REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 738

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 16 maja 2024 r.

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji]

1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej „ministrem”.

2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:

1) administracja publiczna;

2) sprawy wewnętrzne;

3) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

3. Minister jest dysponentem części 17, 42 i 43 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

5. Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 13 maja 2024 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [ORGANY PODLEGŁE MINISTROWI SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANE]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 16 maja 2024 r. (Dz. U. poz. 738)

ORGANY PODLEGŁE MINISTROWI SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANE

1) Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

2) Komendant Główny Policji;

3) Komendant Główny Straży Granicznej;

4) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;

5) Komendant Służby Ochrony Państwa;

6) Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

7) Inspektor Nadzoru Wewnętrznego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-16
  • Data wejścia w życie: 2024-05-16
  • Data obowiązywania: 2024-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA