R]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 27 grudnia 2016 r. (poz. 2301)

Załącznik nr 1

VAT-R

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [VAT-5]

Załącznik nr 2

VAT-5

infoRgrafika

Załącznik 3. [VAT-5UE]

Załącznik nr 3

VAT-5UE

infoRgrafika

Załącznik 4. [VAT-Z]

Załącznik nr 4

VAT-Z

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-30
  • Data wejścia w życie: 2017-01-01
  • Data obowiązywania: 2017-01-01
  • Dokument traci ważność: 2020-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA