REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-80/19: Wyrok Sądu z dnia 5 marca 2020 r. – Dekoback/EUIPO – DecoPac (DECOPAC) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy DECOPAC – Rzeczywiste używanie znaku towarowego – Artykuł 51 ust. 1 lit. a) oraz art. 51 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) oraz art. 58 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Dowody – Artykuł 75 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 94 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia 2017/1001) – Prawo do bycia wysłuchanym]

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprawa T-625/18: Postanowienie Sądu z dnia 6 lutego 2020 r. – FT / ESMA [Służba publiczna – Cofnięcie noty obciążeniowej wystawionej przez ESMA – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania]

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-180/19: Postanowienie Sądu z dnia 4 marca 2020 r. – Bibita Group/EUIPO – Benkomers (Butelki na napoje) (Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający butelkę na napoje – Wcześniejszy międzynarodowy wzór wspólnotowy – Uchylenie zaskarżonej decyzji – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Sprawa T-326/19 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 12 lutego 2020 r. – Gerber / Parlament i Rada [Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Obszar celny Unii Europejskiej – Rozporządzenie (UE) 2019/474 – Dyrektywa (UE) 2019/475 – Włączenie gminy Campione d’Italia oraz włoskich wód jeziora Lugano – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Oczywista niedopuszczalność skargi głównej – Niedopuszczalność]

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-368/19: Postanowienie Sądu z dnia 2 marca 2020 r. – Datenlotsen Informationssysteme / Komisja [Pomoc państwa – Ulgi podatkowe i finansowanie ze środków publicznych – Skarga – Decyzja o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego – Skarga na bezczynność – Zajęcie stanowiska przez Komisję stanowiące koniec bezczynności – Decyzja o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego – Umorzenie postępowania]

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprawa T-795/19 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 5 marca 2020 r. – HB / Komisja [Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Zamówienia publiczne na usługi – Nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Odzyskanie już wypłaconych kwot – Nota obciążeniowa – Wniosek o zawieszenie wykonania – Brak pilnego charakteru]

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprawa T-796/19 R: Postanowienie Prezesa Sądu w dnia 5 marca 2020 r. – HB/Komisja [Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Zamówienia publiczne na usługi – Nieprawidłowości w postępowaniu w sprawie udzielania zamówienia – Odzyskanie kwot już wypłaconych – Nota obciążeniowa – Wniosek o zawieszenie wykonania – Brak pilnego charakteru]

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Sprawa T-797/17 R: Postanowienie prezesa Sądu z dnia 7 lutego 2020 r. – Anglo Austrian AAB Bank i Belegging-Maatschappij „Far-East”/EBC [Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Rozporządzenie (UE) nr 1024/2013 – Nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi – Decyzja w sprawie cofnięcia zezwolenia instytucji kredytowej – Brak pilnego charakteru]

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Sprawa T-24/20 R: Postanowienie wiceprezesa Sądu z dnia 3 marca 2020 r. – Junqueras i Vies / Parlament [Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Prawo instytucjonalne – Członkowie Parlamentu – Utrata mandatu – Immunitet parlamentarny – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Częściowa niedopuszczalność – Brak fumus boni iuris]

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Sprawa T-94/20: Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2020 r. – Campine i Campine Recycling / Komisja

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Sprawa T-112/20: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2020 r. – Intis / EUIPO – Televes (TELEVEND)

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Sprawa T-124/20: Skarga wniesiona w dniu 25 lutego 2020 r. – M/S. Indeutsch International / EUIPO – Crafts Americana Group (Przedstawienie szewronów pomiędzy dwiema równoległymi liniami)

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Sprawa T-564/18: Postanowienie Sądu z dnia 6 lutego 2020 r. – Bernis i in./EBC

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Sprawa T-582/19: Postanowienie Sądu z dnia 13 lutego 2020 – Victoria’s Secret Stores Brand Management/EUIPO – Lacoste (LOVE PINK)

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 24 kwietnia 2020 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawozdanie specjalne nr 7/2020 „Wdrażanie polityki spójności – koszty są stosunkowo niskie, ale dostępne informacje nie wystarczają, by oszacować oszczędności z tytułu uproszczenia procedur”

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawozdanie specjalne nr 8/2020 „Unijne inwestycje w obiekty kultury – kwestia wymagająca lepszego ukierunkowania działań i sprawniejszej koordynacji”

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Wykaz trustów i podobnych porozumień prawnych regulowanych prawem państw członkowskich, według informacji przekazanych Komisji w stosownych powiadomieniach <span class="sp-normal"> <span class="italic">(Niniejszy tekst unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w Dz.U. C 434 z 27.12.2019, s. 27 )</span> </span>

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9447 – Hitachi/ABB (Power Grid Division))

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.<span class="italic">(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)</span>

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.<span class="italic">(Decyzje przyjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WE lub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE)</span>

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rezolucja w sprawie nadzoru parlamentarnego jako narzędzia wzmacniającego demokrację, rozliczalność i skuteczność instytucji państwowych w krajach Partnerstwa Wschodniego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest w sprawie ułatwiania cyfryzacji w celu poprawy efektywności i pobudzenia wzrostu gospodarczego w UE i krajach Partnerstwa Wschodniego

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest w sprawie solidarności i zbliżenia ustawodawstwa w sektorze energetycznym – w kierunku postępowych ram regulacyjnych

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA