REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2335

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Określenie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w roku 2024]

Określa się normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w roku 2024, stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.3)

Minister Finansów: wz. S. Skuza


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 i 2745 oraz z 2023 r. poz. 28, 185, 326, 605, 641, 658, 825, 1059, 1114, 1130, 1407, 1414, 1429, 1523, 1617, 1667, 1675, 1705, 1723, 1787 i 1843.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2478).

Załącznik 1. [TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 października 2023 r. (Dz. U. poz. 2335)

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

Lp.

Rodzaje upraw i produkcji

Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji

Norma szacunkowa dochodu rocznego

gr

1

2

3

4

1

Uprawy w szklarniach ogrzewanych

powyżej 25 m2:

a) rośliny ozdobne

1 m2

18

91


b) pozostałe

1 m2

7

04

2

Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2

1 m2

4

32

3

Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych

powyżej 50 m2:

a) rośliny ozdobne

1 m2

14

10


b) pozostałe

1 m2

8

63

4

Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej

1 m2

8

11

5

Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:

a) kurczęta

1 sztuka


26


b) gęsi

1 sztuka

2

12


c) kaczki

1 sztuka


55


d) indyki

1 sztuka

1

37

6

Drób nieśny powyżej 80 szt.:

a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

5

38


b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

4

46


c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

2

97


d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

5

54


e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

23

55


f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)

1 sztuka

3

94

7

Wylęgarnie drobiu:

a) kurczęta

1 sztuka

01


b) gęsi

1 sztuka

15


c) kaczki

1 sztuka

03


d) indyki

1 sztuka

15

8

Zwierzęta futerkowe:

a) lisy i jenoty

od 1 samicy stada podstawowego

74

54


b) norki

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

32

78


c) tchórze

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

25

36


d) szynszyle

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

38

74

e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego

8

93

f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego

8

93

9

Zwierzęta laboratoryjne:

a) szczury białe

1 sztuka

24


b) myszy białe

1 sztuka

03

10

Jedwabniki - produkcja kokonów

1 dm3


54

11

Pasieki powyżej 80 rodzin

1 rodzina

5

41

12

Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek

1 m2

324

41

13

Hodowla entomofagów - powierzchnia uprawy roślin żywicielskich

1 m2

270

30

14

Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego

1 m2

135

16

15

Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:

a) krowy powyżej 5 sztuk

1 sztuka

540

60


b) cielęta powyżej 10 sztuk

1 sztuka

113

58


c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)

1 sztuka

59

42


d) tuczniki powyżej 50 sztuk

1 sztuka

67

60


e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk

1 sztuka

27

04


f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk

od 1 matki

10

82


g) tucz owiec powyżej 15 sztuk

1 sztuka

16

22


h) konie rzeźne

1 sztuka

810

92


i) konie hodowlane

1 sztuka stada podstawowego

648

79j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi

1 dm3

2

43


k) hodowla psów rasowych

1 sztuka stada podstawowego

73

00l) hodowla kotów rasowych

1 sztuka stada podstawowego

27

04
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-10-27
  • Data wejścia w życie: 2024-01-01
  • Data obowiązywania: 2024-01-01
  • Dokument traci ważność: 2024-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA