REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 543

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 9 kwietnia 2024 r.

o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 382 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) oraz w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości, na podstawie danych zawartych w obwieszczeniach komisarzy wyborczych, zbiorcze wyniki wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Rozdział 1

Dane ogólne

1. Wybory przeprowadzono do 2825 rad, z czego:

1) do 2477 rad gmin, z tego:

a) do 2158 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b) do 319 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 18 rad dzielnic m.st. Warszawy;

3) do 314 rad powiatów;

4) do 16 sejmików województw.

2. Wybierano łącznie 46 558 radnych spośród 183 156 kandydatów, z czego:

1) 39 416 radnych rad gmin spośród 132 477 kandydatów, z tego:

a) 32 370 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców spośród 87 405 kandydatów,

b) 7046 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców spośród 45 072 kandydatów;

2) 420 radnych rad dzielnic m.st. Warszawy spośród 2564 kandydatów;

3) 6170 radnych rad powiatów spośród 42 681 kandydatów;

4) 552 radnych sejmików województw spośród 5434 kandydatów.

3. Wybrano łącznie 46 558 radnych, z czego:

1) 39 416 radnych rad gmin, z tego:

a) 32 370 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b) 7046 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) 420 radnych rad dzielnic m.st. Warszawy;

3) 6170 radnych rad powiatów;

4) 552 radnych sejmików województw.

4. Wybory przeprowadzono w 35 046 okręgach wyborczych.

5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 31 716 okręgach wyborczych.

7. Głosowania nie przeprowadzono w 3330 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 3330 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8. Ogółem pozostało nieobsadzonych 0 mandatów, co stanowi 0,00 % ogólnej liczby mandatów.

9. Głosowanie przeprowadzono w 31 456 obwodach głosowania.

Rozdział 2

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 2158 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 32 370 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 32 370 radnych spośród 87 405 kandydatów zgłoszonych przez 9426 komitetów wyborczych, w tym 68 189 kandydatów zgłoszonych przez 8611 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3. Wybrano 32 370 radnych.

4. Wybory przeprowadzono w 32 370 okręgach wyborczych.

5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 29 040 okręgach wyborczych.

7. Głosowania nie przeprowadzono w 3330 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 3330 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8. Ogółem pozostało nieobsadzonych 0 mandatów, co stanowi 0,00 % ogólnej liczby mandatów.

9. Głosowanie przeprowadzono w 17 636 obwodach głosowania.

10. Uprawnionych do głosowania było 12 258 371 osób, w tym 846 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

11. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 6 692 958 osobom.

12. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6 690 083 osób, to jest 54,58 % uprawnionych do głosowania.

13. Głosów ważnych oddano 6 539 065, to jest 97,74 % ogólnej liczby głosów oddanych.

14. Głosów nieważnych oddano 151 018, to jest 2,26 % ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 39 437, to jest 26,11 % ogólnej liczby głosów nieważnych;

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 111 502, to jest 73,83 % ogólnej liczby głosów nieważnych;

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 79, to jest 0,05 % ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 3

Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 319 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1196 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 7046 radnych spośród 45 072 kandydatów zgłoszonych przez 1075 komitetów wyborczych.

3. Wybrano 7046 radnych.

4. Wybory przeprowadzono w 1196 okręgach wyborczych.

5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 1196 okręgach wyborczych.

7. Głosowanie przeprowadzono w 12 692 obwodach głosowania.

8. Uprawnionych do głosowania było 15 624 867 osób, w tym 2030 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 7 881 697 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 7 878 308 osób, to jest 50,42 % uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 7 720 239, to jest 97,99 % ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 158 069, to jest 2,01 % ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 67 003, to jest 42,39 % ogólnej liczby głosów nieważnych;

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 91 066, to jest 57,61 % ogólnej liczby głosów nieważnych;

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00 % ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 4

Wybory do rad dzielnic m.st. Warszawy

1. Wybory przeprowadzono do 18 rad dzielnic m.st. Warszawy, w których utworzono 76 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 420 radnych spośród 2564 kandydatów zgłoszonych przez 33 komitety wyborcze.

3. Wybrano 420 radnych.

4. Wybory przeprowadzono w 76 okręgach wyborczych.

5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 76 okręgach wyborczych.

7. Głosowanie przeprowadzono w 847 obwodach głosowania.

8. Uprawnionych do głosowania było 1 320 387 osób, w tym 769 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 778 221 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 777 588 osób, to jest 58,89 % uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 768 322, to jest 98,81 % ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 9266, to jest 1,19 % ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3153, to jest 34,03 % ogólnej liczby głosów nieważnych;

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 6113, to jest 65,97 % ogólnej liczby głosów nieważnych;

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00 % ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5

Wybory do rad powiatów

1. Wybory przeprowadzono do 314 rad powiatów, w których utworzono 1319 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 6170 radnych spośród 42 681 kandydatów zgłoszonych przez 899 komitetów wyborczych.

3. Wybrano 6170 radnych.

4. Wybory przeprowadzono w 1319 okręgach wyborczych.

5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 1319 okręgach wyborczych.

7. Głosowanie przeprowadzono w 24 705 obwodach głosowania.

8. Uprawnionych do głosowania było 19 865 649 osób.

9. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 10 492 689 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 10 489 307 osób, to jest 52,80 % uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 10 068 971, to jest 95,99 % ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 420 336, to jest 4,01 % ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 225 771, to jest 53,71 % ogólnej liczby głosów nieważnych;

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 194 565, to jest 46,29 % ogólnej liczby głosów nieważnych;

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00 % ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 6

Wybory do sejmików województw

1. Wybory przeprowadzono do 16 sejmików województw, w których utworzono 85 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 552 radnych spośród 5434 kandydatów zgłoszonych przez 28 komitetów wyborczych.

3. Wybrano 552 radnych.

4. Wybory przeprowadzono w 85 okręgach wyborczych.

5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 85 okręgach wyborczych.

7. Głosowanie przeprowadzono w 31 456 obwodach głosowania.

8. Uprawnionych do głosowania było 29 046 002 osób.

9. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 15 093 135 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 15 086 546 osób, to jest 51,94 % uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 14 417 065, to jest 95,56 % ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 669 481, to jest 4,44 % ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 202 972, to jest 30,32 % ogólnej liczby głosów nieważnych;

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 466 509, to jest 69,68 % ogólnej liczby głosów nieważnych;

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00 % ogólnej liczby głosów nieważnych.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sylwester Marciniak

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej:
Wojciech Sych

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej:
Ryszard Balicki
Paweł Gieras
Ryszard Kalisz
Maciej Kliś
Arkadiusz Pikulik
Konrad Składowski
Mirosław Suski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-10
  • Data wejścia w życie: 2024-04-10
  • Data obowiązywania: 2024-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA