REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Statut Instruct konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (Instruct-ERIC)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8526 - CPPIB/BTPS/Milton Park)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

REKLAMA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8535 - Itochu/Toppan printing/Thung Hua Sinn/TPN Food Packaging)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie składu członkowskiego Grupy Doradczej ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt i Roślin ustanowionej decyzją 2004/613/WE

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych z dnia 14 czerwca 2017 r. o rejestracji Partii Europejskich Socjalistów

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8560 - HAPM/Magna/JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8558 - DB/PSPIB/TIAA/Vantage) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Ogłoszenie informacyjne - konsultacje społeczne - Mołdawskie oznaczenie geograficzne

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Sprostowanie do zawiadomienia Komisji w sprawie współpracy pomiędzy Komisją i sądami państw członkowskich UE odnośnie do stosowania art. 81 i 82 Traktatu WE ( Dz.U. C 127 z 9.4.2016 )

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (UE) 2016/2281 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów do ogrzewania powietrznego, produktów chłodzących, wysokotemperaturowych agregatów chłodniczych i klimakonwektorów wentylatorowych (Publikacja tytułów i odniesień do tymczasowych metod pomiaru i obliczeń w ramach wykonania rozporządzenia (UE) 2016/2281, w szczególności załączników III i IV do tego rozporządzenia)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Komunikat Komisji w ramach wykonania dyrektywy 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającej dyrektywę 1999/5/WE (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Wspólny katalog odmian roślin warzywnych - 4. suplement do 35. pełnego wydania

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8484 - Gasunie/Vopak/Oiltanking/JV)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Komunikat Parlamentu Europejskiego dotyczący Europejskiej Nagrody Obywatelskiej - CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzje Wspólnego Komitetu EOG, w odniesieniu do których spełniono wymogi konstytucyjne na podstawie art. 103 Porozumienia EOG, i powiązane decyzje

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8422 - ChemChina/AKC/JVs) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8515 - CPPIB/BPEA/Nord Anglia Education)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wykaz osób mianowanych przez Radę styczeń - czerwiec 2017 r. (sprawy społeczne)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jednolitego dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, oraz odesłania do publikacji specyfikacji produktu objętego nazwą w sektorze wina [Skalický rubín (ChNP)]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Bilans alkoholu etylowego w UE-28 za rok 2016 (Zestawiony dnia 29 czerwca 2017 r. zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2336/2003)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Ogłoszenie o konkursach otwartych

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA