Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1646

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 5 lipca 2022 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Forty Nyskie (PLH160001)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Forty Nyskie]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Forty Nyskie (PLH1600012)), obejmujący obszar 53,09 ha, położony w województwie opolskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: wz. M. Golińska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK FORTY NYSKIE (PLH160001)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 5 lipca 2022 r. (Dz. U. poz. 1646)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK FORTY NYSKIE (PLH160001)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

291996,08

381250,47

2

291978,28

381257,47

3

291880,47

381303,92

4

291822,20

381332,11

5

291812,76

381306,62

6

291815,43

381306,57

7

291790,76

381237,17

8

291794,81

381231,65

9

291831,69

381147,50

10

291831,72

381143,36

11

291819,28

381129,58

12

291814,67

381123,01

13

291801,93

381104,83

14

291803,87

381103,41

15

291805,67

381100,92

16

291798,70

381088,50

17

291793,94

381080,01

18

291786,74

381067,50

19

291775,22

381033,88

20

291761,77

380983,98

21

291765,34

380984,14

22

291771,50

380980,82

23

291774,92

380988,06

24

291775,04

380988,31

25

291774,09

380990,10

26

291783,39

381007,36

27

291785,00

381010,58

28

291860,34

380970,05

29

291848,73

380948,08

30

291823,99

380901,50

31

291824,11

380901,45

32

291884,15

380880,56

33

291900,14

380910,01

34

291927,59

380897,54

35

291932,57

380880,10

36

291920,79

380863,14

37

291961,54

380840,16

38

291961,67

380836,96

39

291967,39

380842,48

40

291971,73

380837,97

41

291985,80

380832,05

42

291988,13

380830,60

43

291990,12

380828,33

44

291991,40

380825,93

45

291991,86

380823,31

46

291991,83

380820,15

47

291990,71

380817,36

48

291989,16

380815,14

49

291987,55

380813,72

50

291985,80

380812,68

51

291983,81

380811,99

52

291981,67

380811,73

53

291979,62

380811,75

54

291977,46

380812,27

55

291962,82

380819,06

56

291952,07

380829,01

57

291905,21

380850,10

58

291865,65

380754,79

59

291919,03

380739,56

60

291914,61

380736,15

61

291897,42

380723,10

62

291887,86

380713,78

63

291877,25

380706,11

64

291865,65

380699,60

65

291857,20

380696,82

66

291855,47

380693,01

67

291858,57

380690,11

68

291873,40

380671,20

69

291900,71

380637,00

70

291915,92

380622,76

71

291919,60

380613,72

72

291924,86

380606,58

73

291930,44

380599,81

74

291937,08

380592,82

75

291943,32

380584,64

76

291948,24

380577,62

77

291952,71

380570,61

78

291957,35

380565,40

79

291961,08

380559,98

80

291962,77

380556,72

81

291963,81

380551,71

82

291964,06

380546,48

83

291963,79

380538,24

84

291964,94

380529,64

85

291965,26

380522,58

86

291965,14

380516,23

87

291932,40

380520,41

88

291914,34

380522,30

89

291903,86

380523,23

90

291898,11

380519,39

91

291833,62

380475,25

92

291822,12

380461,06

93

291819,62

380458,41

94

291777,91

380416,27

95

291772,90

380411,20

96

291771,95

380411,49

97

291695,62

380341,95

98

291629,56

380255,11

99

291562,20

380238,27

100

291491,46

380253,43

101

291499,89

380047,96

102

291496,52

380007,54

103

291481,36

379957,02

104

291445,99

379909,86

105

291341,58

379886,29

106

291315,87

379813,98

107

291331,01

379810,50

108

291430,74

379787,60

109

291442,44

379782,96

110

291462,94

379789,37

111

291508,27

379794,55

112

291533,25

379797,41

113

291590,73

379803,97

114

291618,34

379804,10

115

291656,86

379801,23

116

291679,01

379797,18

117

291689,51

379795,26

118

291693,58

379802,48

119

291700,90

379801,06

120

291707,86

379808,13

121

291728,41

379834,20

122

291749,01

379861,75

123

291760,02

379880,90

124

291766,38

379893,53

125

291769,20

379899,75

126

291777,24

379917,63

127

291789,48

379946,84

128

291794,46

379960,55

129

291801,64

379982,12

130

291805,00

379995,09

131

291808,05

380010,88

132

291812,20

380039,11

133

291813,29

380048,32

134

291814,53

380058,79

135

291811,56

380059,17

136

291792,58

380061,29

137

291794,81

380081,25

138

291813,79

380079,13

139

291816,83

380078,92

140

291829,09

380181,35

141

291831,91

380204,26

142

291834,62

380220,99

143

291841,54

380256,43

144

291846,29

380279,51

145

291849,62

380292,18

146

291853,72

380302,90

147

291855,80

380307,49

148

291859,93

380316,00

149

291861,94

380318,10

150

291865,57

380324,92

151

291869,94

380333,78

152

291873,30

380342,27

153

291875,52

380349,43

154

291877,75

380371,82

155

291874,89

380381,50

156

291868,25

380402,19

157

291911,67

380360,93

158

291921,66

380351,43

159

291930,03

380364,01

160

291938,56

380359,39

161

291959,27

380345,79

162

291963,61

380366,24

163

291964,27

380369,35

164

291995,80

380381,78

165

291999,90

380383,40

166

292068,58

380410,49

167

292102,43

380415,81

168

292119,21

380415,10

169

292234,48

380405,92

170

292251,41

380411,76

171

292288,50

380438,39

172

292312,65

380459,78

173

292336,80

380487,08

174

292351,00

380509,22

175

292380,15

380542,59

176

292382,21

380591,60

177

292385,23

380642,14

178

292378,46

380686,20

179

292368,77

380720,32

180

292341,15

380783,99

181

292330,49

380821,88

182

292322,75

380846,25

183

292315,06

380880,57

184

292287,29

380931,39

185

292265,80

380945,98

186

292234,04

380967,68

187

292166,44

381034,22

188

292115,45

381072,18

189

292067,19

381119,60

190

292046,67

381155,31

191

292032,89

381193,74

192

292005,64

381235,33

193

292004,28

381238,75

194

291996,08

381250,471) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK FORTY NYSKIE (PLH160001)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK FORTY NYSKIE (PLH160001)


Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK FORTY NYSKIE (PLH160001)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK FORTY NYSKIE (PLH160001)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK FORTY NYSKIE (PLH160001)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK FORTY NYSKIE (PLH160001)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

mopek

Barbastella barbastellus

zimująca

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-05
  • Data wejścia w życie: 2022-08-20
  • Data obowiązywania: 2022-08-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw