REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające - Sprawa AT.40136 - Kondensatory

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 21 marca 2018 r. dotyczącej postępowania na mocy art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa AT.40136 - Kondensatory) (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 1768 final)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9191 - SoftwareONE/Comparex) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Ogłoszenie informacyjne - konsultacje publiczne - Nazwy z Meksyku, które zostaną objęte ochroną jako oznaczenia geograficzne napojów spirytusowych w Unii Europejskiej

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9472 - Diamond Transmission Corporation/Infrared Capital Partners/JV)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących od dnia 1 października 2019 r.(Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ( Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1 ))

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9529 - BC Partners/Vista Equity Partners/Advanced Computer Software Group) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9523 - Munich RE/DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-To-Energy facility) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9465 - Primus Shareholders/Prudential/Real Estate) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9525 - EPE/OCH/Omnicare) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu sektora wina, o której mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-442/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 26 kwietnia 2018 r. w sprawie T-251/15: Espírito Santo Financial (Portugalia), SGPS, SA / Europejski Bank Centralny, wniesione w dniu 5 lipca 2018 r. przez Europejski Bank Centralny

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-506/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 17 maja 2018 r. w sprawie T-566/16, Josefsson / Parlament Europejski, wniesione w dniu 1 sierpnia 2018 r. przez Parlament Europejski

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-527/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 13 sierpnia 2018 r. - Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. / KIA Motors Corporation

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-528/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 31 maja 2018 r. w sprawie T-340/16, Flatworld Solutions Pvt Ltd / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 13 sierpnia 2018 r. przez Outsource Professional Services Ltd

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-584/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Eparchiako Dikastirio Larnakas (Cypr) w dniu 19 września 2018 r. - D. Z. / Blue Air - Airline Management Solutions S.R.L.

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-595/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 12 lipca 2018 r. w sprawie T-419/14, The Goldman Sachs Group / Komisja Europejska, wniesione w dniu 21 września 2018 r. przez The Goldman Sachs Group Inc.

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-605/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Austria) w dniu 25 września 2018 r. - Adler Real Estate AG i in.

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-613/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Tributário de Lisboa (Portugalia) w dniu 28 września 2018 r. - Państwo Kanada / Autoridade Tributária e Aduaneira

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-614/18: Skarga wniesiona w dniu 28 września 2018 r. - Komisja Europejska / Republika Słowacka

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-615/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Kehl (Niemcy) w dniu 28 września 2018 r. - postępowanie karne przeciwko UY

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-621/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Session, Edynburg (Zjednoczone Królestwo) w dniu 3 października 2018 r. - Andy Wightman i in. / Secretary of State for Exiting the European Union

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA