REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-31/17: Wyrok Sądu z dnia 22 listopada 2018 r. - Portugalia / Komisja EFRG - Wydatki wyłączone z finansowania - Szczególne środki na rzecz regionów najbardziej oddalonych - Artykuł 12 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 247/2006 - Pomoc techniczna - Działania kontrolne - Gwarancje proceduralne - Uzasadnione oczekiwania

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-152/17: Wyrok Sądu z dnia 5 grudnia 2018 r. - Sumner / Komisja Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Dokumenty dotyczące wszczętego przez Komisję postępowania w sprawie uchybienia przez Irlandię jej zobowiązaniom - Odmowa dostępu - Wyjątek dotyczący ochrony czynności kontroli, dochodzenia i audytu - Ogólne domniemanie - Nadrzędny interes publiczny

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-161/17: Wyrok Sądu z dnia 28 listopada 2018 r. - Le Pen / Parlament Przepisy dotyczące zwrotu kosztów i diet posłów do Parlamentu Europejskiego - Dodatek na zatrudnienie asystentów parlamentarnych - Windykacja nienależnie wypłaconych kwot - Kompetencje sekretarza generalnego - Prawo do obrony - Uzasadnione oczekiwania - Obowiązek uzasadnienia - Równość traktowania - Nadużycie władzy - Błąd dotyczący okoliczności faktycznych - Proporcjonalność

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-214/17: Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2018 r. - Out of the blue / EUIPO - Dubois i MFunds USA (FUNNY BANDS) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy FUNNY BANDS - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 59 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-312/17: Wyrok Sądu z dnia 5 grudnia 2018 r. - Campbell/Komisja Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Dokumenty dotyczące postępowania wszczętego przez Komisję w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przez Republikę Litewską - Odmowa dostępu - Wyjątek dotyczący ochrony czynności kontroli, dochodzenia i audytu - Ogólne domniemanie - Nadrzędny interes publiczny

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-315/17: Wyrok Sądu z dnia 27 listopada 2018 r. - Hebberecht/ESDZ Służba publiczna - Urzędnicy - ESDZ - Obsadzanie stanowisk - Stanowisko szefa delegatury Unii Europejskiej w Etiopii - Decyzja odmowna w sprawie przedłużenia pełnienia służby na tym stanowisku - Interes służby - Obowiązek uzasadnienia - Równość traktowania

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-372/17: Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2018 r. - Louis Vuitton Malletier / EUIPO - Bee-Fee Group (LV POWER ENERGY DRINK) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Graficzny unijny znak towarowy LV POWER ENERGY DRINK - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy LV - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Artykuł 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 60 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001] - Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 94 rozporządzenia 2017/1001) - Wcześniejsze decyzje EUIPO uznające renomę wcześniejszego znaku towarowego

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-373/17: Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2018 r. - Louis Vuitton Malletier / EUIPO - Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy LV - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 94 rozporządzenia 2017/1001) - Wcześniejsze decyzje EUIPO uznające renomę wcześniejszego znaku towarowego

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-416/17: Wyrok Sądu z dnia 23 listopada 2018 r. - Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO - Papouis Dairies (fino) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego fino Cyprus Halloumi Cheese - Wcześniejszy słowny unijny znak wspólny HALLOUMI - Względna podstawa odmowy rejestracji - Podobieństwo oznaczeń - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-417/17: Wyrok Sądu z dnia 23 listopada 2018 r. - Cypr / EUIPO - Papouis Dairies (fino Cyprus Halloumi Cheese) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego fino Cyprus Halloumi Cheese - Wcześniejszy słowny znak certyfikujący Zjednoczonego Królestwa HALLOUMI - Oddalenie sprzeciwu - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Podobieństwo oznaczeń

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-458/17: Wyrok Sądu z dnia 26 listopada 2018 r. - Shindler i in. / Rada Skarga o stwierdzenie nieważności - Prawo instytucjonalne - Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii - Umowa określająca warunki wystąpienia - Artykuł 50 TUE - Decyzja Rady upoważniająca do rozpoczęcia negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem w sprawie zawarcia tej umowy - Obywatele Zjednoczonego Królestwa zamieszkali w innym państwie członkowskim Unii - Akt przygotowawczy - Akt niepodlegający zaskarżeniu - Brak bezpośredniego oddziaływania - Niedopuszczalność

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-493/17: Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2018 r. - WL/ERCEA Służba publiczna - Personel kontraktowy - Dochodzenie administracyjne - Przedłużenie okresu próbnego - Czynność przygotowawcza - Zwolnienie - Doręczenie zwolnienia w drodze wiadomości elektronicznej - Termin do złożenia zażalenia - Rozpoczęcie biegu terminu - Niedopuszczalność - Poszanowanie istotnych wymogów proceduralnych - Decyzja o zwolnieniu po okresie próbnym - Utrata zaufania - Odpowiedzialność - Wniosek o przeprowadzenie rozprawy przedstawiony w skardze i niepowtórzony zgodnie z art. 106 § 2 regulaminu postępowania

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-651/17: Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2018 r. - Sata / EUIPO - Zhejiang Auarita Pneumatic Tools (Pistolet natryskowy do malowania) Wzór wspólnotowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru - Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający pistolet natryskowy do malowania - Wcześniejsze wzory wspólnotowe - Podstawa unieważnienia - Poinformowany użytkownik - Stopień swobody twórcy - Indywidualny charakter - Nasycenie stanu sztuki wzorniczej - Artykuł 6 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002 - Użyteczność przeprowadzenia ustnego etapu postępowania - Artykuł 64 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 - Obowiązek uzasadnienia - Artykuł 62 rozporządzenia nr 6/2002

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-681/17: Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2018 r. - Khadi and Village Industries Commission / EUIPO - BNP Best Natural Products (Khadi) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy Khadi - Przedstawienie dowodów po raz pierwszy przed izbą odwoławczą - Uznanie przysługujące izbie odwoławczej - Artykuł 76 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 95 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Znak towarowy mogący zwieść odbiorców - Artykuł 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia 2017/1001] - Znak towarowy zawierający odznaki, godła lub herby - Artykuł 7 ust. 1 lit i) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. i) rozporządzenia 2017/1001] - Brak złej wiary - Artykuł 52 ust. 1 lit b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001]

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-682/17: Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2018 r. - Khadi and Village Industries Commission / EUIPO - BNP Best Natural Products (khadí Naturprodukte aus Indíen) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Graficzny unijny znak towarowy khadí Naturprodukte aus Indíen - Przedstawienie dowodów po raz pierwszy przed izbą odwoławczą - Uznanie przysługujące izbie odwoławczej - Artykuł 76 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 95 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Znak towarowy mogący zwieść odbiorców - Artykuł 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia 2017/1001] - Brak złej wiary - Artykuł 52 ust. 1 lit b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001]

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-683/17: Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2018 r. - Khadi and Village Industries Commission / EUIPO - BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy Khadi Ayurveda - Przedstawienie dowodów po raz pierwszy przed izbą odwoławczą - Uznanie przysługujące izbie odwoławczej - Artykuł 76 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 95 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Znak towarowy mogący zwieść odbiorców - Artykuł 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia 2017/1001] - Brak złej wiary - Artykuł 52 ust. 1 lit b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001]

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-702/17: Wyrok Sądu z dnia 23 listopada 2018 r. - Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO - Papouis Dairies (Papouis Halloumi) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Papouis Halloumi - Wcześniejszy słowny unijny znak wspólny HALLOUMI - Względna podstawa odmowy rejestracji - Podobieństwo oznaczeń - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa T-703/17: Wyrok Sądu z dnia 23 listopada 2018 r. - Cypr / EUIPO - Papouis Dairies (Papouis Halloumi) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Papouis Halloumi - Wcześniejszy słowny znak certyfikujący Zjednoczonego Królestwa HALLOUMI - Względna podstawa odmowy rejestracji - Podobieństwo oznaczeń - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-724/17: Wyrok Sądu z dnia 22 listopada 2018 r. - The Vianel Group/EUIPO - Viania Dessous (VIANEL) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Słowny znak towarowy VIANEL - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy VIANIA - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-763/17: Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2018 r. - Septona / EUIPO - Intersnack Group (welly) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego welly - Wcześniejsze graficzne unijne znaki towarowe Kelly’s i Kelly’s www.kellys.eu CHIPS - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-824/17: Wyrok Sądu z dnia 27 listopada 2018 r. - H2O Plus / EUIPO (H 2 O+) Znak towarowy Unii Europejskiej - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Graficzny znak towarowy H 2 O+ - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-826/17: Wyrok Sądu z dnia 22 listopada 2018 r. - TeamBank/EUIPO - Fio Systems (FYYO) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego FYYO - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy FIO - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Podobieństwo oznaczeń - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprawa T-9/18: Wyrok Sądu z dnia 22 listopada 2018 r. - Addiko Bank / EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING) Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego STRAIGHTFORWARD BANKING - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprawa T-59/18: Wyrok Sądu z dnia 22 listopada 2018 r. - Endoceutics / EUIPO - Merck (FEMIVIA) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego FEMIVIA - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy FEMIBION INTIMA - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-78/18: Wyrok Sądu z dnia 22 listopada 2018 r. - AB Mauri Italy / EUIPO - Lesaffre (FERMIN) Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego FERMIN - Wcześniejsze słowne znaki towarowe, międzynarodowy i Beneluksu, FERMIPAN - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

REKLAMA