REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-649/17: Wyrok Sądu z dnia 28 maja 2020 r. – ViaSat / Komisja [Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Dokument dotyczący środków wymaganych w celu zapewnienia przestrzegania przez posiadających zezwolenia operatorów satelitarnej komunikacji ruchomej wspólnych warunków, których dotyczy decyzja nr 626/2008/CE – Wyraźna i dorozumiana odmowa dostępu – Wyjątek dotyczący ochrony celu kontroli, dochodzenia i audytu – Nadrzędny interes publiczny – Odmowa częściowego dostępu]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-518/18: Wyrok Sądu z dnia 28 maja 2020 r. – YG / Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Awans – Postepowanie w sprawie awansu 2017 – Decyzja o nieawansowani skarżącego do grupy zaszeregowania AST 9 – Porównanie osiągnięć – Równość traktowania – Oczywisty błąd w ocenie – Obowiązek uzasadnienia]

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-574/18: Wyrok Sądu z dnia 28 maja 2020 r. – Agrochem-Maks / Komisja [Środki ochrony roślin – Substancja czynna o nazwie oksasulfuron – Nieodnowienie zatwierdzenia do celów wprowadzenia do obrotu – Obowiązek uzasadnienia – Artykuł 41 ust. 2 lit. c) karty praw podstawowych – Oczywisty błąd w ocenie – Artykuł 6 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 i pkt 2.2. załącznika II do rozporządzenia nr 1107/2009 – Zasada ostrożności]

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-615/18: Wyrok Sądu z dnia 28 maja 2020 r. – Diesel / EUIPO – Sprinter megacentros del deporte (Przedstawienie zaokrąglonej i zakrzywionej linii) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przestawiającego zaokrągloną i zakrzywioną linię – Wcześniejsze graficzne unijne znaki towarowe przedstawiające wielką literę „D” i wcześniejszy graficzny międzynarodowy znak towarowy przedstawiający zakrzywioną linię – Względna podstawa odmowy rejestracji – Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego – Artykuł 42 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 47 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-677/18: Wyrok Sądu z dnia 28 maja 2020 r. – Galletas Gullón/EUIPO – Intercontinental Great Brands (gullón TWINS COOKIE SANDWICH) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego gullón TWINS COOKIE SANDWICH – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy OREO – Względna podstawa odmowy rejestracji – Naruszenie renomy – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-681/18: Wyrok Sądu z dnia 28 maja 2020 r. – Korporaciya „Masternet” / EUIPO – Stayer Ibérica (STAYER) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy STAYER – Rzeczywiste używanie znaku towarowego – Artykuł 18 ust. 1 i art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Dowód rzeczywistego używania – Kwalifikacja towarów, co do których wykazano rzeczywiste używanie]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-696/18: Wyrok Sądu z dnia 28 maja 2020 r. – Consejo Regulador „Jamón de Teruel/Paleta de Teruel” / EUIPO – Airesano Foods (AIRESANO BLACK El ibérico de Teruel) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego AIRESANO BLACK El ibérico de Teruel – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy JAMON DE TERUEL CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Brak podobieństwa znaków – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-701/18: Wyrok Sądu z dnia 28 maja 2020 r. – Campbell / Komisja [Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Dokumenty dotyczące przestrzegania lub nieprzestrzegania przez Irlandię decyzji ramowych 2008/909/WSiSW, 2008/947/WSiSW i 2009/829/WSiSW – Odmowa dostępu – Artykuł 4 ust. 2 tiret trzecie rozporządzenia nr 1049/2001 – Wyjątek dotyczący ochrony czynności kontroli, dochodzenia i audytu – Ogólne domniemanie poufności]

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-724/18 i T-184/19: Wyrok Sądu z dnia 28 maja 2020 r. – Aurea Biolabs / EUIPO – Avizel (AUREA BIOLABS) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego AUREA BIOLABS – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy AUREA – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Podobieństwo towarów – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Sprostowanie decyzji izby odwoławczej – Artykuł 102 rozporządzenia 2017/1001]

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-739/18: Wyrok Sądu z dnia 28 maja 2020 r. – Darment/Komisja [Środowisko naturalne – Fluorowane gazy cieplarniane – Rozporządzenie (UE) nr 517/2014 – Wprowadzenie do obrotu wodorofluorowęglowodorów – Decyzja stwierdzająca, że przedsiębiorstwo przekroczyło przydzielony mu kontyngent i nakładająca na nie sankcję – Korekta elektronicznego rejestru kontyngentów – Przenoszenie kontyngentów – Upoważnienie do wykorzystania kontyngentów – Zasada dobrej administracji]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawy T-84/19 i od T-88/19 do T-98/19: Wyrok Sądu z dnia z dnia 28 maja 2020 r. – Cinkciarz.pl / EUIPO – MasterCard International ([We IntelliGence the World i in.]) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenia graficznych unijnych znaków towarowych We IntelliGence the World, currencymachineassistant, robodealer, currencyassistant, tradingcurrencyassistant, CKPL, moneypersonalassistant, moneyassistant, currencypersonalassistant, CNTX Trading, AIdealer i CNTX – Wcześniejsze graficzne unijne znaki towarowe i znak towarowy Zjednoczonego Królestwa przedstawiające dwa splecione okręgi lub dwa zachodzące na siebie koła – Zawieszenie postępowania – Artykuł 71 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/625]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-213/19: Wyrok Sądu z dnia 28 maja 2020 r. – AW / Parlament [Służba publiczna – Urzędnicy – Zabezpieczenie społeczne – Artykuł 73 regulaminu pracowniczego – Wspólne przepisy dotyczące ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych – Artykuł 16 – Zgłoszenie choroby zawodowej – Artykuł 22 – Komisja lekarska – Odmowa uznania zawodowego podłoża choroby – Wadliwość opinii komisji lekarskiej]

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-333/19: Wyrok Sądu z dnia 28 maja 2020 r. – Ntolas/EUIPO – General Nutrition Investment (GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy GNC – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-341/19: Wyrok Sądu z dnia 28 maja 2020 r. – Martínez Albainox / EUIPO – Taser International (TASER) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy TASER – Wcześniejsze słowne unijne znaki towarowe TASER – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Naruszenie renomy – Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001]

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-342/19: Wyrok Sądu z dnia 28 maja 2020 r. – Martínez Albainox / EUIPO – Taser International (TASER) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy TASER – Wcześniejsze słowne unijne znaki towarowe TASER – Względna podstawa odmowy rejestracji – Naruszenie renomy – Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-506/19: Wyrok Sądu z dnia 28 maja 2020 r. – Workspace Group / EUIPO – Technopolis Holding (UMA WORKSPACE) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego UMA WORKSPACE – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy WORKSPACE i wcześniejsze, graficzny i słowne, znaki towarowe Zjednoczonego Królestwa WORKPLACE – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-564/19: Wyrok Sądu z dnia 28 maja 2020 r. – Lozano Arana i in. / EUIPO – Coltejer (LIBERTADOR) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy LIBERTADOR – Rzeczywiste używanie znaku towarowego – Artykuł 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Prawo do bycia wysłuchanym – Artykuł 94 rozporządzenia 2017/1001 – Prawidłowe doręczenie – Artykuł 60 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1430 [obecnie art. 60 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/625] – Nieprzedstawienie dowodów rzeczywistego używania znaku towarowego w wyznaczonym terminie – Artykuł 19 ust. 1 rozporządzenia delegowanego 2017/1430 (obecnie art. 19 ust. 1 rozporządzenia delegowanego 2018/625)]

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9869 – EQT Fund Management/TowerBrook Capital Partners/ACPS Automotive)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 10 lipca 2020 r.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 29 marca 2019 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie M.8947 – Nidec/Whirlpool (Embraco Business) Sprawozdawca: Francja

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające Nidec/Whirlpool (Embraco) (Sprawa M.8947)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 12 kwietnia 2019 r. uznającej koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym i funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa M.8947 – Nidec/Whirlpool (Embraco Business)) (notyfikowana jako dokument nr C(2019)2734)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA