REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Plan działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych«”(COM(2021)102 final)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Unia równości: strategia na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030«”[COM(2021) 101 final]

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – „Wniosek dotyczący zalecenia Rady ustanawiającego europejską gwarancję dla dzieci”(COM(2021) 137 final) – „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Strategia UE na rzecz praw dziecka«”(COM(2021) 142 final)

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Plan działania na rzecz synergii między przemysłem cywilnym, obronnym i kosmicznym«”(COM(2021) 70 final)

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Przegląd polityki handlowej – otwarta, zrównoważona i asertywna polityka handlowa«”(COM(2021) 66 final)

Strony 73 - 73 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Odnowione partnerstwo z południowym sąsiedztwem – Nowy program na rzecz regionu śródziemnomorskiego”[JOIN(2021) 2 final]

Strony 79 - 79 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Budując Europę odporną na zmianę klimatu – nowa Strategia w zakresie przystosowania do zmiany klimatu [COM(2021) 82 final]

Strony 84 - 84 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji — Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Komisja Administracyjna Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72 2021/C 372/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawozdanie specjalne nr 18/2021 „Nadzór Komisji nad państwami członkowskimi wychodzącymi z programu dostosowań makroekonomicznych – narzędzie odpowiednie, lecz wymagające usprawnienia” 2021/C 372/03

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawozdanie specjalne nr 17/2021 „Współpraca UE z państwami trzecimi w zakresie readmisji – podjęte działania przyniosły ograniczone rezultaty” 2021/C 372/04

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2021/C 372/05

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2021/C 372/06

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Zawiadomienie Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących państwa EFTA od dnia 1 lipca 2021 r. Opublikowane zgodnie z przepisami dotyczącymi stóp referencyjnych i dyskontowych określonymi w części VII wytycznych Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie pomocy państwa oraz art. 10 decyzji Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. (Dz.U. L 139 z 25.5.2006, s. 37, oraz Suplement EOG do Dz.U. nr 26/2006 z 25 maja 2006, s. 1.) 2021/C 372/07

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych 2021/C 372/08

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antysubsydyjnych 2021/C 372/09

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10424 — Forestal Arauco/OTPPB/Agricola Neufun JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 372/10

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10430 — TowerBrook/Bruneau Group) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 372/11

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10374 — Bain Capital/Hitachi Metals) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 372/12

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 15 września 2021 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

PARLAMENT EUROPEJSKI SESJA 2020–2021Posiedzenia od 8 do 10 lipca 2020 r.TEKSTY PRZYJĘTEPosiedzenie w dniu 23 lipca 2020 r.TEKSTY PRZYJĘTE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie międzynarodowych i wewnątrzkrajowych uprowadzeń rodzicielskich dzieci z UE w Japonii (2020/2621(RSP))

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie praw osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin w dobie kryzysu związanego z pandemią COVID-19 (2020/2680(RSP))

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2019 (2019/2126(INI))

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2018 r. (2019/2127(INI))

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA