REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-327/19: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 29 sierpnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus – Finlandia) – postępowanie wszczęte przez Nobina Finland Oy

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa C-345/19: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 26 sierpnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Düsseldorf – Niemcy) – EUflight.de GmbH/Eurowings GmbH)

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-370/19: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 22 lipca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hamburg – Niemcy) – GE/Société Air France

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa T-287/16 RENV: Wyrok Sądu z dnia 26 listopada 2019 r. – Belgia/Komisja (EFRG i EFRROW – Wydatki wyłączone z finansowania – Wydatki poniesione przez Belgię – Nienależycie wypłacone refundacje wywozowe – Brak odzyskania wynikający z zaniedbań, które można przypisać organowi państwa członkowskiego – Niewyczerpanie wszystkich możliwych środków odwoławczych przed sądami krajowymi – Proporcjonalność)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-502/16: Wyrok Sądu z dnia 20 listopada 2019 r. – Missir Mamachi di Lusignano i in./Komisja (Służba publiczna – Urzędnicy – Zabójstwo urzędnika i jego małżonki – Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pracowników w służbie Unii – Odpowiedzialność instytucji za krzywdę następców prawnych zmarłego urzędnika – Matka, brat i siostra urzędnika – Skarga o odszkodowanie lub zadośćuczynienie – Dopuszczalność – Legitymacja procesowa na podstawie art. 270 TFUE – Osoba, wobec której stosuje się regulamin pracowniczy – Rozsądny termin)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-31/18: Wyrok Sądu z dnia 27 listopada 2019 r. – Izuzquiza i Semsrott/Frontex (Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Dokumenty dotyczące operacji morskiej prowadzonej w środkowej części Morza Śródziemnego w 2017 r. przez Frontex – Rozmieszczone statki – Odmowa dostępu – Artykuł 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 1049/2001 – Wyjątek dotyczący ochrony interesu publicznego w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego)

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-527/18: Wyrok Sądu z dnia 21 listopada 2019 r. – K.A. Schmersal Holding/EUIPO – Tecnium (tec.nicum) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego tec.nicum – Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy TECNIUM – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Podobieństwo usług – Podobieństwo oznaczeń – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego – Artykuł 18 ust. 1 akapit drugi lit. a) oraz art. 47 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2017/1001 – Postać różniąca się pod względem elementów, które nie zmieniają charakteru odróżniającego – Dowody przedstawione po raz pierwszy przed Sądem)

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-592/18: Wyrok Sądu z dnia 28 listopada 2019 r. – Wywiał-Prząda/Komisja (Służba publiczna – Personel kontraktowy – Wynagrodzenie – Decyzja odmawiająca wypłaty dodatku zagranicznego – Artykuł 4 ust. 1 lit. a) załącznika VII do regulaminu pracowniczego – Praca wykonywana dla innego państwa – Status dyplomatyczny – Pięcioletni okres referencyjny)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprawa T-642/18: Wyrok Sądu z dnia 28 listopada 2019 r. – August Wolff/EUIPO – Faes Farma (DermoFaes Atopimed) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego DermoFaes Atopimed – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy Dermowas – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-643/18: Wyrok Sądu z dnia 28 listopada 2019 r. – August Wolff/EUIPO – Faes Farma (DermoFaes) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego DermoFaes – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy Dermowas – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-695/18: Wyrok Sądu z dnia 20 listopada 2019 r. – Werner/EUIPO – Merck (fLORAMED) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego fLORAMED – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy MEDIFLOR – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprawa T-711/18: Wyrok Sądu z dnia 26 listopada 2019 r. – Wyld/EUIPO – Kaufland Warenhandel (wyld) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego wyld – Wcześniejszy słowny międzynarodowy znak towarowy WILD CRISP – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Częściowe odrzucenie zgłoszenia do rejestracji)

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-276/13 RENV: Postanowienie Sądu z dnia 14 listopada 2019 r. – Growth Energy i Renewable Fuels Association/Rada (Dumping – Przywóz bioetanolu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych – Ostateczne cło antydumpingowe – Uchylenie zaskarżonego aktu – Utrata interesu prawnego – Umorzenie postępowania)

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-618/18: Postanowienie Sądu z dnia 21 listopada 2019 r. – ZI/Komisja (Służba publiczna – Urzędnicy – Objęcie wspólnym systemem ubezpieczenia zdrowotnego – Objęcie ubezpieczeniem małżonka urzędnika – Brak interesu prawnego – Niedopuszczalność)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Sprawa T-740/18 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 26 września 2019 r. – Taminco/Komisja (Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Środki ochrony roślin – Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 – Substancja czynna tiuram – Warunki zatwierdzenia wprowadzenia do obrotu – Wniosek o zawieszenie wykonania – Brak pilnego charakteru)

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprawa T-147/19: Postanowienie Sądu z dnia 14 listopada 2019 r. – Flovax/EUIPO – Dagniaux i Gervais Danone (GLACIER DAGNIAUX DEPUIS 1923) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Wniosek o unieważnienie prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy GLACIER DAGNIAUX DEPUIS 1923 – Cofnięcie zaskarżonej decyzji – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania)

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprawa T-181/19: Postanowienie Sądu z dnia 18 listopada 2019 r. – Dickmanns/EUIPO (Służba publiczna – Personel tymczasowy – Umowa o pracę na czas określony zawierająca klauzulę o jej rozwiązaniu – Klauzula o rozwiązaniu umowy, w przypadku gdy pracownik nie zostanie umieszczony na liście rezerwy kadrowej konkursu – Akt wyłącznie potwierdzający – Termin do złożenia zażalenia – Niedopuszczalność)

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Sprawa T-518/19 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 26 września 2019 r. – Sipcam Oxon/Komisja (Środek tymczasowy – Środki ochrony roślin – Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 – Substancja czynna chlorotalonil – Warunki zatwierdzenia przed wprowadzeniem do obrotu – Wniosek o zawieszenie wykonania – Brak pilnego charakteru)

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Sprawa T-549/19 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 26 września 2019 r. – Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate/Komisja (Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Sierocy produkt leczniczy – Wniosek o zawieszenie wykonania – Brak pilnego charakteru)

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Sprawa T-568/19: Postanowienie Sądu z dnia 26 września 2019 r. – Micreos Food Safety/Komisja (Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Bakteriofag – Listeria – Listex™ P100 – Niedopuszczalność)

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Sprawa T-719/19: Skarga wniesiona w dniu 23 października 2019 r. – Northgate i Northgate Europe/Komisja

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Sprawa T-726/19: Skarga wniesiona w dniu 25 października 2019 r. – LSEGH (Luxembourg) i London Stock Exchange Group Holdings (Italy)/Komisja

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Sprawa T-728/19: Skarga wniesiona w dniu 29 października 2019 r. – PL/Komisja

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Sprawa T-731/19: Skarga wniesiona w dniu 29 października 2019 r. – Arris Global/Komisja

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Sprawa T-79/19: Postanowienie Sądu z dnia 18 listopada 2019 r. – Lantmännen i Lantmännen Agroetanol/Komisja

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

REKLAMA