REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2018

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 1) na rok budżetowy 2018

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 2020) na rok budżetowy 2018

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 - Budżet korygujący nr 1

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2017 - Budżet korygujący nr 1

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 1

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 28 lutego 2018 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.(Decyzje przyjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WE lub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8793 - Axión/Enagás/Axent)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2000/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnosząca się do urządzeń kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Komunikat Komisji w ramach wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/424 w sprawie urządzeń kolei linowych i uchylenia dyrektywy 2000/9/WE (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Tworzenie sieci organizacji zajmujących się dziedzinami wchodzącymi w zakres misji Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Notyfikacja na podstawie art. 114 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - upoważnienie do utrzymania w mocy środków krajowych bardziej rygorystycznych niż przepisy przewidziane przez środek harmonizujący UE

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Ogłoszenie Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8807 - Spectris/Macquarie Group/Soundwave Holdings) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Powiadomienie o wniosku złożonym na podstawie art. 35 dyrektywy 2014/25/UE - Zawieszenie biegu terminu przyjęcia aktów wykonawczych

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Powiadomienie o wniosku złożonym na podstawie art. 35 dyrektywy 2014/25/UE - Wniosek złożony przez państwo członkowskie - zawieszenie biegu terminu

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Powiadomienie o wniosku złożonym na podstawie art. 35 dyrektywy 2014/25/UE - Wniosek podmiotu zamawiającego

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8694 - Hochtief/Abertis)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 89/686/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

REKLAMA