REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-392/21: Skarga wniesiona w dniu 5 lipca 2021 r. – Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale / SRB

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-393/21: Skarga wniesiona w dniu 5 lipca 2021 r. – Max Heinr. Sutor / SRB

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-394/21: Skarga wniesiona w dniu 6 lipca 2021 r. – Bayerische Landesbank / SRB

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprawa T-395/21: Skarga wniesiona w dniu 6 lipca 2021 r. – DZ Hyp / SRB

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-396/21: Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2021 r. – Deutsche Bank / SRB

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-404/21: Skarga wniesiona w dniu 8 lipca 2021 r. – DVB Bank / SRB

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-434/21: Skarga wniesiona w dniu 17 lipca 2021 r. – TO / EEA

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-435/21: Skarga wniesiona w dniu 16 lipca 2021 r. – TK / Komisja

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10425 — BCP Dornoch Parent/DexKo) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 348/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10244 — Vodafone Group/Safaricom/Sumitomo/Ethiopia JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 348/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10414 — Apollo Management/AS Graanul) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 348/04

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10358 — Advent International/Eurazeo/Planet Group) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 348/06

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10405 — Alba/Swire/JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 348/05

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 27 sierpnia 2021 r.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 16 kwietnia 2020 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 17 kwietnia 2020 r.

Strony 221 - 221 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 lipca 2021 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 lipca 2021 r.(Decyzje przyjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WE lub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Komunikat Komisji oficjalne uznanie, że niektóre akty prawa unijnego w dziedzinie zasad dotyczących bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt stały się nieaktualne 2021/C 344/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak zastosowania rozporządzenia wobec zgłaszanej koncentracji (sprawa M.9741 — Ines Kaindl/Peter Kaindl/M Kaindl) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 344/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 6 sierpnia 2021 r. zmieniająca decyzję ERRS/2015/4 w sprawie ram koordynacji dotyczących powiadamiania przez odpowiednie organy o krajowych środkach polityki makroostrożnościowej, przedstawiania opinii i wydawania zaleceń przez ERRS oraz uchylającą decyzję ERRS/2014/2 (ERRS/2021/7) 2021/C 344/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o cofnięcie rejestracji zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych w związku z art. 7 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 664/2014 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz w odniesieniu do niektórych zasad dotyczących pochodzenia paszy i surowców, niektórych przepisów proceduralnych i niektórych dodatkowych przepisów przejściowych 2021/C 344/05

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2021/C 344/06

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA