REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Oświadczenie Komisji 2021/C 523/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10416 – STELLANTIS / FIH / JV) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 523/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Tworzenie sieci organizacji zajmujących się dziedzinami wchodzącymi w zakres misji Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 2021/C 523/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie 2021/C 523/05

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja 2021/C 523/06

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10585 – APMH INVEST / UNILABS) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 523/07

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji Wytyczne dotyczące zamknięcia programów operacyjnych przyjętych do celów pomocy z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (2014–2020) 2021/C 522/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Systemy identyfikacji elektronicznej notyfikowane na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73.) 2021/C 522/03

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Informacje, które należy przekazać zgodnie z art. 5 ust. 2 Utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 19 2021/C 522/04

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Informacje, które należy przekazać zgodnie z art. 5 ust. 2 Utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) (Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 19)) 2021/C 522/05

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

OGŁOSZENIE INFORMACYJNE – KONSULTACJE PUBLICZNE Oznaczenia geograficzne produktów z Salwadoru które mają być chronione w Unii Europejskiej jako oznaczenia geograficzne 2021/C 522/06

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 27 grudnia 2021 r.

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniająca przepisy wykonawcze do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego 2021/C 520/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Adresatem poniższych informacji jest: PALESTYŃSKI ISLAMSKI DŻIHAD (PIJ) grupa wpisana do wykazu osób, grup i podmiotów podlegających art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska Rady 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu oraz rozporządzeniu Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (zob. załączniki do decyzji Rady (WPZiB) 2021/1192 i do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2021/1188) 2021/C 520/02

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osoby, do której mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/72/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 101/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji 2021/C 520/03

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Powiadomienie Komisji zgodnie z art. 7 ust. 3 lit. b) protokołu 1 do Wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym między Wybrzeżem Kości Słoniowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony Kumulacja między Unią Europejską a innymi państwami Afryki Zachodniej, innymi państwami AKP oraz krajami i terytoriami zamorskimi Unii Europejskiej, zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 protokołu 1 do wstępnej UPG między Wybrzeżem Kości Słoniowej a UE 2021/C 520/07

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (M.10535 – GIP / APG / AUSTRALIANSUPER / PEEL GROUP / PEEL PORTS) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 520/08

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2021/C 520/09

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2021/C 520/10

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2021/C 520/11

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2021/C 520/12

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2021/C 520/13

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 22 grudnia 2021 r.

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA