REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Publikacja jednolitego dokumentu zmienionego w następstwie zatwierdzenia zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9770 – Sun Life Financial/InfraRed Partners)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Kursy walutowe euro — 11 maja 2020 r.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2020 r. ustanawiająca platformę ds. dostosowania się do wymogów przyszłości

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9834 – IRPC/JPP/Mytex) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-64/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court (Irlandia) w dniu 6 lutego 2020 r. – UH / Minister for Agriculture, Food and the Marine, Ireland and Attorney General

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-10/18 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 4 marca 2020 r. – Movi ASA, dawniej Marine Harvest ASA / Komisja Europejska [Odwołanie – Konkurencja – Kontrola koncentracji przedsiębiorstw – Rozporządzenie (WE) nr 139/2004 – Artykuł 4 ust. 1 – Obowiązek uprzedniego zgłoszenia koncentracji – Artykuł 7 ust. 1 – Obowiązek zawieszenia – Artykuł 7 ust. 2 – Wyłączenie – Pojęcie „jednej i tej samej koncentracji” – Artykuł 14 ust. 2 – Decyzja nakładająca grzywnę za wprowadzenie w życie koncentracji przed jej zgłoszeniem i wydaniem na nią zezwolenia – Zasada ne bis in idem – Zasada zaliczenia – Zbieg naruszeń]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-125/18: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 3 marca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia n° 38 de Barcelona – Hiszpania) – Marc Gómez del Moral Guasch / Bankia SA [Odesłanie prejudycjalne – Ochrona konsumentów – Dyrektywa 93/13/EWG – Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – Umowa o kredyt hipoteczny – Zmienna stopa procentowa – Wskaźnik referencyjny dla kredytów hipotecznych oferowanych przez kasy oszczędnościowe – Wskaźnik wynikający z przepisu wykonawczego lub administracyjnego – Jednostronne wprowadzenie takiego warunku przez przedsiębiorcę – Przeprowadzana przez sąd krajowy kontrola wymogu przejrzystości – Konsekwencje stwierdzenia nieuczciwego charakteru warunku]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawy połączone od C-155/18 P do C-158/18 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 4 marca 2020 r. – Tulliallan Burlington Ltd / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Burlington Fashion GmbH [Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Słowne i graficzne znaki towarowe „BURLINGTON” – Sprzeciw właściciela wcześniejszych słownych i graficznych znaków towarowych „BURLINGTON” i „BURLINGTON ARCADE” – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Porozumienie nicejskie – Klasa 35 – Pojęcie „usług sprzedaży detalicznej” – Artykuł 8 ust. 4 – Bezprawne używanie nazwy – Artykuł 8 ust. 5 – Renoma – Kryteria oceny – Podobieństwo towarów i usług – Oddalenie sprzeciwu]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-183/18: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 4 marca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku – Polska) – Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) / Bank BGŻ BNP Paribas S.A. [Odesłanie prejudycjalne – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych – Decyzja ramowa 2005/214/WSiSW – Uznawanie i wykonanie kar o charakterze pieniężnym nałożonych na osoby prawne – Niepełna transpozycja decyzji ramowej – Obowiązek wykładni zgodnej prawa krajowego – Zakres]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-211/18: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 5 marca 2020 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalia] – Idealmed III – Serviços de Saúde SA / Autoridade Tributária e Aduaneira [Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Podatek od towarów i usług (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 132 ust. 1 lit. b) – Zwolnienia – Opieka szpitalna i medyczna – Szpitale – Usługi świadczone na warunkach socjalnych porównywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego – Artykuły 377 i 391 – Odstępstwa – Prawo wyboru możliwości opodatkowania – Utrzymanie opodatkowania – Zmiana warunków wykonywania działalności]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-240/18 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 27 lutego 2020 r. – Constantin Film Produktion GmbH / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) [Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Artykuł 7 ust. 1 lit. f) – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Znak towarowy sprzeczny z dobrymi obyczajami – Oznaczenie słowne „Fack Ju Göhte” – Odrzucenie zgłoszenia do rejestracji]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-328/18 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 4 marca 2020 r. – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej / Equivalenza Manufactory, SL [Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Ocena podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń – Całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Uwzględnienie warunków sprzedaży – Zniesienie podobieństwa fonetycznego z uwagi na różnice wizualne i konceptualne – Warunki zniesienia podobieństwa]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-586/18 P: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 4 marca 2020 r. – Buonotourist Srl / Komisja Europejska, Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) [Odwołanie – Konkurencja – Pomoc państwa – Przedsiębiorstwo obsługujące sieci połączeń autobusowych w regionie Kampania (Włochy) – Rekompensata za wykonywanie zobowiązań z zakresu usług publicznych wypłacona przez władze włoskie w następstwie wyroku Consiglio di Stato (rady stanu, Włochy) – Decyzja Komisji Europejskiej uznająca środek za pomoc przyznaną bezprawnie i niezgodną z rynkiem wewnętrznym]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-587/18 P: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 4 marca 2020 r. – CSTP Azienda della Mobilità SpA / Komisja Europejska, Asstra Associazione Trasporti [Odwołanie – Konkurencja – Pomoc państwa – Przedsiębiorstwo obsługujące sieci połączeń autobusowych w regionie Kampania (Włochy) – Rekompensata za wykonywanie zobowiązań z zakresu usług publicznych wypłacona przez władze włoskie w następstwie wyroku Consiglio di Stato (rady stanu, Włochy) – Decyzja Komisji Europejskiej uznająca środek za pomoc przyznaną bezprawnie i niezgodną z rynkiem wewnętrznym]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-655/18: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 4 marca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad – Varna – Bułgaria) – Teritorialna direktsia „Severna morska” kam Agentsia Mitnitsi, następca prawny Mitnitsa Varna / „Schenker” EOOD [Odesłanie prejudycjalne – Unia celna – Rozporządzenie (UE) nr 952/2013 – Usunięcie spod dozoru celnego – Kradzież towarów objętych procedurą składowania celnego – Artykuł 242 – Osoba odpowiedzialna za usunięcie – Posiadacz pozwolenia na składowanie celne – Sankcja za naruszenie przepisów celnych – Artykuł 42 – Obowiązek zapłacenia kwoty stanowiącej równowartość brakujących towarów – Kumulacja z karą pieniężną – Proporcjonalność]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-766/18 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 5 marca 2020 r. – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), M.J. Dairies EOOD [Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Sprzeciw – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Kryteria oceny – Stosowanie w przypadku wcześniejszego znaku wspólnego – Współzależność między podobieństwem kolidujących ze sobą znaków towarowych a podobieństwem towarów lub usług oznaczanych tymi znakami]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-34/19: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 4 marca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Włochy) – Telecom Italia SpA / Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze [Odesłanie prejudycjalne – Zbliżanie ustawodawstw – Usługi telekomunikacyjne – Wdrożenie zasady otwartej sieci telekomunikacyjnej – Dyrektywa 97/13/WE – Opłaty i należności mające zastosowanie do zezwoleń indywidualnych – System przejściowy ustanawiający opłatę wyższą od dozwolonej w dyrektywie 97/13/WE – Powaga rzeczy osądzonej związana z wyrokiem sądu wyższej instancji uznanym za sprzeczny z prawem Unii]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-48/19: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 5 marca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof – Niemcy) – X-GmbH / Finanzamt Z [Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Wspólny system podatku od wartości dodanej – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 132 ust. 1 lit. c) – Zwolnienia – Świadczenia opieki medycznej w ramach zawodów medycznych i paramedycznych – Usługi świadczone telefonicznie – Usługi świadczone przez pielęgniarki i asystentów medycznych]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-69/19 P: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 5 marca 2020 r. – Credito Fondiario SpA / Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, Republika Włoska, Komisja Europejska [Odwołanie – Unia gospodarcza i walutowa – Unia bankowa – Restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych – Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych przedsiębiorstw inwestycyjnych (SRM) – Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) – Jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (SRF) – Ustalenie składki ex ante za rok 2016 – Skarga o stwierdzenie nieważności – Termin do wniesienia skargi – Przekroczenie terminu – Zarzut niezgodności z prawem – Oczywista niedopuszczalność]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA