REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-154/21: Postanowienie Sądu z dnia 6 kwietnia 2022 r. – Saure/Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Ponowny wniosek złożony przedwcześnie – Artykuł 7 rozporządzenia nr 1049/2001 – Brak aktu zaskarżalnego – Dorozumiana odmowa dostępu – Dostosowanie skargi – Oczywista niedopuszczalność]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-282/21: Postanowienie Sądu z dnia 7 kwietnia 2022 r. – SS i ST/Frontex [Skarga na bezczynność – Prawo do azylu – Wezwanie do działania – Zajęcie stanowiska przez Frontex – Niedopuszczalność]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-336/21: Postanowienie Sądu z dnia 7 kwietnia 2022 r. – Mendus/EUIPO (CENSOR.NET) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Cofnięcie zaskarżonej decyzji – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania]

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-364/21: Postanowienie Sądu z dnia 7 kwietnia 2022 r. – Essity Hygiene and Health/EUIPO (Przedstawienie liścia) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Uchylenie zaskarżonej decyzji – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania]

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-375/21: Postanowienie Sądu z dnia 6 kwietnia 2022 r. – Leinfelder Uhren München/EUIPO – Schafft (Przedstawienie figury geometrycznej) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Wycofanie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku – Umorzenie postępowania]

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-645/21: Postanowienie Sądu z dnia 7 kwietnia 2022 r. – Bloom/Parlament i Rada [Skarga o stwierdzenie nieważności – Wspólna polityka rybołówstwa – Rozporządzenie (UE) 2021/1139 – Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury – Wsparcie finansowe udzielane w ramach zarządzania dzielonego z państwami członkowskimi – Operacje lub wydatki niekwalifikowalne – Odstępstwa od niekwalifikowalności – Stowarzyszenie chroniące środowisko morskie – Akt ustawodawczy – Brak indywidualnego oddziaływania – Brak bezpośredniego oddziaływania – Prawo do skutecznej ochrony sądowej – Niedopuszczalność]

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-59/22 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 13 maja 2022 r. – Conserve Italia i Conserves France/Komisja [Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Europejski rynek warzyw w puszkach – Decyzja nakładająca grzywnę – Wniosek o zawieszenie wykonania – Brak pilnego charakteru]

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-101/22 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 18 maja 2022 r. – OG i in./Komisja [Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Rozporządzenie (UE) 2021/2288 – Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID – Wniosek o zawieszenie wykonania – Brak pilnego charakteru]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-211/22: Skarga wniesiona w dniu 21 kwietnia 2022 r. – Grecja/Komisja

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-308/22: Skarga wniesiona w dniu 25 maja 2022 r. – celotec/EUIPO – Decotec Printing (DECOTEC)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-313/22: Skarga wniesiona w dniu 25 maja 2022 r. – Abramovich/Rada

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji w sprawie informacji związanych z ryzykiem i niezgodnością z przepisami w kontekście okresowych przeglądów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1793 2022/C 265/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wycofanie zgłoszenia koncentracji (Sprawa M.10560 – SIKA / MBCC GROUP) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 265/02

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawozdanie specjalne 10/2022 pt „Podejście LEADER i rozwój lokalny kierowany przez społeczność ułatwiają lokalne zaangażowanie, ale wciąż nie wykazano w dostatecznym stopniu ich dodatkowych korzyści” 2022/C 265/04

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10811 – INPEX / SC / SEML) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 265/05

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10656 – FLUTTER ENTERTAINMENT / SISAL) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 265/06

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10756 – ACC / EVONIK / JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 265/07

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2022/C 265/08

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 8 lipca 2022 r.

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10739 – FORD OTOSAN / FORD ROMANIA) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 263/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10720 – IVANHOE CAMBRIDGE / MUBADALA / DUTCH RESIDENTIAL INVESTMENTS IV) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 263/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Wykaz osób mianowanych przez Radę styczeń – czerwiec 2022 r. (sprawy społeczne) 2022/C 263/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Wykaz aktów unijnych przyjętych na podstawie art. 26 ust. 1, art. 42 i art. 43–46 Traktatu o Unii Europejskiej, które należy stosować wobec Danii od dnia 1 lipca 2022 r. 2022/C 263/05

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA